Newson Gale Bond-Rite REMOTE EP

System Bond-Rite znajduje zastosowanie w uziemieniu przenośnych/ruchomych elementów instalacji (beczek, zbiorników, itp.) w obszarach szczególnie zagrożonych wybuchem oraz w miejscach, gdzie wymagane są wysokie standardy bezpieczeństwa. Ponadto rozwiązanie tego typu stosowane jest również w przypadkach, gdy dioda systemu monitorującego zamontowana na zaciskach samotestujących (Bond-Rite CLAMP lub Bond-Rite EZ) może zostać przysłonięta przez np. odkładający się pył. Wyróżnić można system zasilany z sieci (Bond-Rite REMOTE EP) oraz zasilany bateryjnie (Bond-Rite REMOTE).

Bond-Rite REMOTE EP zasilany z sieci posiada uniwersalny zasilacz ER w obudowie GRP oraz opcjonalnie skrzynkę rozdzielającą, która umożliwia rozdzielenie zasilania do maksymalnie 10 jednostek Bond-Rite. Stosowanie tego systemu zaleca się w sytuacjach, gdy wymagany jest ciągły monitoring uziemienia, np. w przypadku magazynu beczek, gdzie produkt jest regularnie z nich pobierany.

Ważne

Jeśli wymagany jest ciągły monitoring elementów instalacji, jak w przypadku magazynu beczek, gdzie produkt jest regularnie z nich pobierany, zaleca się stosowanie zacisków samotestujących zasilanych z sieci ze „zdalnym” wskaźnikiem diodowym.

Składowe systemu

  • jednostka monitorująca dostępna w dwóch rodzajach obudowy (tworzywo sztuczne/stal nierdzewna), wyposażona w sygnalizację świetlną (zielone i czerwone diody LED) informującą operatora o poprawności uziemienia,
  • zacisk wykonany ze stali nierdzewnej, posiadający ostre zęby zapewniające przebicie się przez warstwę rdzy, farby, lakieru itp.,
  • dwużyłowy przewód spiralny w osłonce hytrelowej o różnej długości, zabezpieczającej przewód przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi,
  • zasilacz ER w obudowie GRP,
  • opcjonalnie skrzynka rozdzielająca.

7 lat gwarancji na komponenty elektryczne

WAŻNE: od 01.01.2024 roku producent wydłużył okres trwania gwarancji na elementy elektryczne do 7 lat (84 miesiące). Wydłużony okres gwarancji dotyczy produktów zakupionych po 01.01.2024 r. W związku z tym gwarancja producenta obecnie wynosi:

  1. 12 miesięcy na elementy mechaniczne
  2. 84 miesiące na elementy elektryczne