Problem:

  • konieczność wyposażenia remontowanego okrętu podwodnego w osprzęt oświetleniowy o specjalnych wymaganiach technicznych
  • wymiana baterii akumulatorów (po 120 ogniw każda) wymuszająca modernizację systemu detekcji wodoru w jamach bateryjnych
  • zagrożenie wybuchem wodoru determinujące dobór odpowiednich urządzeń

Rozwiązanie:

  • dobór kompaktowych i modułowych opraw oświetleniowych, spełniających wymagania pod kątem pracy załogi okrętu, jak i wykonawcy remontu
  • dostarczenie systemu do ciągłego monitoring stężeń wodoru w jamach bateryjnych oraz przekazywania informacji do stanowiska dowodzenia, wraz z funkcją wyzwolenia alarmu
  • zapewnienie serwisu i kalibracji systemu detekcji

Sprawdź szczegóły nt. wdrożonych urządzeń i usług:

Wymagania dotyczące opraw oświetleniowych dla okrętu podwodnego

Do remontowanego okrętu podwodnego ORP „Orzeł”, GRUPA WOLFF dostarczyła oprawy oświetleniowe oraz system detekcji gazów wybuchowych. Ze względu na zagrożenia wybuchem wodoru wymagania stawiane oprawom oświetleniowym przez załogę okrętu były bardzo rygorystyczne.

Oprócz zapewnienia bezpiecznego użytkowania opraw w strefie drugiej zagrożenia wybuchem wodoru konieczne było zastosowanie opraw kompaktowych o modułowej konstrukcji, pozwalających na łatwą konserwację i wymianę uszkodzonych komponentów. Jednocześnie strumień świetlny nie powinien powodować oślepienia załogi podczas prowadzonych działań operacyjnych.

Obudowa oprawy miała być wykonana z aluminium bez dodatku miedzi z naniesioną proszkowo epoksydową powłoką antykorozyjną, być odporna na wstrząsy i drgania oraz posiadać skuteczny radiator odprowadzający nadmiar ciepła z diod LED i całej elektroniki.

Jeśli chodzi o układ sterujący, zastosowano niezawodny przemysłowy zasilacz stabilizowany oraz odpowiednie zabezpieczenia chroniące oprawę przed skutkami zwarć i przeciążeń. Oprawa oświetleniowa charakteryzuje się niskimi zniekształceniami harmonicznymi, które mogą wpływać na pracę całej instalacji elektrycznej zasilanej z baterii akumulatorów. Jest to szczególnie istotne dla jednostki niezależnej elektrycznie.

Trzeba również wziąć pod uwagę, że liczba wszystkich opraw oświetleniowych zamontowanych na okręcie przekraczała 300 sztuk. Musiały one więc spełniać określone prawem normy bezpieczeństwa i normy sprawności. W ograniczonej przestrzeni okrętu ważnym kryterium wyboru była również wysokość oprawy. Było to niezwykle istotne ze względu na małą wysokość montażu (do 2 metrów) i konieczność wpasowania nowych opraw w miejsce starszych, które «chowały się» w podsufitce.

Ostatecznie inwestor zdecydował się zastosować kompaktowe i modułowe oprawy Vaporgard, które jako jedyne spełniały wszystkie powyższe wymagania załogi okrętu i wykonawcy remontu.

Detekcja wodoru w jamach bateryjnych

W związku ze wspomnianą wymianą dwóch kompletów baterii akumulatorów (po 120 ogniw każda) zasilających okręt ORP ORZEŁ, zaistniała konieczność modernizacji systemu detekcji wodoru w jamach bateryjnych. Przy wyborze systemu detekcji, ze względu na warunki pracy panujące pod wodą, najważniejszym kryterium była prostota i solidność wykonania.

W skład stacjonarnego systemu detekcji weszły pasywne detektory wodoru serii 47K, oparte na technologii katalitycznego spalania, oraz wielokanałowe centralki typu GasGard XL.

Zadaniem systemu jest ciągły monitoring stężeń wodoru w jamach bateryjnych oraz przekazanie informacji do stanowiska dowodzenia wraz z funkcją wyzwolenia alarmu. Jednostka kontrolna zapewnia zasilanie sensorów, sekcji wzmacniania sygnału oraz wyświetlacza, który pokazuje zmierzone stężenia gazów, progi alarmowe, sygnały wyjściowe urządzeń alarmowych oraz komunikaty diagnostyczne w funkcji autotestu.

Zgodnie ze standardami panującymi w Marynarce Wojennej system podaje użytkownikowi stężenie wodoru wyrażone w procentach objętości, ze wskazaniem każdego z dziewięciu sensorów jednocześnie. Na tej podstawie załoga okrętu jest w stanie szybko określić stopień ryzyka związany z wydzielającymi się oparami wodoru podczas ładowania akumulatorów i podjąć odpowiednie decyzje w celu zapewnienia bezpieczeństwa załodze.

W momencie przekroczenia progu 2,5% objętości stężenia wodoru centralki GasGard XL przekazują sygnał alarmowy do stanowiska dowodzenia okrętu, wyzwalając jednocześnie sygnał dźwiękowy i świetlny. Na tej podstawie za pomocą automatów bateryjnych (lub w funkcji wyzwalania ręcznego) odcinane jest momentalnie ładowanie akumulatorów w celu zapobiegnięcia ich nadmiernego gazowania. Jednostki kontrolne GasGard XL posiadają także własne akumulatory rezerwowe, pozwalające na podtrzymanie pracy systemu detekcji przez 30 minut po zaniku napięcia zasilania.