System kontroli uziemienia beczek, zbiorników itp. zasilany z sieci

Newson Gale Bond-Rite REMOTE EP

System Bond-Rite znajduje zastosowanie w uziemieniu przenośnych/ruchomych elementów instalacji (beczek, zbiorników, itp.) w obszarach szczególnie zagrożonych wybuchem oraz w miejscach, gdzie wymagane są wysokie standardy bezpieczeństwa. Ponadto rozwiązanie tego typu stosowane jest również w przypadkach, gdy dioda systemu monitorującego zamontowana na zacisku może zostać przysłonięta przez np. odkładający się pył.

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


ŁUKASZ GODAWA

Bond-Rite REMOTE EP posiada uniwersalny zasilacz ER w obudowie GRP oraz opcjonalnie skrzynkę rozdzielającą, która umożliwia rozdzielenie zasilania do max. 10 jednostek Bond-Rite.

Jeśli wymagany jest ciągły monitoring elementów instalacji, jak w przypadku magazynu beczek, gdzie produkt jest regularnie z nich pobierany, zaleca się stosowanie zacisków samotestujących zasilanych z sieci ze „zdalnym” wskaźnikiem diodowym.

Składowe systemu

  • moduł monitorujący, dostępny w dwóch rodzajach obudowy (tworzywo sztuczne/stal nierdzewna), system monitorujący z diodą ostrzegawczą znajduje się na obudowie – kolor zielony diody informuje operatora o prawidłowym podpięciu uziemienia oraz czy przewód łączący klamrę z bednarką nie został uszkodzony, natomiast kolor czerwony diody informuje o niewłaściwym uziemieniu,
  • zacisk wykonany ze stali nierdzewnej posiadający ostre zęby zapewniające przebicie się przez warstwę rdzy, farby, kleju itp.,
  • dwużyłowy przewód spiralny w osłonce hytrelowej o różnej długości (osłona hytrelowa zabezpiecza przewód przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi),
  • zasilacz ER w obudowie GRP,
  • opcjonalnie skrzynka rozdzielająca.

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


ŁUKASZ GODAWA

lub wyślij do nas zapytanie

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik