Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w zakładach producenta mąki poprzez dobór odpowiednich systemów do uziemiania cystern samochodowych i wywrotek

Grupa WOLFF
ŁUKASZ GODAWA - jestem do Twojej dyspozycji
+48 73* *** ***   - pokaż numer
 l.god***@***  - pokaż email

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij!
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

Problem:

  • ryzyko zapłonu atmosfery wybuchowej przez wyładowanie elektrostatyczne podczas załadunku i rozładunku autocystern oraz wywrotek przewożących mąkę, otręby oraz zboże
  • bagatelizowanie przez kierowców konieczności podpinania cystern czy wywrotek do zwykłych zacisków uziemiających

Rozwiązanie:

  • zastosowanie systemów kontroli uziemienia z możliwością blokowania procesu w przypadku wykrycia braku uziemienia
  • wyposażenie części stanowisk w kluczem zmiany trybu pracy systemu monitorująco-uziemiającego, co umożliwi stosowanie go dla rożnych pojazdów
  • zastosowanie czujników optycznych wykrywających pojazd na stanowisku

Sprawdź szczegóły nt. wdrożonych urządzeń i usług:

Zagrożenia wybuchem pyłu mąki

W zakładach produkujących mąkę lub wykorzystujących ją w swoich procesach znajdują się stanowiska do rozładunku (a w przypadku tych pierwszych także do załadunku) cystern i/lub wywrotek. Podczas wykonywania tych procesów może dochodzić do elektryzacji materiałów sypkich, a w konsekwencji do przeskoku iskry zdolnej do zapłonu atmosfery wybuchowej w postaci mieszaniny drobnych cząstek mąki z powietrzem.

Same zaciski uziemiające nie dają 100% pewności

Nasz Klient posiada w swoich zakładach łącznie 13 stanowisk załadowczo-rozładowczych. Do tej pory na każdym z nich stosowano jedynie proste zaciski uziemiające z przewodami. Minusem takiego rozwiązania był przede wszystkim brak możliwości uzyskania informacji dotyczącej bieżącego stanu uziemienia. Co więcej, wielu kierowców często bagatelizowało podpięcie cysterny czy wywrotki do zacisku uziemiającego.

Wizje lokalne i dobór odpowiednich rozwiązań

W wielu przypadkach konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnych w zakładach, ponieważ często inwestorzy nie wiedzą jakie systemy będą odpowiednie do rozwiązania ich problemów oraz gdzie dokładnie należy je zastosować. Po wizjach lokalnych przeprowadzonych w zakładach Klienta zalecono, by na każdym stanowisku został zamontowany system kontroli uziemienia z możliwością blokowania procesu technologicznego w przypadku, gdy zostanie wykryty brak uziemienia. W związku z tym, że oprócz cystern samochodowych na stanowiska rozładowcze wjeżdżają również wywrotki, niektóre stanowiska zostaną wyposażone w klucz zmiany trybu pracy. Dzięki temu jeden system uziemiający będzie mógł pracować zarówno z cysterną samochodową (obliczanie pojemności elektrycznej) jak i z wywrotką (weryfikacja uziemienia poprzez pomiar rezystancji).

Jeszcze większa pewność

Brak przestrzegania procedur przez kierowców może być nie lada wyzwaniem. Aby rozwiązać ten problem, w jednym z zakładów zostaną dodatkowo zamontowane czujniki optyczne pozwalające na wykrycie pojazdu, który pojawi się na miejscu rozładunku. Będą one połączone z układem sterującym oraz z systemem kontroli uziemienia. Jeśli w ciągu określonego limitu czasowego od wykrycia pojazdu przez czujniki operator nie podepnie systemu kontroli uziemienia, rozlegnie się głośny sygnał dźwiękowy. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom Klient zyska pewność co do stanu uziemienia pojazdów, a przede wszystkim zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa w swoich zakładach.

SPRAWDŹ OFERTĘ

Uziemienia elektrostatyczne

Dostarczamy uziemienia elektrostatyczne (systemy kontrolery uziemienia, zaciski i przewody uziemiające, stacje kontroli obuwia i rękawic), które ograniczają ryzyko powstania wybuchu palnych substancji w wyniku przeskoku iskry elektrostatycznej.
Kliknij poniżej i sprawdź naszą ofertę w tym zakresie.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Grupa WOLFF
ŁUKASZ GODAWA - jestem do Twojej dyspozycji
+48 73* *** ***   - pokaż numer
 l.god***@***  - pokaż email

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij!
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik

xxxxXXXXxxx