Awaria przemysłowa

Definicje:

Awaria (accident) – niespodziewane (nieplanowane), nagłe zdarzenie (wydarzenie), które powoduje lub może (jest w stanie) spowodować obrażenia u ludzi albo uszkodzenia budynków, zakładów, materiałów lub zniszczenie środowiska.

Awaria przemysłowa (industrial accident) – zdarzenie, które nastąpiło w wyniku niekontrolowanych zmian/niekontrolowanego przebiegu jakiejkolwiek działalności związanej z substancjami niebezpiecznymi (z udziałem substancji niebezpiecznych) na terenie instalacji, np. w czasie ich produkcji, wykorzystywania, przechowywania, usuwania (składowania), postępowania z nimi lub w transporcie – w zakresie objętym paragrafem 2d art. 2. (tzn. w odniesieniu do pilnej likwidacji skutków awarii w transporcie lądowym i operacji transportowych na terenie zakładu, który zajmuje się działalnością niebezpieczną) (definicja EKG ONZ).

Bezpieczeństwo (safety) – sytuacja, w której nie występuje ryzyko niemożliwe do przyjęcia; obejmuje: zdrowie, bezpieczeństwo, ochronę środowiska, ochronę mienia (definicja OECD).

Źródło: http://archiwum.ciop.pl/18383.html

 

 

Realizujemy specjalistyczne działania w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego, budowy instalacji przemysłowych w systemie „pod klucz”, produkcji urządzeń przemysłowych (w tym również według projektu zleceniodawcy) oraz transferu nowoczesnych technologii z dziedziny chemii i ochrony środowiska.

Działamy na rzecz większości gałęzi przemysłu – od energetyki, przez chemię i farmację, na przemyśle spożywczym i drzewnym kończąc. Do grona Naszych klientów należą zarówno średniej wielkości zakłady przemysłowe, jak i międzynarodowe koncerny.

Poważna awaria przemysłowa – rekonstrukcja zniszczonej instalacji odpylania

24 lipca 2012 r. w Elektrowni Turów doszło do poważnej awarii przemysłowej. W efekcie zniszczeniu uległy instalacje zlokalizowane w obrębie dwóch bloków energetycznych. Władze jednej z największych polskich elektrowni podjęły natychmiastową decyzję o odtworzeniu zniszczonych instalacji. Jak okazało się później odbudowę instalacji odpylania powierzono GRUPIE WOLFF.

Zobacz więcej

Kontakt


Zainteresował Cię ten produkt?
Potrzebujesz dodatkowych informacji lub ofertę? Napisz do nas lub zadzwoń.


+48 12 2*** *** - pokaż numer
in***@****** - pokaż email