W GRUPIE WOLFF zajmujemy się ochroną obiektów i budynków przemysłowych m.in. przez projektowanie, montaż i późniejszy serwis Stałych Urządzeń Gaśniczych. SUG są specjalistycznymi instalacjami przeciwpożarowymi, które uruchamiają się we wczesnej fazie rozwoju pożaru i uwalniają ze zgromadzonego zapasu środek gaśniczy (wodę, pianę, mgłę wodną i inne).

Czytaj dalej

Woda lub inny środek w zależności od niezbędnych właściwości gaśniczych, rozpraszane są przez specjalne dysze (tryskacze, zraszacze) zamontowane na sieci rozprowadzonych rur przeciwpożarowych. W przypadku piany do gaszenia pożaru dodatkowo mogą być użyte działka wodno-pianowe, które pozwalają na szybkie zalanie pianą pożaru lub odizolowanie materiału palnego od ognia (np. palnej cieczy). Dlaczego w nazwie pojawia się słowo “stałe”? Ponieważ instalacje te są związane na stałe z obiektem, czy zamontowane na stałe np. nad linią produkcyjną, czy przenośnikiem taśmowym, który chronią.

Nie masz czym gasić? A jesteś gotowy na straty?

Potencjał strat produkcyjnych, uszkodzeń majątku i wpływ na środowisko wynikający z pożaru jest zwykle znacznie wyższy w zakładach przemysłowych, niż w przypadku obiektów użyteczności publicznej, hoteli lub obiektów komercyjnych.

Planowanie ciągłości działania jest jednym z kluczowych wyzwań dla zarządzających produkcją.

Masz gaśnice? Owszem, one są wymagane, ponieważ w sytuacjach awaryjnych potrafią usprawnić ewakuację. Należy jednak zaznaczyć, że z całą pewnością nie uchronią one mienia przed stratami.

Pożar może kosztować majątek i nie chodzi tu tylko o koszty naprawy maszyn i urządzeń, ale przede wszystkim straty związane z zatrzymaną lub ograniczoną produkcją. Każdą maszynę charakteryzuje specyficzna konstrukcja, zasada działania oraz proces, w którym bierze udział. Ich spalenie, czy uszkodzenie przez ogień może zatrzymać całą produkcję. Dodatkowo maszyny takiej jak przenośniki taśmowe, suszarnie, młyny, maszyny zgrzewające potrafią być zdradliwe i np. przez trące o siebie czy przegrzewające się elementy same mogą być źródłem wybuchu pożaru.

Stałe Urządzenia Gaśnicze minimalizują straty pożarowe

stałe urządzenia gaśnicze eliminują straty pożarowe

Stałe Urządzenie Gaśnicze minimalizuje straty pożarowe. Instalacja SUG wpływa na szybkość procesu gaszenia. Dowiodła to choćby analiza efektywności systemów gaśniczych wykonana w Elektrowni Połaniec przez zespół pod kierownictwem Stanisława Nowaka z Biura Zarządzania Majątkiem i Pani Doroty Brzezińskiej z Politechniki Łódzkiej. Wyniki te zostały zaprezentowane w 2013 roku w magazynie „Energetyka Cieplna i Zawodowa” oraz podczas Sympozjum Energetyka Bełchatów 2013.

Zapoznaj się z tą analizą

Analizie poddano symulację pożaru na przenośniku węglowym w trzech wariantach:

 • bez instalacji gaśniczej,
 • z instalacją tryskaczową,
 • z instalacją zraszaczową lub mgłową.

Pokazały one, że swobodny rozprzestrzenianie się płomieni na przenośniku bez instalacji gaśniczej spowodowałby mnóstwo szkód, w tym m.in. znaczne uszkodzenia konstrukcji przenośnika. W przypadku instalacji tryskaczowej straty zostałyby ograniczone miejscowo, a instalacja zraszaczowa pozwoliłaby najszybciej opanować pożar, bez większych strat materialnych i bez zagrożenia dla konstrukcji przenośnika. Wniosek: zastosowanie stałego urządzenia gaśniczego pozwala opanować pożar i uniknąć znacznych strat materialnych.

Stałe Urządzenia Gaśnicze w przemyśle

Źródło danych: Prezentacje z Sympozjum Energetyka Bełchatów

Rodzaje Stałych Urządzeń Gaśniczych: wodne, pianowe i inne

W przestrzeniach produkcyjnych i magazynowych najpowszechniej stosowane są:

 • Stałe Systemy Gaśnicze wodne:
  • Tryskaczowe
  • Zraszaczowe
  • Mgłowe
 • Stałe Urządzenia Gaśnicze pianowe (a dokładniej mówiąc wodno-pianowe)

Należy także wspomnieć, że stosowanie innych rodzajów instalacji np. Stałych Urządzeń Gaśniczych Gazowych jest ograniczone w przemyśle do lokalnego gaszenia np. pojedynczych maszyn, lub też gaszenia zamkniętych i wyizolowanych przestrzeni takich jak np. serwerownie.

PROBLEM: Instalacja SUG w przemyśle nie jest wymagana w obowiązujących aktach prawnych

Instalacje SUG w zakładach przemysłowych nie są wymagane z mocy prawa. Ani Ustawa Prawo Budowlane, ani Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tzw. CEGŁA) nie nakłada na zarządzających w przemyśle takiego obowiązku. W związku z tym wciąż niewielu się na nie decyduje.

Z drugiej strony od 2022 roku obserwujemy wzmożoną aktywność ubezpieczycieli względem zakładów przemysłowych, dotyczącą zaleceń montażu Stałych Urządzeń Gaśniczych celem zmniejszenia ryzyka ubezpieczeniowego. Klienci, zgłaszając się do nas, mówią wprost: na rynku ubezpieczeniowym pojawiła się zmiana – coraz częściej krytycznym wymogiem zawarcia polisy ubezpieczeniowej dla zakładów jest instalacja przeciwpożarowa

Spełnimy wszystkie wymagania ubezpieczycieli

Niezależnie jakie wymagania postawi przed Tobą ubezpieczyciel, czy co wynegocjujesz dla siebie wraz ze swoim brokerem, z naszym doświadczeniem przemysłowym w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, pomożemy spełnić Ci te wymagania. Instalacje projektujemy i prowadzimy potem prace zgodne ze standardami VdS, NFPA, FM Global i z polskimi normami PN-EN. 

Stałe urządzenia gaśnicze – oferta

System mgły wodnej

System mgły wodnej

Ten typ stałej instalacji gaśniczej rozpyla pod wyznaczonym ciśnieniem mgłę, czyli ogromną ilość malutkich kropel wody (50 – 450 mikrometrów). Zużywa nawet 90% mniej wody niż w systemach tryskaczowych i...


Zobacz więcej

Instalacje zraszaczowe

Instalacje zraszaczowe ppoż.

Instalacje zraszaczowe wyposażone są w otwarte dysze gaśnicze i mogą być podzielone na kilka stref gaszenia. W momencie wykrycia pożaru, otwierane są właściwe dla danego obszaru zawory zraszaczy. Woda jest...


Zobacz więcej

system gaszenia pianą

System gaszenia pianą – system gaśniczy pianowy

Pianowe systemy gaszenia pożarów stosujemy w szczególności dla obiektów wysokiego ryzyka pożarowego, w śród których wymienić możemy: zbiorniki paliw, rozpuszczalników oraz innych cieczy łatwopalnych; magazyny tworzyw sztucznych; magazyny produktów łatwopalnych...


Zobacz więcej

Gazowe systemy gaśnicze

Gazowe systemy gaśnicze

Gazowe systemy gaśnicze stosuje się w zwalczaniu pożaru poprzez zastosowanie gazu gaśniczego w otoczeniu, w którym niepożądane jest użycie wody jako środka gaśniczego. Aktywacja systemu odbywa się za pośrednictwem...


Zobacz więcej

System wykrywania i gaszenia iskier

System gaszenia iskier

Systemy gaszenia iskier są skutecznym i efektywnym sposobem automatycznego wykrywania i gaszenia iskier w różnego typu instalacjach przemysłowych. Dzięki szybkiej detekcji umożliwia szybkie gaszenie zarzewi pożaru.


Zobacz więcej