Projekt i wykonanie instalacji zraszaczowej mostu skośnego z dwoma przenośnikami taśmowymi w jednej z elektrociepłowni

Grupa WOLFF MATEUSZ ŚWITAŁA
MATEUSZ ŚWITAŁA – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt
  Dostawa

  Dostawa
  Montaz

  Montaż
  Uruchomienie

  Uruchomienie
  Serwis

  Serwis
  Projekt i wykonanie instalacji tryskaczowej mostu skośnego z dwoma przenośnikami taśmowymi w jednej z elektrociepłowni
  Projekt i wykonanie instalacji tryskaczowej mostu skośnego z dwoma przenośnikami taśmowymi w jednej z elektrociepłowni

  Problem:

  • ryzyko zagrożenia pożarowego w galerii nawęglania

  Rozwiązanie:

  • kompleksowe wykonanie instalacji zraszaczowej gwarantujące ochronę całej galerii skośnej elektrociepłowni z dwoma przenośnikami taśmowymi na wymaganym poziomie

  Sprawdź szczegóły nt. wdrożonych urządzeń i usług:

  Instalacja zraszaczowa galerii nawęglania

  Ze względu na ryzyko wystąpienia pożaru w galeriach nawęglania, należy podejmować odpowiednie działania w zakresie ochrony ppoż. i przeciwwybuchowej. W ostatnim czasie, w ramach zlecenia od jednej z elektrociepłowni wykonaliśmy projekt dotyczący kompleksowej realizacji instalacji zraszaczowej galerii nawęglania.

  W celu zapewnienia ochrony pożarowej galerii nawęglania instalacja zraszaczowa została podzielona na odpowiednią ilość stref gaśniczych. Liczba sekcji została zoptymalizowana i dobrana w taki sposób, aby uzyskać odpowiednie parametry hydrauliczne dla dobranych zraszaczy, przy uwzględnieniu warunków panujących w istniejącej sieci ppoż. klienta.

  Pożar w galerii nawęglania i co dalej, czyli jak działa instalacja zraszaczowa

  Wszystkie objęte ochroną przestrzenie nadzorowane są przez odpowiednio skalibrowane czujki ciepła monitorujące zaistnienie pożaru w obrębie chronionym. Dodatkowo instalacja została wyposażona w ręczne ostrzegacze pożarowe zlokalizowane wewnątrz i na zewnątrz galerii nawęglania, co umożliwia obsłudze zgłaszanie niepożądanych zjawisk podczas rutynowej kontroli. Instalacja posiada również możliwość ręcznego sterowania poszczególnymi sekcjami przez przyciski „start gaszenie”, które są zlokalizowane w pobliżu stacji wzbudzających.

  Uruchomienie automatyczne systemu gaśniczego jest realizowane w oparciu o sygnał spełniający warunki charakterystyczne dla pożaru, który generowany jest w wyniku koincydencji dwóch stanów alarmowych. W celu uniknięcia błędnego wskazania wykrycia pożaru tylko przez jeden czujnik wykonano tzw. koincydencję dwugrupową.

  Dla strefy objętej ochroną zastosowano oczujnikowanie w równych odstępach co 3 m na całej długości chronionej powierzchni. Pozwala to zrealizować koincydencję oraz zapewnić zgodność z wymaganiami wynikłymi z warunków środowiskowych.

  W momencie wykrycia pożaru w danej strefie gaszeniowej, centrala wraz z modułami sterującymi wywołają otwarcie zaworu wodnego i doprowadzenie wody do zraszaczy danej strefy gaszeniowej oraz następnej przyległej.

  System gaszenia pożaru jest zasilany wodą z instalacji ppoż. klienta. Wykonana instalacja zraszaczowa gwarantuje ochronę całej galerii skośnej elektrociepłowni z dwoma przenośnikami taśmowymi na wymaganym poziomie.

  Zakres zlecenia w zakresie instalacji przeciwpożarowej

  W ramach zlecenia „pod klucz” zrealizowaliśmy:

  • opracowanie koncepcji technologicznej (z obliczeniami procesowymi), orurowania (z obliczeniami hydraulicznymi), mechanicznej, budowlanej, detekcji pożaru, elektrycznej, AKPiA i wizualizacji,
  • wykonanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej dla zabezpieczenia galerii skośnej,
  • wykonanie instalacji zraszaczowych (demontaż istniejącej instalacji, dostawa komponentów, montaż i uruchomienie),
  • wykonanie instalacji detekcji pożaru,
  • prace ziemne i podłączeniowe do istniejącej instalacji ppoż.,
  • wykonanie wizualizacji i sterowania instalacji zraszaczowej.

  Systemy przeciwpożarowe

  Pożar to niekontrolowany proces spalania zachodzący poza miejscem do tego celu przeznaczonym i przynoszący straty materialne. Towarzyszy mu występowanie czynników szkodliwych, takich jak: płomień, wzrost temperatury, dym, wybuchy, iskry, toksyczne produkty spalania, czego konsekwencją mogą być np. naruszenie konstrukcji budowlanych i urządzeń technologicznych, zniszczenie upraw lub lasu.

  Na proste systemy przeciwpożarowe składają się detektory ognia, detektory dymu, centrala sterująca, a także stałe urządzenia gaśnicze, takie jak siatki rur ze środkiem gaśniczym wraz z dyszami wylotowymi.

  Ze względu na stosowany środek gaśniczy systemy przeciwpożarowe dzieli się na cztery rodzaje:

  • systemy gaszenia wodą,
  • systemy gaszenia mgłą wodną,
  • systemy gaszenia pianą,
  • systemy gaszenia gazem.

  Najważniejszym celem systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych jest wczesne wykrywanie pożaru oraz minimalizacja jego skutków. W galeriach nawęglania instalacje zraszaczowe są w stanie w szybki sposób zareagować na wypadek wystąpienia pożaru.

   Instalacje przeciwpożarowe – oferta

  Instalacje
  Tryskaczowe

  Są one samoczynnym systemem gaśniczym, który wykrywa moment powstania pożaru, przesyła informację do systemu sterowania i automatycznie rozpoczyna proces selektywnego gaszenia wodą – tylko tam, gdzie jest pożar.

  Instalacje
  Zraszaczowe

  Wyposażone są w otwarte dysze gaśnicze i mogą być podzielone na kilka stref gaszenia. W momencie wykrycia pożaru otwierane są właściwe dla danego obszaru zawory zraszaczy. Woda jest uwalniana w całym obszarze objętym ochroną.

  Instalacja gaszenia sortowni odpadów

  Instalacje
  Pianowe

  Stosujemy je w szczególności dla obiektów wysokiego ryzyka pożarowego, takich jak: zbiorniki paliw, rozpuszczalników oraz innych cieczy łatwopalnych; magazyny tworzyw sztucznych; produktów łatwopalnych i/lub tworzących atmosfery wybuchowe.

  System sygnalizacji pożaru SSP

  Detekcja
  i Sygnalizacja Pożaru

  Projektujemy i wdrażamy kompletne systemy detekcji i sygnalizacji pożaru. W zależności od potrzeb stosujemy jeden z czterech dostępnych systemów lub hybrydę dwóch lub trzech z nich, optymalizując inwestycję pod kątem technicznym oraz kosztowym.

  System wykrywania i gaszenia iskier

  Wykrywanie
  i Gaszenie Iskier

  Systemy te przeznaczone są do zabudowy na kanałach instalacji przemysłowych. Ich zadaniem jest niedopuszczenie, aby potencjalne źródło zapłonu w postaci iskry, niedopałka papierosa, czy rozgrzanej cząstki przedostało się do urządzenia.

  Zabezpiecz swoją instalację.

  Wykonujemy także:

  INSTALACJE HYDRANTOWE

  ZBIORNIKI WODY PPOŻ.

  POMPOWNIE WODY PPOŻ.

  Darmowa konsultacja

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie kompleksowych projektów bezpieczeństwa pożarowego w przemyśle. Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz.

  Grupa WOLFF MATEUSZ ŚWITAŁA
  MATEUSZ ŚWITAŁA – jestem do Twojej dyspozycji
  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Projekt

   Projekt
   Dostawa

   Dostawa
   Montaz

   Montaż
   Uruchomienie

   Uruchomienie
   Serwis

   Serwis

   Przykładowe pytania

   Bezpieczeństwo pożarowe:
   • Jak chronić transformatory?
   • Co zrobić, gdy ciężar instalacji wodnej może przekraczać wytrzymałość konstrukcyjną dachu?
   • Czy w moim przypadku można zoptymalizować wymagane miejsce, a tym samym koszty dla pompowni i zbiornika na wodę?
   Branże, dla których najczęściej pracujemy:
   • Spożywcza
   • Energetyczna
   • Przetwarzanie odpadów

   Darmowa konsultacja