Problem:

  • konieczność wyposażenia instalacji hydrorafinacji olejów i krystalizatorów w skrzynki zaciskowe i kasety sterownicze do pracy w nietypowej temperaturze tj. w zakresie od co najmniej -30oC do +40oC, co determinowało proces produkcyjny urządzeń

Rozwiązanie:

  • propozycja optymalnego rozwiązania – prefabrykacja urządzeń z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym, a także zastosowanie dławnic ognioszczelnych oraz dławnic z poliamidu dla rozszerzonych zakresów temperatur
  • produkcja skrzynek zaciskowych w wykonaniu iskrobezpiecznym
  • szybka i sprawna realizacja zadania dzięki właściwemu wyposażeniu warsztatu produkcyjnego

Sprawdź szczegóły nt. wdrożonych urządzeń i usług:

Osprzęt elektrotechniczny dla niestandardowych temperatur pracy

Własna montownia pozwala nam na produkcję osprzętu elektrotechnicznego odpowiadającego na indywidualne potrzeby klientów. W wielu przypadkach nasze działania wymagają dodatkowego doradztwa w zakresie poszczególnych rozwiązań, które często są wyznaczane przez warunki, w których będą pracować.

Tak było w przypadku jednej z naszych ostatnich realizacji. Klient z branży petrochemicznej potrzebował wyposażyć instalacje hydrorafinacji olejów i krystalizatorów w osprzęt elektrotechniczny. Nie mógł jednak skorzystać ze standardowego rozwiązania, ponieważ skrzynki zaciskowe oraz kasety sterownicze miały pracować w rozszerzonym zakresie temperaturowym tj. od co najmniej -30oC do +40oC (standardem jest, że skrzynki te pracują w temperaturach od -20oC do +40oC). Ponadto osprzęt miał być przeznaczony do pracy w strefie Ex E II G, wykonany zgodnie z dostarczoną specyfikacją techniczną i w możliwie jak najkrótszym czasie.

Produkcja skrzynek zaciskowych i kaset sterowniczych o podniesionej wytrzymałości

W związku z powyższym proces produkcyjny wymagał odmiennych procedur oraz zastosowania specjalnych komponentów przystosowanych do pracy w niższych temperaturach otoczenia. Po zapoznaniu się z warunkami technicznymi naszemu klientowi zaproponowaliśmy najkorzystniejsze, najbardziej optymalne rozwiązanie.

Wszystkie urządzenia zostały wykonane z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym, z dławnicami ognioszczelnymi, jak również z poliamidu dla rozszerzonych zakresów temperatur. Ponadto część skrzynek zaciskowych przewidziano w wykonaniu iskrobezpiecznym.

Szybki czas realizacji był możliwy m.in. za sprawą wyposażenia warsztatu produkcyjnego w potrzebne komponenty, dzięki czemu mogliśmy niezwłocznie przystąpić do prac.

Indywidualne podejście do tematu, precyzyjny dobór certyfikowanych komponentów oraz sprawna organizacja pomimo krótkiego czasu przeznaczonego na realizację zadania, pozwoliły spełnić oczekiwania naszego klienta. Dzięki zastosowaniu elementów odpornych na działanie wysokiej temperatury i chemikaliów, osprzęt będzie mógł być eksploatowany w ekstremalnych warunkach przemysłowych.

Znajomość wymagań w zakresie prefabrykacji urządzeń EX kluczem do sukcesu

W przypadku trudnych warunków pracy oraz instalacji o podwyższonych wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa, które bardzo często występują w obiektach przemysłowych, szczególnie w branży petrochemicznej, chemicznej i energetycznej, niezwykle istotny jest prawidłowy dobór urządzeń/osprzętu uwarunkowany możliwościami technicznymi zastosowanych komponentów. W takich sytuacjach konieczne są odpowiednie kompetencje i znajomość procedur produkcyjnych.

Wykonanie takich urządzeń powinno być oparte o rzeczywiste warunki panujące w miejscu końcowego montażu, przy uwzględnieniu:

  • uwarunkowań środowiskowych,
  • klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem,
  • rodzaju substancji palnej i możliwości jej emisji do wnętrza obudowy,
  • obecności efektywnych źródeł zapłonu,
  • wszelkich zakładanych czynności eksploatacyjnych prowadzonych przez służby utrzymania ruchu lub operatorów danej instalacji.