Zagrożenie wybuchem

Grupa WOLFF BOGDAN NOWAK
BOGDAN NOWAK – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt
  Dostawa

  Dostawa
  Montaz

  Montaż
  Uruchomienie

  Uruchomienie
  Serwis

  Serwis

  Zagrożenie wybuchem

  Zagrożenie wybuchem – podstawy:

  Atmosfera wybuchowa – mieszanina z powietrzem w warunkach atmosferycznych, substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł lub pyłów, w której po wystąpieniu zapłonu, spalanie rozprzestrzenia się na całą niespaloną mieszaninę”.

  Rozporządzenie MG z dn. 8.VII.2010 r. „W sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej” (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931) wdrażające postanowienia Dyrektywy 1999/92/EEC.

   

  „§ 10.3 Zapobieganie zagrożeniu zapłonem (…) powinno także uwzględniać ładunki elektrostatyczne przenoszone lub wytwarzane przez osoby pracujące lub środowisko pracy. Tam, gdzie atmosfera wybuchowa może pojawić się w ilościach zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu, na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka, pracodawca zapewnia osobom pracującym odpowiednie ubiory, które nie będą przyczyniać się do powstania wyładowań elektrostatycznych mogących wywołać zapłon atmosfery wybuchowej”.

  Rozporządzenie MG z dnia 8.VII.2010 r. (Dz. U. 2010, nr 138, poz. 931)

   

  Przykłady możliwych źródeł zapłonu:
  1. Gorące powierzchnie.
  2. Płomienie i gorące gazy (z włączeniem gorących cząstek).
  3. Iskry generowane mechanicznie.
  4. Urządzenia elektryczne.
  5. Prądy błądzące.
  6. Elektryczność statyczna.
  7. Uderzenie pioruna.
  8. Fale elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej od 104 do 3×1012 Hz.
  9. Fale elektromagnetyczne od 3 x 1011 Hz do 3×1015 Hz.
  10. Promieniowanie jonizujące.
  11. Ultradźwięki.
  12. Sprężenie adiabatyczne i fale uderzeniowe.
  13. Reakcje egzotermiczne, włącznie z samozapaleniem pyłów”.

  EN 1127-1:2011 ”Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem”.

  W razie pytań skontaktuj się ze mną

  Grupa WOLFF
  SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI- jestem do Twojej dyspozycji

  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
  Nie odbieram? Kliknij!
  Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
  lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić