Unikalna na skalę europejską alternatywa dla światłowodowych czujek temperatury na przenośnikach taśmowych

Dlaczego nie światłowód?

Opracowaliśmy unikalny system wczesnego ostrzegania uszkodzenia rolki przenośnika, który eliminuje większość problemów, z którymi spotykają się zakładowe służby utrzymania ruchu przy korzystaniu z dostępnych do tej pory rozwiązań (przede wszystkim światłowodowych). Jednocześnie zakładane przez nas koszty wprowadzenia nowego sposobu detekcji musiały zostać utrzymane na podobnym poziomie do pomiaru światłowodowego.

Zastosowanie naszego systemu ochrony przenośników taśmowych gwarantuje stałe monitorowanie łożysk rolek przenośnika w trybie 24/7. Ogranicza równocześnie do minimum zaangażowanie pracowników utrzymania ruchu. Dzięki zdalnej analizie danych i precyzyjnemu pomiarowi pracownicy SUR reagują tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Nie muszą więc stale lub często przebywać w obszarze pracy przenośników.

Co proponujemy w zamian?

alternatywa dla światłowodowej czujki temperatury na przenośniku taśmowym Grupa Wolff

STYKOWE CZUJNIKI CIEPŁA wraz z

KAMERAMI TERMOWIZYJNYMI oraz

OPROGRAMOWANIEM KOMPUTEROWYM

DLACZEGO NASZE ROZWIĄZANIE JEST KORZYSTNIEJSZE NIŻ ŚWIATŁOWÓD?

Zbudowane jest z elementów, które są trudne do uszkodzenia lub rozkalibrowania podczas normalnej pracy przenośnika, jak i prac serwisowych

W przypadku konieczności wymiany poszczególnych elementów prace można wykonać szybko prosto i tanio, a w szczególności bez specjalistycznych kwalifikacji

Diagnozuje uszkodzenia w czasie rzeczywistym poprzez przegląd całego przenośnika, jego sekcji, jaki poszczególnych krążników

Umożliwia pomiar temperatury każdego krążnika z osobna

Jest innowacyjne w zakresie zbierania i analizy danych

Może funkcjonować w trudnych warunkach przemysłowych, w tym w strefach zagrożenia wybuchem

Pamiętaj, że pyły produktów transportowanych na przenośnikach mogą być wybuchowe!. Są to np. pyły węgla, biomasy, drzewne.

Wtedy oprócz zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego, w wielu miejscach na terenie zakładu przemysłowego należy zadbać również o bezpieczeństwo wybuchowe, zgodnie z zapisami Dyrektywy ATEX.

alternatywa dla światłowodowej czujki temperatury na przenośniku taśmowym GW3

System wczesnego ostrzegania o uszkodzeniu rolki przenośnika taśmowego

PRECYZYJNY POMIAR 24/7, KTÓRY ŁATWO ZAMONTOWAĆ I TRUDNO USZKODZIĆ

POMIAR KRĄŻNIKÓW. Każdego z osobna, poszczególnych sekcji i całości.

DIAGNOZA 24/7. Zdalna, bez angażowania utrzymania ruchu.

NIEWYMAGAJĄCY serwis i utrzymanie.

ŁATWY MONTAŻ. Brak elementów, które prosto uszkodzić.

Zastosowanie nowatorskiego systemu ochrony przenośników taśmowych nie tylko gwarantuje stałe monitorowanie łożysk rolek przenośnika, ale jest tanie w utrzymaniu i konserwacji. Ogranicza równocześnie do minimum zaangażowanie pracowników utrzymania ruchu. Dzięki zdalnej analizie danych i precyzyjnemu pomiarowi pracownicy SUR reagują tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Nie muszą więc stale lub często przebywać w obszarze pracy przenośników, jak w przypadku pomiaru światłowodowego. Światłowód jest bardzo delikatny i częste przebywanie koło rozciągniętych kabli stanowi zawsze duże ryzyko uszkodzenia. Nasz system całkowicie wyklucza takie sytuacje.

ZDALNA ANALIZA DANYCH TO OSZCZĘDNOŚCI NA EKSPLOATACJI i NATYCHMIASTOWA REAKCJA PRZY WYKRYCIU ZAGROŻENIA

Dane są przesyłane do opracowanej przez nas aplikacji komputerowej. Dzieje się to drogą radiową w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możliwa jest natychmiastowa analiza zbieranych informacji. W efekcie system nie wymaga stałego nadzoru. Wszystkie elementy składające się na układ detekcji podlegają ciągłemu monitorowaniu i diagnozie. Aplikacja posiada także rozbudowany system alertów SMS i powiadomień mailowych. Dane dotyczące temperatury krążników można wykorzystać w różnorodny sposób, np. diagnostyce i prognozowaniu napraw konserwacyjnych przenośnika.

BIG-DATA W APLIKACJI. Analiza danych przesłanych przez bezprzewodowy transfer.

ALERTY E-MAIL i SMS. Do wybranych pracowników.

PODOBNE KOSZTY do pomiaru światłowodowego.

UNIKALNY. Brak odpowiednika w Europie.

Całość proponowanych przez nas funkcji systemu detekcji uszkodzeń rolek przenośnika taśmowego sprawia, że jest to projekt unikalny na skalę Europy, który możemy zaproponować w kosztach zbliżonych do pomiaru światłowodowego.

Projekt, który będzie się rozwijał

Widzimy wysoki potencjał rozwojowy naszego rozwiązania. W dalszych krokach planujemy wykonać badania i testy rozwiązania łączącego monitoring stanu rolek wraz z monitoringiem stanu taśmy.

analiza uszkodzenia rolek przenośnika taśmowego rozszerzona o uszkodzenie taśmy