Problem:

  • dobór optymalnego (uzasadnionego ekonomicznie i technicznie) rozwiązania do rzeczywistych warunków montażu urządzeń (strefy zagrożenia wybuchem)
  • produkcja w odpowiednio krótkim czasie z możliwością wprowadzania ewentualnych zmian podczas realizacji projektu

Rozwiązanie:

  • konsultacje przedprojektowe w celu doboru odpowiedniego rozwiązania
  • opracowanie projektów rozdzielnic zgodnie z dokumentacja konstrukcyjno-techniczną
  • prefabrykacja pięciu rozdzielnic w wykonaniu Ex, skonfigurowanych na indywidualne zamówienie Klienta, realizowana we własnej montowni (posiadamy certyfikat „Certified Assembly Partner for Explosion Protected Products” dający nam niezbędne uprawnienia do budowy rozdzielnic dla 1 lub 21 strefy zagrożenia wybuchem)

Sprawdź szczegóły nt. wdrożonych urządzeń i usług:

W przemyśle chemicznym, wydobywczym i branżach pokrewnych często stosuje się wolnostojące kontenery przeznaczone do zabudowy aparaturą kontrolno-pomiarową. Kontenery te niejednokrotnie zlokalizowane są na obszarze instalacji procesowych, gdzie występują zagrożenia wybuchem gazów, pyłów lub mgieł i par cieczy palnej. W związku z tym powinny być one dostosowane do pracy w strefach zagrożenia wybuchem, z uwzględnieniem rzeczywistych warunków montażu. Ich wyposażenie, które stanowią m.in. oświetlenie czy osprzęt elektryczny, powinno być wykonane zgodne z wymaganiami dyrektywy ATEX.

Nasz wieloletni Klient, który realizuje szereg projektów z zakresu automatyki i elektroenergetyki dla przemysłu, zlecił nam sporządzenie projektu wykonawczego oraz prefabrykację pięciu rozdzielnic elektrycznych w wykonaniu Ex.

Prefabrykacja rozdzielnic dystrybucji energii pracujących w strefach zagrożenia wybuchem – od koncepcji do realizacji

Działając w ramach systemu zapewnienia jakości, przy zachowaniu jednolitych procedur produkcji, kryteriów oceny, metodyki badań oraz zasad raportowania, posiadając wykwalifikowany personel z odpowiednią wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem oraz dysponując odpowiednio wyposażonym parkiem maszynowym, a także mając dostęp do magazynu części i komponentów, mogliśmy odpowiedniego zaplanować przebieg prac i przystąpić do realizacji zlecenia według indywidualnych potrzeb naszego Klienta.

Przystępując do realizacji projektu dokładnie zapoznaliśmy się z dokumentację techniczną, którą otrzymaliśmy od Klienta. Następnie przystąpiliśmy do pracy nad projektem wykonawczym, którego jednym z niezbędnych elementów było obliczenie strat mocy wydzielanych wewnątrz rozdzielnicy, związanych z zabudowanymi wewnątrz rozdzielnicy aparatami elektrycznymi i komponentami. Ich poprawna kalkulacja gwarantuje bezpieczną pracę rozdzielnic w określonej strefie zagrożenia wybuchem.

Weryfikacja wymagań technicznych na etapie przedprojektowym pozwoliła na dobór optymalnych rozwiązań, które z kolei determinowały dobór konkretnych komponentów i ostateczną specyfikację materiałową. Wybór odpowiedniego rodzaju zabezpieczenia przeciwwybuchowego był podparty dogłębną analizą, która miała technicznie i ekonomicznie uzasadnić jego zastosowanie.

W omawianym przypadku najlepszym rozwiązaniem było zastosowanie rozdzielnic budowy wzmocnionej (Ex-e) i odpowiednich zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych, różnicowo prądowych oraz styczników w wykonaniu Ex-ed. Dotyczyło to również wielofunkcyjnych przekaźników, zapewniających funkcjonalność adekwatną dla danego procesu oraz zastosowanych komponentów, które gwarantowały bezpieczne użytkowanie rozdzielnic w strefie zagrożenia wybuchem.

Poza projektem wykonawczym i prefabrykacją pięciu rozdzielnic, zlecenie obejmowało przeprowadzenie testów funkcjonalnych oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Własna prefabrykacja urządzeń Ex – droga do spełnienia indywidualnych potrzeb Klienta

Znajomość urządzeń pracujących w strefach zagrożenia wybuchem oraz doświadczenie w ich prefabrykacji pozwoliły nam skutecznie zrealizować projekt. Dzięki temu mogliśmy zaoferować rozwiązania spełniające indywidualne wymagania Klienta. Prefabrykacja odbywała się w naszym zakładzie produkcyjnym, co ułatwiało skuteczną reakcję na bieżące potrzeby zleceniodawcy np. w zakresie dodatkowych funkcjonalności rozdzielnicy (m.in. dobudowanie dodatkowych obwodów w rozdzielnicy czy uzupełniającej aparatury). Z naszego punktu widzenia istotna była również możliwość kontroli nad każdym etapem produkcji.

Niewątpliwym atutem pozwalającym nam przystąpić do realizacji zlecenia był fakt, że jako nieliczni w Polsce jesteśmy uprawnieni do produkcji rozdzielnic dystrybucji energii przeznaczonych do pracy w strefie 1 lub 21 zagrożenia wybuchem.