Prefabrykacja puszek

Prefabrykacja puszek rozgałęźnych, szafek, szaf sterowniczych czy rozdzielnic elektrycznych to ważny obszar działalności GRUPY WOLFF. Ich produkcje wykonujemy w oparciu o własne lub powierzone projekty. Co ważne nasze rozwiązania mogą być stosowane w strefach zagrożenia wybuchem.