Gaszenie maszyn

Dobieramy, projektujemy, montujemy oraz serwisujemy systemy gaszenia maszyn pracujących w przemyśle. Zadania te realizujemy w stosunku do następujących typów urządzeń:

  • urządzenia zamknięte w komorach roboczych – np. roboty polerujące lub szlifujące,
  • urządzenia wyposażone w komory robocze – np. obrabiarki CNC, urządzenia zgrzewające, ekstrudery,
  • urządzenia elektrotechniczne – np. szafy i skrzynki sterownicze/rozdzielcze,
  • wolnostojące urządzeń produkcyjnych – np. przenośniki taśmowe.

Co ważne, nie bazujemy na jednym systemie wykrywania i gaszenia pożarów, przez co nie forsujemy konkretnego rozwiązania jako jedynie poprawnego. W zamian analizujemy każdy przypadek dobierając rozwiązanie dostosowane do gaszenia konkretnej maszyny. Stosujemy przy tym rozwiązania wykorzystujące różne czujniki, jak również suche i mokre czynniki gaśnicze.

Instalacje tryskaczowe

Instalacje tryskaczowe samodzielnie wyzwalają swe działanie pod wpływem ciepła powstałego na wskutek pożaru. Bezzwłocznie rozpoczynają proces gaszenia oraz alarmują właściwy punkt straży pożarnej.

Zobacz więcej

Instalacje zraszaczowe

Instalacje zraszaczowe wyposażone są w otwarte dysze gaśnicze i mogą być podzielone na kilka stref gaszenia. W momencie wykrycia pożaru, otwierane są właściwe dla danego obszaru zawory zraszaczy. Woda jest uwalniana w całym obszarze objętym ochroną.

Zobacz więcej

Instalacje pianowe

Pianowe systemy gaszenia pożarów stosujemy w szczególności dla obiektów wysokiego ryzyka pożarowego, w śród których wymienić możemy: zbiorniki paliw, rozpuszczalników oraz innych cieczy łatwopalnych; magazyny tworzyw sztucznych; magazyny produktów łatwopalnych i/lub tworzących atmosfery wybuchowe; instalacje procesowe branży chemicznej.

Zobacz więcej

Gazowe systemy gaśnicze

Gazowe systemy gaśnicze stosuje się w zwalczaniu pożaru poprzez zastosowanie gazu gaśniczego w otoczeniu, w którym niepożądane jest użycie wody jako środka gaśniczego. Aktywacja systemu odbywa się za pośrednictwem elektrycznych lub mechanicznych mechanizmów spustowych.

Zobacz więcej

System wykrywania i gaszenia iskier

System wykrywania oraz gaszenia iskier zapobiega wybuchom oraz pożarom pyłów, wykrywając obecność iskier i automatycznie je gasząc. Do tego celu wykorzystuje około pięciu litrów wody gaśniczej. Tak mała ilość nie uszkodzi filtrów oraz innych maszyn produkcyjnych.

Zobacz więcej

Kontakt


Zainteresował Cię ten produkt?
Potrzebujesz dodatkowych informacji lub ofertę? Napisz do nas lub zadzwoń.


+48 12 2*** *** - pokaż numer
in***@****** - pokaż email