Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych w tym także w wykonaniu przeciwwybuchowym do pracy w strefach zagrożenia wybuchem to jeden z podstawowych obszarów działalności GRUPY WOLFF. Montaż rozdzielnic wykonywany jest w oparciu o projekt klienta lub też wg naszego projektu.

Montaż rozdzielnic wykonujemy we własnej montowni. Co ważne działamy w oparciu o projekt wykonany przez naszych inżynierów lub w oparciu o powierzaną dokumentację. Podobnie wygląda sprawa podzespołów – tu również możemy korzystać z zapasów własnego magazynu lub stosować dostarczone lub wskazane przez Ciebie komponenty.

Prefabrykacja rozdzielnic to trudna i odpowiedzialna praca dlatego każde urządzenie poddajemy testom funkcjonalnym, wydajemy deklarację zgodności CE, protokół z pomiarów oraz gwarancję. Na życzenie klienta wykonujemy także montaż rozdzielnic na obiekcie.