System kontroli uziemienia cystern kolejowych

Newson Gale Earth-Rite PLUS

System kontroli uziemienia typu Earth-Rite Plus ma za zadanie eliminować ryzyko zapłonu palnej atmosfery w wyniku przeskoku iskry elektrostatycznej. Rozwiązanie tej serii najczęściej stosowane jest w przypadku cystern kolejowych oraz różnego typu pojemników i zbiorników.

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


ŁUKASZ GODAWA

Zasada działania systemu Earth-Rite Plus polega na ciągłej kontroli połączenia cysterny (lub innego przedmiotu wymagającego uziemienia) z punktem uziemiającym. Połączenie to wykonywane jest poprzez zamocowanie na konstrukcji cysterny przewodu z klamrą. System jest skalibrowany w taki sposób, aby uruchomić urządzenia odpowiedzialne za transfer medium (pompy, zawory itp.) tylko wtedy, gdy rezystancja połączenia uziemiającego jest niższa niż 10 Ω. W chwili, gdy oporność ta wzrośnie powyżej granicznej wartości, np. wskutek uszkodzenia przewodu lub zerwania klamry, nastąpi zatrzymanie procesu (w tym celu system oferuje dwa bezpotencjałowe styki).

System wyposażony jest w diodową sygnalizację świetlną, informującą operatora o poprawnym uziemieniu cysterny. Czerwone światło oznacza, że uziemienie nie zostało wykonane prawidłowo, w związku z czym system nie dopuści do rozpoczęcia procesu rozładunku/załadunku. Ponadto w przypadku wykrycia nieprawidłowego uziemienia w czasie trwania przeładunku proces zostanie wstrzymany.

Składowe systemu

  • jednostka monitorująca stan uziemienia,
  • skrzynka przyłączeniowa do odwieszania zacisku,
  • zacisk uziemiający.

Załadunek lub rozładunek wagonów kolejowych z cieczami lub substancjami stałymi w postaci proszku mogą wywołać silne ładunki elektrostatyczne, co powoduje poważne zagrożenie powstania atmosfery potencjalnie wybuchowej. Chociaż wagon kolejowy jest w kontakcie z uziemionymi szynami, wiele cystern jest wyposażonych w nieprzewodzące łożyska i elementy ścierne, umieszczone między samym wagonem a zestawami kołowymi. To może spowodować niebezpieczną sytuację, gdyż nieuziemiony wagon kolejowy gromadzi silne ładunki elektrostatyczne.

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


ŁUKASZ GODAWA

lub wyślij do nas zapytanie

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik