System gaszenia gazem CO2

Projektujemy i wdrażamy systemy gaszenia CO2 oraz innymi gazami obojętnymi jak argon (Ar) czy azot (N2). Nasze rozwiązania przeznaczone są zarówno do ochrony całych pomieszczeń jak również pojedynczych urządzeń.

Gazowe systemy gaśnicze

Gazowe systemy gaśnicze stosuje się w zwalczaniu pożaru poprzez zastosowanie gazu gaśniczego w otoczeniu, w którym niepożądane jest użycie wody jako środka gaśniczego. Aktywacja systemu odbywa się za pośrednictwem elektrycznych lub mechanicznych mechanizmów spustowych.

Zobacz więcej


Systemy gaszenia gazem bazujące na CO2 wyróżnia niezwykła szybkość i efektywność działania

Jako gaz obojętny i niepalny, powstający w przyrodzie naturalnie, w wyniku procesów utleniania węgla, dwutlenek węgla jest często stosowany do celów gaśniczych. Jego dodatkową zaletą jest duża odporność na wysoką temperaturę – rozkłada się w temperaturach powyżej 1000°C. Trwałość cząsteczek CO2 w atmosferze określa się na 50–200 lat – tzw. czas „życia”.

Do celów gaśniczych stosuje się go w stanie skroplonym, przechowywany jest najczęściej w butlach pod ciśnieniem 3,0–7,0 MPa. Temperatura krytyczna CO2 to 31°C, to znaczy, że powyżej tej temperatury nie daje się skroplić. Butle z dwutlenkiem węgla należy zatem chronić przed nagrzaniem do wyższej temperatury, gdyż w przeciwnym wypadku mogą się one rozładować, uruchamiając zawór bezpieczeństwa.

Dla celów gaśniczych nie produkuje się dodatkowych ilości CO2, lecz uzyskuje się go jako produkt uboczny z procesów technologicznych lub ze źródeł naturalnych. Urządzenia gaśnicze przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2 poprzez ograniczenie powstawania CO2 i innych gazów szkodliwych dla środowiska podczas pożarów. Tym samym nie ma powodów do zabraniania stosowania CO2 jako środka gaśniczego ze względu na ochronę środowiska naturalnego, wręcz przeciwnie – zwalczanie pożarów przy pomocy CO2 służy ochronie środowiska.

Dwutlenek węgla gasi pożar poprzez zmniejszenie zawartości tlenu w powietrzu do ilości, przy której tlen nie podtrzymuje procesu spalania, a także przez absorpcję ciepła ze środowiska pożaru (efekt chłodzący).

Szkodliwe działanie dwutlenku węgla

Dwutlenku węgla jako środek gaśniczy należy stosować z dużą ostrożnością. W warunkach normalnych dwutlenek węgla występuje w stanie gazowym, w ilości ok. 0,2% w atmosferze. W takim stężeniu jest całkowicie nieszkodliwy. Dwutlenek węgla ma istotne znaczenie dla organizmu człowieka, ponieważ wpływa m.in. na poziom odczynu krwi i szybkość pracy serca. Gdy jego zawartość w powietrzu wynosi 2%, pobudza ośrodek oddechowy, dlatego osobom zatrutym podaje się tlen z pięcioprocentową zawartością dwutlenku węgla. Wzrost stężenia dwutlenku węgla do 6% wywołuje lekką duszność, znużenie i osłabienie spostrzegawczości. Większe stężenie powoduje ból głowy, niepokój, pobudzenie ruchowe i drażliwość. Przy zawartości 10% duszność jest już znaczna, są omamy słuchowe i wzrokowe, narasta otępienie, a po kilku minutach następuje zamroczenie. Stężenie CO2 w zakresie od 10 do 20% powoduje, prócz zamroczenia i zaburzenia rytmu oddechowego, drgawki, a w końcu zgon w wyniku porażenia układu oddechowego. Nagłe i znaczne zwiększenie stężenia CO2 w powietrzu do ponad 30% powoduje śmierć na skutek porażenia naczyń krwionośnych mózgu i jego obrzęku.

Do skutecznego ugaszenia pożaru wymagane są stężenia znacznie przekraczające 30%. Zazwyczaj podczas gaszenia pożaru wyzwolenie wymaganej ilości gazu następuje w czasie około jednej minuty. Podczas gaszenia pomieszczeń, w których mogą przebywać ludzie, stosuje się przede wszystkim opóźnienie wyzwolenia gazu przy wcześniejszym uruchomieniu sygnalizacji ostrzegawczej. Wypływ CO2 następuje dopiero po upływie czasu wstępnego ostrzeżenia, umożliwiającego bezpieczne opuszczenie przez osoby gaszonego obszaru.

Dwutlenku węgla nie stosuje się do gaszenia:

 • metali, takich jak sód, potas, aluminium, magnez, wapń, tytan, cyrkon ze względu na bardzo wysokie temperatury pożaru, gdyż możliwy jest rozkład dwutlenku węgla,
 • materiałów, które w swej cząsteczkowej budowie zawierają tlen umożliwiający podtrzymywanie procesu palenia,
 • węgla, koksu lub siarki, gdyż może wywoływać nieprzewidziane reakcje,
 • cyjanków, gdyż efektem może być wydzielanie się silnie trującego cyjanowodoru,
 • płonącej odzieży na człowieku, gdyż mogą powstać odmrożenia oraz występuje toksyczne stężenie gazu.

Elementy systemu gaszenia CO2:

 • dysze gaśnicze,
 • wysokociśnieniowe butle stalowe lub niskociśnieniowe zbiorniki,
 • zawory strefowe,
 • system detekcji pożaru,
 • centrala wykrywania pożaru i sterowania gaszeniem.

Potrzebujesz więcej informacji lub ofertę? Skontaktuj się ze mną.

JAN PIC
JAN PIC – jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu</span >

Nie odbieram? Kliknij!</span >
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  </span >
  Gazowe systemy gaśnicze

  Gazowe systemy gaśnicze

  Gazowe systemy gaśnicze stosuje się w zwalczaniu pożaru poprzez zastosowanie gazu gaśniczego w otoczeniu, w którym niepożądane jest użycie wody jako środka gaśniczego. Aktywacja systemu odbywa się za pośrednictwem...


  Zobacz więcej