GRUPA WOLFF wykonała prefabrykację pięciu wolno stojących szaf zasilająco-sterowniczych dla układu wentylacji mechanicznej w budynku odwadniania gipsu w jednej z polskich elektrowni. Zadanie zostało wykonane dla jednego z naszych partnerów.

Szafy sterownicze wykonano zgodnie z przedstawionym schematem elektrycznym, odpowiednimi załącznikami do projektu, a także odrębnymi ustaleniami podczas realizacji zlecenia. Zastosowanie spójnego systemu oznaczeń dla całego układu automatyki, w tym również produkowanych szaf sterowniczych, pozwoliło zredukować czas uruchomienia całej instalacji.

Dla każdej z wyprodukowanych rozdzielnic przeprowadzone zostały testy funkcjonalne, pomiary oraz próby elektryczne.

Zobacz przebieg produkcji