Prefabrykacja szaf sterowniczych dla przemysłu – co trzeba wiedzieć?

Grupa WOLFF JOANNA BALICKA
JOANNA BALICKA – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt
  Dostawa

  Dostawa
  Montaz

  Montaż
  Uruchomienie

  Uruchomienie
  Serwis

  Serwis

  Projektowanie, prefabrykacja i montaż szaf sterowniczych polega na tworzeniu zaawansowanych systemów sterowania dla zakładów przemysłowych w systemie “pod klucz”. Na każdym etapie prefabrykacji szaf, rozpoczynając od opracowania dokumentacji, na montażu w zakładzie przemysłowym kończąc, kluczowe staje się doświadczenie wykonawcy, wysoka jakość części oraz bezpieczeństwo całej instalacji – to ostatnie jest szczególnie istotne w przypadku kiedy szafy znajdują się w strefach zagrożenia wybuchem.

  1. Czym jest szafa sterownicza?
  2. Czym jest prefabrykacja szaf sterowniczych i dlaczego jest ważna?
  3. Normy i dyrektywy dotyczące szaf sterowniczych
  4. Prefabrykacja szaf sterowniczych dla stref zagrożonych wybuchem
  5. Dla kogo prefabrykujemy szafy sterownicze i skrzynki zaciskowe?

  Czym jest szafa sterownicza?

  Szafa sterownicza doprowadza zasilanie do maszyn i urządzeń przemysłowych, pozwala sterować rozruchem i wyłączeniem (w tym awaryjnym), a w trakcie pracy urządzeń umożliwia kontrolowanie różnych pomiarów. Celem zastosowania szaf sterowniczych jest jak największe uporządkowanie aparatury zasilającej maszyny przemysłowe. W skład takiej aparatury mogą wchodzić komponenty:

  • elek­tryczne i elek­tro­me­cha­niczne,
  • elek­tro­niczne,
  • oraz pneu­ma­tyczne.

  Szafa sterownicza pełni więc funkcję centralnego punktu zarządzania i kontrolowania różnych procesów technologicznych. Dzięki niej możliwe jest skuteczne sterowanie maszynami, urządzeniami oraz systemami automatyki. Szafy ste­row­ni­cze odpo­wia­dają za kon­trolę pracy maszyn i sys­te­mów, ste­ro­wa­nie, regu­la­cję oraz pomiary.

  Czym jest kompleksowa prefabrykacja szaf sterowniczych i dlaczego jest ważna?

  Prefabrykacja szaf sterowniczych to proces produkcji tych urządzeń w warunkach kontrolowanych, z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi i technologii. Polega ona na wcześniejszym przygotowaniu wszystkich elementów szafy sterowniczej, takich jak obudowa, płyta montażowa, przewody czy komponenty elektryczne, a następnie ich złożeniu w jedną gotową całość. Dlaczego jest to ważne? Przede wszystkim prefabrykacja pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Gotowe szafy sterownicze można szybko zamontować i podłączyć do systemu, co skraca czas instalacji i uruchomienia.

  Kolejnym powodem, dla którego prefabrykacja szaf sterowniczych jest ważna, jest zapewnienie wysokiej jakości wykonania. Proces ten odbywa się w kontrolowanych warunkach fabrycznych, gdzie można dokładnie monitorować każdy etap produkcji. To gwarantuje precyzję montażu oraz eliminuje ryzyko błędów czy niedociągnięć. Dzięki temu prefabrykowane szafy sterownicze są bardziej niezawodne i trwałe.

  Warto również podkreślić, że prefabrykacja szaf sterowniczych umożliwia dostosowanie ich do indywidualnych zleceń klienta. Można wybrać odpowiedni rozmiar, kształt i konfigurację szafy, a także zainstalować potrzebne komponenty i akcesoria. Dzięki temu można stworzyć idealnie dopasowane rozwiązanie dla konkretnego systemu sterowania. Prefabrykacja daje również możliwość łatwej rozbudowy lub modyfikacji szafy w przyszłości.

  Normy i dyrektywy dotyczące szaf sterowniczych i rozdzielnic elektrycznych

  Normy i dyrektywy dotyczące szaf sterowniczych są niezwykle istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa i jakości tych urządzeń. W Polsce obowiązują przede wszystkim normy europejskie, takie jak PN-EN 61439, które określają wymagania dotyczące konstrukcji, montażu i testowania szaf sterowniczych. Normy te gwarantują, że szafy spełniają odpowiednie standardy techniczne oraz są bezpieczne w użytkowaniu.

  Dodatkowo istnieją również dyrektywy Unii Europejskiej, takie jak Dyrektywa Maszynowa (2006/42/WE) czy Dyrektywa Niskonapięciowa (2014/35/UE), które regulują aspekty związane z bezpieczeństwem użytkowania i oznakowaniem CE szaf sterowniczych. Dzięki tym dyrektywom można mieć pewność, że szafa została wyprodukowana zgodnie z najnowszymi standardami i spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa.

  Przestrzeganie norm i dyrektyw dotyczących szaf sterowniczych jest nie tylko kwestią legalności, ale także ma ogromne znaczenie dla zapewnienia wysokiej jakości produktów. Szafy spełniające te wymagania są bardziej niezawodne, trwałe i bezpieczne w użytkowaniu. Dlatego ważne jest, aby producenci i użytkownicy szaf sterowniczych świadomie stosowali się do obowiązujących norm i dyrektyw, co przyczynia się do budowania zaufania wśród klientów i zapewnienia im pełnego bezpieczeństwa.

  Prefabrykacja szaf sterowniczych dla stref zagrożonych wybuchem

  Poznaliśmy już główne korzyści wynikające z prefabrykacji rozdzielnic, i szaf sterowniczych na linie produkcyjne w wykonaniu zwykłym. Co jednak w przypadku, gdy układy szaf sterowniczych i rozdzielnic elektrycznych mają być dostarczone w wykonaniu przeciwwybuchowym (Ex)?  Produkcja szaf sterowniczych dla stref zagrożonych wybuchem wymaga wieloletniego doświadczenia, znajomości zagrożeń wynikających z wybuchu pyłów, gazów lub par palnych cieczy oraz unikania potencjalnych źródeł zapłonu atmosfer wybuchowych. Jest to niezwykle istotne ze względu na bezpieczeństwo i ochronę pracowników oraz mienia.

  W przypadku prefabrykacji szaf sterowniczych dla stref zagrożonych wybuchem kluczową rolę odgrywa zastosowanie odpowiednich materiałów i technologii. Szafy muszą być wykonane z materiałów niepalnych i antystatycznych oraz spełniać określone normy i dyrektywy dotyczące bezpieczeństwa. Kluczowej dla szaf elektrycznych jest dobranie odpowiedniej obudowy i wszystkich komponentów tak, aby łącznie budowa szaf sterowniczych i wszystkie układy i podzespoły znajdujące się w środku nie stanowiły potencjalnego źródła zapłonu atmosfery wybuchowej na zewnątrz rozdzielnicy. Sformułowanie “na zewnątrz” jest o tyle istotne, że niektóre konfiguracje obudowy i komponentów dopuszczają scenariusz małego wybuchu wewnątrz rozdzielnicy, ale wówczas obudowa jest tak skonstruowana, że nie przedostanie się on na zewnątrz. Szczegółowe porównanie tego typu scenariuszy, kiedy zostanie zastosowana szafa sterownicza w obudowie ognioszczelnej Ex d z komponentami w wykonaniu zwykłym i kiedy obudowa szafy będzie w wykonaniu wzmocnionym Ex e, ale wszystkie zastosowane komponenty będą z certyfikatami ATEX, pokazaliśmy przy okazji opisu realizacji projektu, montażu i uruchomienia szafy sterowniczej, zrealizowanej przez GRUPĘ WOLFF dla jednego z polskich zakładów chemicznych. Porównaliśmy tam zarówno koszty obydwu rozwiązań, jak i wpływ tego wyboru konkretnej konfiguracji na powstawanie przestojów produkcyjnych, wykrywanie i eliminowanie awarii, czy prace rozruchowe i utrzymanie.

  Dla kogo prefabrykujemy szafy sterownicze i skrzynki zaciskowe?

  Realizujemy projekty prefabrykacji szaf sterowniczych i skrzynek zaciskowych dla zakładów produkcyjnych działających w praktycznie każdej gałęzi przemysłu. Najczęściej są to zakłady chemiczne, petrochemiczne, farmaceutyczne, spożywcze czy drzewne. Przede wszystkim szafy sterownicze  wykonujemy w oparciu o indywidualne wymagania klienta, aby mogły być stosowane w różnych miejscach i dla różnych celów.

  Kolejną grupą docelową dla prefabrykacji szaf sterowniczych i skrzynek zaciskowych są firmy inżynieryjne i instalacyjne, które często z poziomu generalnego wykonawcy szukają partnera, który na podstawie posiadanej dokumentacji wykona potrzebne układy sterownicze. Te firmy często prowadzą wiele budów jednocześnie i muszą w krótkim czasie dostarczyć swoim klientom wysokiej jakości rozwiązania z zakresu automatyki przemysłowej i sterowania dla maszyn i systemów. Dlatego korzystanie z podwykonawców w zakresie tworzenia zaawansowanych systemów sterowniczych pozwala im zoptymalizować czas dostaw przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższej jakości części użytych podczas produkcji i montażu.

  Niezależnie od branży, w której działasz, kompleksowa prefabrykacja szaf sterowniczych może być korzystna dla Twojej firmy pod względem kosztów. Od niedawna w naszej ofercie znajdują się obudowy i komponenty nowego, polskiego producenta elektrotechniki i oświetlenia w wykonaniu przeciwwybuchowym. Firma HARDO, bo o niej mowa, postawiła sobie za cel dostarczać na rynek produkty, które spełniają wymagania inwestorów i instalatorów przy zachowaniu konkurencyjnej ceny. Przy realizacji projektów wykorzystujemy m.in.:

  Typ urządzeńRodzaj urządzeń
  Skrzynki zaciskowe GRP HTB1P
  Skrzynki zaciskowe aluminioweHTB1A
  Skrzynki zaciskowe ze stali nierdzewnejHTB1S
  Kasety sterownicze GRPHCS1P
  Kasety sterownicze aluminioweHCS1A
  Kasety sterownicze ze stali nierdzewnejHCS1S

  Typ urządzeńOpis
  Przyciski Zarówno zespoły przycisków sprężynowych, jak i podwójne przyciski sprężynowe można łączyć z wieloma rodzajami modułów stykowych, aby stworzyć wiele kombinacji styków NO i NC. Zespoły te są dostępne w różnych kolorach. Istnieje możliwość opcjonalnego montażu oznaczeń.
  Przyciski grzybkowe wyłączenia awaryjnegoZespoły sprężynowych przycisków grzybkowych w komplecie z jednym elektrycznym modułem stykowym.

  Zespoły przycisków grzybkowych wyłączenia awaryjnego z odblokowaniem poprzez odciągnięcie (z kluczykiem lub bez) w komplecie z jednym elektrycznym modułem stykowym.

  Zespoły przycisków grzybkowych wyłączenia awaryjnego z odblokowaniem poprzez obrót w komplecie z jednym elektrycznym modułem stykowym.
  Przełączniki wybierakoweZespoły przełączników dwupozycyjnych lub sprężynowych z kluczykiem w komplecie z jednym elektrycznym modułem stykowym.
  Lampki sygnałoweLampki sygnałowe dopuszczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Są one dostarczane w komplecie z zespołem LED dostępnym dla różnych napięć zgodnie z wymaganiami obwodu elektrycznego. Lampki sygnałowe są dostępne w różnych kolorach
  Lampki sygnałowe z przyciskiemZespół podświetlanego przycisku sprężynowego. Przycisk jest dostarczany w komplecie z zespołem LED dostępnym dla różnych napięć i jednym stykiem elektrycznym. Zespoły są dostępne z różnymi kombinacjami styków NO i NC. Lampki dostępne są w różnych kolorach.
  PotencjometryZespół potencjometru z wieloma wartościami rezystancji. Wokół pokrętła oznaczone są czytelne wartości.
  Woltomierze, amperomierze, miliamperomierzeWoltomierze, amperomierze i miliamperomierze HVA (wykorzystujące analizę harmonicznych napięcia) są dostępne z wieloma zakresami pomiarowymi przeskalowanymi 2 – 5 razy. Amperomierz może zostać użyty do pomiaru bezpośredniego lub w połączeniu z przekładnikami prądowymi, a na życzenie z wtórnymi przekładnikami prądowymi. Zakres temperatur roboczych amperomierza mieści się w zakresie od -40°C do +60°C.
  Moduł łączeniowy 2-biegunowyDwa oddzielne pręty naciskające każdy sterujący grupą styków. Jedna grupa lub dwie grupy styków mogą być sterowane przez różne głowice, aby zapewnić różne funkcje.
  Moduł łączeniowy 4-biegunowyDwa oddzielne metalowe elementy naciskające kontrolujące po dwie grupy styków. Dwie grupy lub cztery grupy styków mogą być sterowane przez różne głowice, aby zapewnić różne funkcje.
  SzybkaSzybka lampki sygnałowej wykonana ze szkła odpornego na wysokie temperatury i uszczelniona samopoziomującym się silikonem.
  WyłącznikiWyłączniki są urządzeniami, które odcinają dopływ prądu w przypadku wystąpienia zwarcia. Przeznaczone są do ochrony ludzi w przestrzeniach zagrożonych wybuchem i mogą być używane z prądem o natężeniu 6, 10, 16, 20, 25, 32 lub 40 A i prądami różnicowymi 10, 30, 100 i 300 mA.
  Styczniki o napięciu znamionowym 24 V/240 VStyczniki to kompaktowe komponenty do obudów w wersji Ex e w strefach 1 i 2. Są trwałe, niezawodne i odpowiednie do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Elementy te są łatwe w montażu, wytrzymałe i odporne na korozję. Styczniki te montuje się w obudowach w wersji Ex e i mogą być wykorzystywane do wielu różnych zastosowań.
  Odłączniki obciążenia z uchwytem dla prądów o natężeniu do 180 AModuł odłącznika obciążenia posiada certyfikat i musi być montowany w obudowie w wersji „Ex e” o zwiększonej ochronie. Element ten nie przyczynia się do rozprzestrzeniania się ognia. Zapewnia szybkie działanie (łączenie lub odłączenie), gdy sprężyna jest odpowiednio naprężona do zwolnienia. Śruby zacisków przewodów wykonane są ze stali nierdzewnej.

  Sprawdź przykłady dostępnych rozwiązań

  Szybkozłączki exlink 4-biegunowe/4-biegunowe + PE EX ATEX

  Osprzet łączeniowy
  w wykonaniu Ex

  Wydłużona żywotność, wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne oraz na duże wahania temperatur.

  Puszki rozgałęźne wykonane z tworzywa sztucznego ex atex

  Puszki rozgałęźne i skrzynki zaciskowe w wykonaniu Ex

  Zaprojektowane zostały w sposób pozwalający spełnić zasadnicze wymagania Dyrektywy ATEX, a niektóre także normy PN-EN 60079-7.

  Wyłączniki bezpieczeństwa EX ATEX

  Wyłączniki bezpieczeństwa, główne, mocy w wykonaniu Ex

  Używane są w sytuacjach, w których wymagana jest konieczność odłączenia źródła zasilania w instalacjach i urządzeniach elektrycznych.

  Dławnice kablowe z metalu, zaślepki, redukcje i akcesoria EX ATEX

  Dławnice
  kablowe ATEX

  Dławnice kablowe z metalu i z tworzywa sztucznego. Zaślepki, redukcje i akcesoria EX ATEX.

  Rozdzielnice wykonane z tworzywa sztucznego EX ATEX

  Rozdzielnice i obudowy w wykonaniu Ex

  Wszystkie nasze rozdzielnice przeznaczone gwarantują wysoki stopień bezpieczeństwa realizowany przez różne rodzaje ochrony przeciwwybuchowej.

  Skonfiguruj własne rozwiązanie.

  Darmowa konsultacja

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie elektrotechniki w wykonaniu przeciwwybuchowym. Pomogę dobrać odpowiednie produkty. Zajmuję się także oświetleniem w wykonaniu Ex. Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz. Obok formularza wypisałam też przykłady pytań, które były już do nas kierowane.

  Grupa WOLFF JOANNA BALICKA
  JOANNA BALICKA – jestem do Twojej dyspozycji
  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Projekt

   Projekt
   Dostawa

   Dostawa
   Montaz

   Montaż
   Uruchomienie

   Uruchomienie
   Serwis

   Serwis

   Przykładowe pytania

   Elektrotechnika
   • Czy w pomieszczeniach, w których są strefy zagrożenia wybuchem elektrotechnika przemysłowa musi być w wykonaniu EX
   • Czy jeśli dotychczas miałem rozdzielnicę w obudowie Ex d, muszę ją wymienić na taką samą, czy mogę zastosować np. obudowę Ex e?
   Oświetlenie:
   • Czy w przypadku konieczności zapewnienia dwóch niezależnych źródeł energii elektrycznej baterię centralną należy podpiąć do dwóch źródeł energii, czy wystarczy do jednego?
   • Czy oświetlenie awaryjne ma oświetlać tak jak oświetlenie ewakuacyjne, czyli drogi i niezbędny sprzęt, czy ma mieć zakres oświetlania taki sam jak oświetlenie podstawowe?

   Darmowa konsultacja