Projektowanie, prefabrykacja i montaż szaf sterowniczych polega na tworzeniu zaawansowanych systemów sterowania dla zakładów przemysłowych w systemie “pod klucz”. Na każdym etapie prefabrykacji szaf, rozpoczynając od opracowania dokumentacji, na montażu w zakładzie przemysłowym kończąc, kluczowe staje się doświadczenie wykonawcy, wysoka jakość części oraz bezpieczeństwo całej instalacji – to ostatnie jest szczególnie istotne w przypadku kiedy szafy znajdują się w strefach zagrożenia wybuchem.

  1. Czym jest szafa sterownicza?
  2. Czym jest prefabrykacja szaf sterowniczych i dlaczego jest ważna?
  3. Normy i dyrektywy dotyczące szaf sterowniczych
  4. Prefabrykacja szaf sterowniczych dla stref zagrożonych wybuchem
  5. Dla kogo prefabrykujemy szafy sterownicze i skrzynki zaciskowe?

Czym jest szafa sterownicza?

Szafa sterownicza doprowadza zasilanie do maszyn i urządzeń przemysłowych, pozwala sterować rozruchem i wyłączeniem (w tym awaryjnym), a w trakcie pracy urządzeń umożliwia kontrolowanie różnych pomiarów. Celem zastosowania szaf sterowniczych jest jak największe uporządkowanie aparatury zasilającej maszyny przemysłowe. W skład takiej aparatury mogą wchodzić komponenty:

  • elek­tryczne i elek­tro­me­cha­niczne,
  • elek­tro­niczne,
  • oraz pneu­ma­tyczne.

Szafa sterownicza pełni więc funkcję centralnego punktu zarządzania i kontrolowania różnych procesów technologicznych. Dzięki niej możliwe jest skuteczne sterowanie maszynami, urządzeniami oraz systemami automatyki. Szafy ste­row­ni­cze odpo­wia­dają za kon­trolę pracy maszyn i sys­te­mów, ste­ro­wa­nie, regu­la­cję oraz pomiary.

Czym jest kompleksowa prefabrykacja szaf sterowniczych i dlaczego jest ważna?

Prefabrykacja szaf sterowniczych to proces produkcji tych urządzeń w warunkach kontrolowanych, z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi i technologii. Polega ona na wcześniejszym przygotowaniu wszystkich elementów szafy sterowniczej, takich jak obudowa, płyta montażowa, przewody czy komponenty elektryczne, a następnie ich złożeniu w jedną gotową całość. Dlaczego jest to ważne? Przede wszystkim prefabrykacja pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Gotowe szafy sterownicze można szybko zamontować i podłączyć do systemu, co skraca czas instalacji i uruchomienia.

Kolejnym powodem, dla którego prefabrykacja szaf sterowniczych jest ważna, jest zapewnienie wysokiej jakości wykonania. Proces ten odbywa się w kontrolowanych warunkach fabrycznych, gdzie można dokładnie monitorować każdy etap produkcji. To gwarantuje precyzję montażu oraz eliminuje ryzyko błędów czy niedociągnięć. Dzięki temu prefabrykowane szafy sterownicze są bardziej niezawodne i trwałe.

Warto również podkreślić, że prefabrykacja szaf sterowniczych umożliwia dostosowanie ich do indywidualnych zleceń klienta. Można wybrać odpowiedni rozmiar, kształt i konfigurację szafy, a także zainstalować potrzebne komponenty i akcesoria. Dzięki temu można stworzyć idealnie dopasowane rozwiązanie dla konkretnego systemu sterowania. Prefabrykacja daje również możliwość łatwej rozbudowy lub modyfikacji szafy w przyszłości.

Normy i dyrektywy dotyczące szaf sterowniczych i rozdzielnic elektrycznych

Normy i dyrektywy dotyczące szaf sterowniczych są niezwykle istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa i jakości tych urządzeń. W Polsce obowiązują przede wszystkim normy europejskie, takie jak PN-EN 61439, które określają wymagania dotyczące konstrukcji, montażu i testowania szaf sterowniczych. Normy te gwarantują, że szafy spełniają odpowiednie standardy techniczne oraz są bezpieczne w użytkowaniu.

Dodatkowo istnieją również dyrektywy Unii Europejskiej, takie jak Dyrektywa Maszynowa (2006/42/WE) czy Dyrektywa Niskonapięciowa (2014/35/UE), które regulują aspekty związane z bezpieczeństwem użytkowania i oznakowaniem CE szaf sterowniczych. Dzięki tym dyrektywom można mieć pewność, że szafa została wyprodukowana zgodnie z najnowszymi standardami i spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa.

Przestrzeganie norm i dyrektyw dotyczących szaf sterowniczych jest nie tylko kwestią legalności, ale także ma ogromne znaczenie dla zapewnienia wysokiej jakości produktów. Szafy spełniające te wymagania są bardziej niezawodne, trwałe i bezpieczne w użytkowaniu. Dlatego ważne jest, aby producenci i użytkownicy szaf sterowniczych świadomie stosowali się do obowiązujących norm i dyrektyw, co przyczynia się do budowania zaufania wśród klientów i zapewnienia im pełnego bezpieczeństwa.

Prefabrykacja szaf sterowniczych dla stref zagrożonych wybuchem

Poznaliśmy już główne korzyści wynikające z prefabrykacji rozdzielnic, i szaf sterowniczych na linie produkcyjne w wykonaniu zwykłym. Co jednak w przypadku, gdy układy szaf sterowniczych i rozdzielnic elektrycznych mają być dostarczone w wykonaniu przeciwwybuchowym (Ex)?  Produkcja szaf sterowniczych dla stref zagrożonych wybuchem wymaga wieloletniego doświadczenia, znajomości zagrożeń wynikających z wybuchu pyłów, gazów lub par palnych cieczy oraz unikania potencjalnych źródeł zapłonu atmosfer wybuchowych. Jest to niezwykle istotne ze względu na bezpieczeństwo i ochronę pracowników oraz mienia.

W przypadku prefabrykacji szaf sterowniczych dla stref zagrożonych wybuchem kluczową rolę odgrywa zastosowanie odpowiednich materiałów i technologii. Szafy muszą być wykonane z materiałów niepalnych i antystatycznych oraz spełniać określone normy i dyrektywy dotyczące bezpieczeństwa. Kluczowej dla szaf elektrycznych jest dobranie odpowiedniej obudowy i wszystkich komponentów tak, aby łącznie budowa szaf sterowniczych i wszystkie układy i podzespoły znajdujące się w środku nie stanowiły potencjalnego źródła zapłonu atmosfery wybuchowej na zewnątrz rozdzielnicy. Sformułowanie “na zewnątrz” jest o tyle istotne, że niektóre konfiguracje obudowy i komponentów dopuszczają scenariusz małego wybuchu wewnątrz rozdzielnicy, ale wówczas obudowa jest tak skonstruowana, że nie przedostanie się on na zewnątrz. Szczegółowe porównanie tego typu scenariuszy, kiedy zostanie zastosowana szafa sterownicza w obudowie ognioszczelnej Ex d z komponentami w wykonaniu zwykłym i kiedy obudowa szafy będzie w wykonaniu wzmocnionym Ex e, ale wszystkie zastosowane komponenty będą z certyfikatami ATEX, pokazaliśmy przy okazji opisu realizacji projektu, montażu i uruchomienia szafy sterowniczej, zrealizowanej przez GRUPĘ WOLFF dla jednego z polskich zakładów chemicznych. Porównaliśmy tam zarówno koszty obydwu rozwiązań, jak i wpływ tego wyboru konkretnej konfiguracji na powstawanie przestojów produkcyjnych, wykrywanie i eliminowanie awarii, czy prace rozruchowe i utrzymanie.

Dla kogo prefabrykujemy szafy sterownicze i skrzynki zaciskowe?

Realizujemy projekty prefabrykacji szaf sterowniczych i skrzynek zaciskowych dla zakładów produkcyjnych działających w praktycznie każdej gałęzi przemysłu. Najczęściej są to zakłady chemiczne, petrochemiczne, farmaceutyczne, spożywcze czy drzewne. Przede wszystkim szafy sterownicze  wykonujemy w oparciu o indywidualne wymagania klienta, aby mogły być stosowane w różnych miejscach i dla różnych celów.

Kolejną grupą docelową dla prefabrykacji szaf sterowniczych i skrzynek zaciskowych są firmy inżynieryjne i instalacyjne, które często z poziomu generalnego wykonawcy szukają partnera, który na podstawie posiadanej dokumentacji wykona potrzebne układy sterownicze. Te firmy często prowadzą wiele budów jednocześnie i muszą w krótkim czasie dostarczyć swoim klientom wysokiej jakości rozwiązania z zakresu automatyki przemysłowej i sterowania dla maszyn i systemów. Dlatego korzystanie z podwykonawców w zakresie tworzenia zaawansowanych systemów sterowniczych pozwala im zoptymalizować czas dostaw przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższej jakości części użytych podczas produkcji i montażu.

Niezależnie od branży, w której działasz, kompleksowa prefabrykacja szaf sterowniczych może być korzystna dla Twojej firmy pod względem kosztów. Od niedawna w naszej ofercie znajdują się obudowy i komponenty nowego, polskiego producenta elektrotechniki i oświetlenia w wykonaniu przeciwwybuchowym. Firma HARDO, bo o niej mowa, postawiła sobie za cel dostarczać na rynek produkty, które spełniają wymagania inwestorów i instalatorów przy zachowaniu konkurencyjnej ceny. Przy realizacji projektów wykorzystujemy m.in.:

Typ urządzeńRodzaj urządzeń
Skrzynki zaciskowe GRP HTB1P
Skrzynki zaciskowe aluminioweHTB1A
Skrzynki zaciskowe ze stali nierdzewnejHTB1S
Kasety sterownicze GRPHCS1P
Kasety sterownicze aluminioweHCS1A
Kasety sterownicze ze stali nierdzewnejHCS1S

Typ urządzeńOpis
Przyciski Zarówno zespoły przycisków sprężynowych, jak i podwójne przyciski sprężynowe można łączyć z wieloma rodzajami modułów stykowych, aby stworzyć wiele kombinacji styków NO i NC. Zespoły te są dostępne w różnych kolorach. Istnieje możliwość opcjonalnego montażu oznaczeń.
Przyciski grzybkowe wyłączenia awaryjnegoZespoły sprężynowych przycisków grzybkowych w komplecie z jednym elektrycznym modułem stykowym.

Zespoły przycisków grzybkowych wyłączenia awaryjnego z odblokowaniem poprzez odciągnięcie (z kluczykiem lub bez) w komplecie z jednym elektrycznym modułem stykowym.

Zespoły przycisków grzybkowych wyłączenia awaryjnego z odblokowaniem poprzez obrót w komplecie z jednym elektrycznym modułem stykowym.
Przełączniki wybierakoweZespoły przełączników dwupozycyjnych lub sprężynowych z kluczykiem w komplecie z jednym elektrycznym modułem stykowym.
Lampki sygnałoweLampki sygnałowe dopuszczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Są one dostarczane w komplecie z zespołem LED dostępnym dla różnych napięć zgodnie z wymaganiami obwodu elektrycznego. Lampki sygnałowe są dostępne w różnych kolorach
Lampki sygnałowe z przyciskiemZespół podświetlanego przycisku sprężynowego. Przycisk jest dostarczany w komplecie z zespołem LED dostępnym dla różnych napięć i jednym stykiem elektrycznym. Zespoły są dostępne z różnymi kombinacjami styków NO i NC. Lampki dostępne są w różnych kolorach.
PotencjometryZespół potencjometru z wieloma wartościami rezystancji. Wokół pokrętła oznaczone są czytelne wartości.
Woltomierze, amperomierze, miliamperomierzeWoltomierze, amperomierze i miliamperomierze HVA (wykorzystujące analizę harmonicznych napięcia) są dostępne z wieloma zakresami pomiarowymi przeskalowanymi 2 – 5 razy. Amperomierz może zostać użyty do pomiaru bezpośredniego lub w połączeniu z przekładnikami prądowymi, a na życzenie z wtórnymi przekładnikami prądowymi. Zakres temperatur roboczych amperomierza mieści się w zakresie od -40°C do +60°C.
Moduł łączeniowy 2-biegunowyDwa oddzielne pręty naciskające każdy sterujący grupą styków. Jedna grupa lub dwie grupy styków mogą być sterowane przez różne głowice, aby zapewnić różne funkcje.
Moduł łączeniowy 4-biegunowyDwa oddzielne metalowe elementy naciskające kontrolujące po dwie grupy styków. Dwie grupy lub cztery grupy styków mogą być sterowane przez różne głowice, aby zapewnić różne funkcje.
SzybkaSzybka lampki sygnałowej wykonana ze szkła odpornego na wysokie temperatury i uszczelniona samopoziomującym się silikonem.
WyłącznikiWyłączniki są urządzeniami, które odcinają dopływ prądu w przypadku wystąpienia zwarcia. Przeznaczone są do ochrony ludzi w przestrzeniach zagrożonych wybuchem i mogą być używane z prądem o natężeniu 6, 10, 16, 20, 25, 32 lub 40 A i prądami różnicowymi 10, 30, 100 i 300 mA.
Styczniki o napięciu znamionowym 24 V/240 VStyczniki to kompaktowe komponenty do obudów w wersji Ex e w strefach 1 i 2. Są trwałe, niezawodne i odpowiednie do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Elementy te są łatwe w montażu, wytrzymałe i odporne na korozję. Styczniki te montuje się w obudowach w wersji Ex e i mogą być wykorzystywane do wielu różnych zastosowań.
Odłączniki obciążenia z uchwytem dla prądów o natężeniu do 180 AModuł odłącznika obciążenia posiada certyfikat i musi być montowany w obudowie w wersji „Ex e” o zwiększonej ochronie. Element ten nie przyczynia się do rozprzestrzeniania się ognia. Zapewnia szybkie działanie (łączenie lub odłączenie), gdy sprężyna jest odpowiednio naprężona do zwolnienia. Śruby zacisków przewodów wykonane są ze stali nierdzewnej.