Seria opraw awaryjnych EXIT spełnia zasadnicze wymagania Dyrektywy ATEX (94/9/WE). Oprawy te zostały specjalnie zaprojektowane do oznaczania dróg i wyjść ewakuacyjnych w strefach zagrożenia wybuchem.

Jako źródło światła w tych oprawach używane są jedynie białe, energooszczędne diody LED. Gwarantuje to bez serwisową eksploatację, bez potrzeby wymiany diod przez cały okres żywotności oprawy. Obwody LED są iskrobezpieczne. Szeroki zakres napięcia wejściowego umożliwia użytkowanie opraw na całym świecie. Oprawy spełniają wymagania dotyczące znaków ewakuacyjnych zgodne są z polską normą pod względem barwy, wielkości i grafiki.

Dzięki solidnemu wykonaniu i wysokiemu stopniowi ochrony oprawy te mogą być wykorzystywane również na zewnątrz budynków. Oprawy serii EXIT N do podświetlenia znaków ewakuacyjnych wyposażono we własne baterie oraz funkcję auto-testu i pomiaru czasu działania. Dzięki opcjonalnie wbudowanemu modułowi monitorującemu CG-S z trymerami adresowymi, które pozwalają zaprogramować do 20 adresów, może być również używana jako indywidualnie monitorowana oprawa oświetlenia awaryjnego połączona z systemem centralnej baterii. Pozwala zaprogramować różne tryby przełączania odpowiadający indywidualnym potrzebom użytkownika. Możliwie jest podłączenie do jednego obwodu nawet 20 opraw działających w różnych trybach pracy.

  • Świadectwo dopuszczenia CNBOP
  • Oprawy wykonane w całości z poliwęglanu
  • Energooszczędna technologia LED, długi okres eksploatacji bez konieczności serwisowania.
  • Wysoki stopień ochrony IP66
  • Oprawa wyposażona we własną baterię i funkcję auto-testu
  • Możliwość podłączenia do systemu oświetlenia awaryjnego
  • EXIT
  • EXIT CG-S
  • EXIT N