Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych do stref zagrożenia wybuchem