Prace w wersji “pod klucz” w ramach inwestycji dla jednego z największych producentów cukru

Grupa WOLFF KRZYSZTOF WNĘK
KRZYSZTOF WNĘK – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt
  Dostawa

  Dostawa
  Montaz

  Montaż
  Uruchomienie

  Uruchomienie
  Serwis

  Serwis

  Dla jednego z największych producentów cukru w Europie GRUPA WOLFF dostarczy w wersji “pod klucz” szereg instalacji:

  1. Instalacja przesiewająca służąca do separacji grudek cukru w wersji ATEX (do pracy w strefie 22 zagrożenia wybuchem)

  W ramach tego zadania Biuro Projektowe GRUPY WOLFF określiło rodzaj i założenia doborowe urządzenia przesiewającego. Projektanci podjęli się wykonania projektu konstrukcji pod przesiewacz wibracyjny. Zastosowane urządzenie będzie przeznaczone do przesiewu grudek cukru – dużych zbryleń transportowanego medium. Urządzenie to tzw. przesiewacz kontrolny, który ma za zadanie oddzielanie niepożądanych wtrąceń/ frakcji produktu występujących nieregularnie (nie będzie ono służyło do rozsiewu produktu). Dobrany przesiewacz posiada siatki, które wraz z całą konstrukcją zostają wprowadzane w wibracje poprzez dwa duże silniki wibracyjne. Charakteryzuje się on zwartą, kompaktową budową przy pracy z wysoką wydajnością, a także dużą wytrzymałością. Poza aspektami technicznymi przesiewacz ma takie zalety jak niezawodność w produkcji i wysoka żywotność. Podobne urządzenie pracuje już na tego typu obiektach produkcyjnych bezawaryjnie od dobrych kilku lat. W ramach zlecenia dodatkowo nasi inżynierowie zapewnią wsparcie w zakresie nadzoru nad realizacją i montażem urządzenia.

  2. Instalacja centralnego odkurzania obejmująca stacjonarny agregat ssąco-filtrujący wraz z filtrocyklonem służący do sprzątania pyłu osiadłego na posadzkach, różnego rodzaju płaskich powierzchniach, konstrukcjach budynku i urządzeniach dla budynku technicznego i silosu oraz rurociągów. Zobacz więcej informacji o centralnym odkurzaniu >>

  Instalacje przemysłowe, a także urządzenia takie jak filtrocyklon, w których znajdują się pyły palne tworzące z powietrzem mieszaniny wybuchowe, zostaną zabezpieczone przed wybuchem za pomocą:

  • systemu odpowietrzania wybuchu (panele dekompresyjne – w warunkach normalnej pracy utrzymana będzie pełna szczelność instalacji niezależnie od działania systemu czyszczenia wkładów filtracyjnych; jeśli wewnątrz jednostki dojdzie do wybuchu to nastąpi otwarcie paneli i odpowietrzenie wybuchu),
  • klapy zwrotnej do zabezpieczenia rurociągu, dzięki której potencjalne skutki wybuchu nie przeniosą się przez instalację kanałową na obiekt.

  3. Trzy instalacje odpylania pyłu powstającego przy produkcji cukru zabezpieczone na nawrotach czystego powietrza systemem HRD chroniącym przed cofnięciem się płomienia na instalacje

  • Instalacja odpylania komory silosu z jednostką filtracyjną w postaci filtra workowego/kieszeniowego. Jako zabezpieczenie przeciwwybuchowe jednostki filtracyjnej zostaną zastosowane panele dekompresyjne umieszczone na ścianie jednostki powyżej leja filtracyjnego. Ponieważ jednostka filtracyjna zostanie umieszczona wewnątrz pomieszczenia, skutki ewentualnego wybuchu zostaną wyprowadzone na zewnątrz z wykorzystaniem kanałów dekompresyjnych. Zabezpieczeniem na wysypie z leja zsypowego będzie dozownik celkowy. Natomiast dla zabezpieczenia rurociągu “brudnego” powietrza przed cofnięciem się wybuchu na stanowiska pracy wykorzystana zostanie klapa zwrotna.
  • Instalacja odpylania przesypów w pomieszczeniu silosu (komora podsilosowa) z zabezpieczeniem przed wybuchem jak wyżej.
  • Instalacja odpylania przesypów cukru w budynku technicznym (stacja załadunku cukrowozów) zabezpieczona panelem dekompresyjnym i klapą zwrotną na rurociągu „brudnym”.

  Więcej informacji na temat instalacji odpylania znajdziesz tutaj>>

  4. Instalacja wentylacji i klimatyzacji m.in. w komorze silosu (powietrze do kondycjonowania cukru nawiewane będzie do komory silosu) oraz instalacje wentylacji przesypu cukru w budynku silosa (komora podsilosowa), w budynku technicznym (stacji załadunku cukrowozów), w pomieszczeniach filtrów (wentylator dachowy), a także w części socjalnej i pozostałych pomieszczeniach technicznych. Więcej >>

  5. Instalacja sprężonego powietrza, która będzie zasilać urządzenia technologiczne w nowym i w istniejącym silosie cukru.

  6. Instalacja wody lodowej do klimatyzowania powietrza

  W instalacji wody lodowej przeznaczonej do klimatyzowania powietrza źródłem chłodu będzie zewnętrzny agregat wody lodowej z dwoma obiegami chłodniczymi, skraplaczem powietrza, zbiornikiem buforowym oraz kompletnym układem automatyki zabezpieczająco-sterującej ze zdalnym sterowaniem temperatury.

  7. Zabezpieczenia przeciwwybuchowe dla 2 podajników kubełkowych, zbiornika pośredniego cukru oparte o systemy tłumienia wybuchu HRD wraz z pracami pre-instalacyjnymi i uruchomieniem. Więcej informacji o zabezpieczeniach przeciwwybuchowych znajdziesz tutaj>>

  Całość realizacyjna została zlecona GRUPIE WOLFF w zakresie wykonania, dostawy, montażu i uruchomienia wskazanych instalacji technologicznych dla nowego silosu, jak również doradztwa technicznego i częściowych prac projektowych.

  Przykładowe możliwości użycia

  Przesiewacz wibracyjny piasku

  Przesiewanie drobnego piasku

  Wyzwanie: separacja produktu o zmiennym charakterze i zawartości wilgoci przy dużej wydajności.

  Przesiewacz wibracyjny kruszywa

  Przesiewanie kruszyw mineralnych

  Wyzwanie: efektywny praca sita przy dużej zmienności produkty i jego wilgotności.

  Przesiewanie nawozu

  Wyzwanie: bardzo precyzyjna separacja frakcji 2 – 5 mm przy wysokiej wydajności.

  Przesiewacze mączki wapiennej

  Przesiewanie mączki wapiennej

  Wyzwanie: brak zalepiania sit nawet przy bardzo dużej wilgotności produktu przekraczającej założenia.

  Przesiewacz cukru

  Przesiewanie cukru

  Wyzwanie: efektywny przesiew produktu, który ma tendencję do zalepiania sit.

  Przetestuj swój produkt.

  Darmowe testy i konsultacja

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie przesiewaczy wibracyjnych, przesiewaczy odwadniających, a także siania na mokro. Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji, a także darmowych testów przesiewania wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz.

  Grupa WOLFF KRZYSZTOF WNĘK
  KRZYSZTOF WNĘK – jestem do Twojej dyspozycji
  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Projekt

   Projekt
   Dostawa

   Dostawa
   Montaz

   Montaż
   Uruchomienie

   Uruchomienie
   Serwis

   Serwis

   Co mogą rozstrzygnąć testy?

   Efektywność przesiewania:
   • Czy mogę siać drobniej niż dotychczas?
   • Czy mogę odzyskać produkt, który do tej pory trafiał do odpadów?
   • Czy mogę zwiększyć wydajność przesiewania liczoną w tonach na godzinę?
   Dodatkowe korzyści eksploatacyjne:
   • Czy mogę zmniejszyć koszty użytkowania np. przez redukcję zużycia prądu do przesiewania?
   • Czy zmniejszę koszty pracy przez krótszy okres wymiany sit oraz przez zmniejszenie czasu potrzebnego na serwis siatki ze względu na lepkość produktu i dotychczasowe zalepianie się sit?
   • Czy uda się zwiększyć bezpieczeństwo przez zmniejszenie przenoszenia drgań na konstrukcję budynku / hali?

   Darmowe testy