DSBW – Dedykowany System Bezpieczeństwa Wybuchowego

DSBW obejmuje 6 podstawowych działań. Ponieważ jednak każdy przypadek traktujemy indywidualnie, ostateczny zakres niezbędnych działań określamy na podstawie audytu bezpieczeństwa wybuchowego. Co ważne DSWB może być stosowane dla pojedynczych urządzeń, fragmentów instalacji, jak również całych zakładów przemysłowych. DSBW to kompleksowy system przeciwwybuchowy.

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


MARCIN SIENIEK
Dedykowany System Bezpieczeństwa Wybuchowego

Dedykowany System Bezpieczeństwa Wybuchowego to ochrona poprzez:

a1-ochrona

Identyfikację i ocenę zagrożeń

  • Opracowanie Oceny Ryzyka Wybuchu (zarówno dla istniejących jak i projektowanych instalacji).
  • Wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem (zarówno dla istniejących jak i projektowanych instalacji).
  • Opracowanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem.
b1-ochrona

Prewencję – ograniczenie ryzyka wybuchu

  • Weryfikację istniejących oraz dobór nowych urządzeń procesowych i napędów pod kątem pracy w wyznaczonych strefach zagrożenia wybuchem.
  • Ograniczenie źródeł zapłonu atmosfer wybuchowych przez zastosowanie rozwiązań elektrotechnicznych w wykonaniu przeciwwybuchowym (w tym m.in. opraw oświetleniowych, rozdzielnic, kaset i paneli sterujących, osprzętu łączeniowego, wyłączników bezpieczeństwa).
  • Ograniczenie atmosfer wybuchowych poprzez wdrożenie instalacji odpylania, centralnego odkurzania oraz wentylacji.
c1-ochrona

Ograniczenie skutków wybuchu do bezpiecznego poziomu

  • Wdrożenie systemu tłumienia wybuchu
  • Wdrożenie systemu odciążania wybuchu
  • Wdrożenie systemu odsprzęgania wybuchu

W jakim zakresie powinienem wdrożyć system DSBW?

Zakres wdrożenia Dedykowanego Systemu Bezpieczeństwa Wybuchowego uwarunkowany jest rzeczywistymi potrzebami zakładu przemysłowego. W celu ich określenia, ekspert GRUPY WOLFF™ przeprowadza Audyt Bezpieczeństwa Wybuchowego instalacji procesowych, budynków oraz hal podlegających dyrektywie ATEX. W efekcie sporządzony zostaje raport, który w sposób jednoznaczny wskazuje krytyczne punkty badanych obiektów. Raport ten jest podstawą do określenia zakresu DSBW w jakim zostanie on wdrożony w konkretnym zakładzie przemysłowym.

DSBW 6 - działań

DSBW obejmuje 6 podstawowych działań:

01-hexa

Wykonanie audytu (istniejące instalacje) lub wstępnej Oceny Ryzyka Wybuchu projektu (instalacje w fazie projektowej).

02-hexa

Identyfikacja aparatów/węzłów procesowych, dla których należy podjąć działania w pierwszej kolejności.

03-hexa

Opracowanie koncepcji dostosowania zakładu przemysłowego / instalacji / urządzenia do obowiązujących przepisów.

04-hexa

Wdrożenie – w systemie „pod klucz” – zaakceptowanej koncepcji dostosowania zakładu / instalacji / urzadzenia do obowiązujących przepisów.

05-hexa

Wykonanie powykonawczej Oceny Ryzyka Wybuchu instalacji lub aktualizacja istniejącego Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem.

06-hexa

Szkolenie dedykowane z zakresu bezpieczeństwa procesowego dostosowane do specyfiki działalności danego zakładu lub instytucji.

Relacja z wdrożenia systemu DSBW na przykładzie rekonstrukcji instalacji odpylania

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


MARCIN SIENIEK

lub wyślij do nas zapytanie

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik

Bezpieczeństwo wybuchowe

Odbierz rabat -10%
Na szkolenia i konferencję nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (zniknę za 10 sek.)