DSBW – Dedykowany System Bezpieczeństwa Wybuchowego

Grupa WOLFF BOGDAN NOWAK
BOGDAN NOWAK – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt
  Dostawa

  Dostawa
  Montaz

  Montaż
  Uruchomienie

  Uruchomienie
  Serwis

  Serwis
  Dedykowany System Bezpieczeństwa Wybuchowego

  DSBW, czyli Dedykowany System Bezpieczeństwa wybuchowego obejmuje 6 podstawowych działań. Ponieważ każdy przypadek traktujemy indywidualnie, ostateczny zakres niezbędnych działań określamy na podstawie audytu bezpieczeństwa wybuchowego. Co ważne, DSWB może być stosowane zarówno dla pojedynczych urządzeń, fragmentów instalacji, jak również całych zakładów przemysłowych. DSBW to kompleksowy system przeciwwybuchowy.

  Dedykowany System Bezpieczeństwa Wybuchowego to ochrona poprzez:

  a1-ochrona

  Identyfikację i ocenę zagrożeń

  b1-ochrona

  Prewencję – ograniczenie ryzyka wybuchu

  • Weryfikację istniejących oraz dobór nowych urządzeń procesowych i napędów pod kątem pracy w wyznaczonych strefach zagrożenia wybuchem.
  • Ograniczenie źródeł zapłonu atmosfer wybuchowych przez zastosowanie rozwiązań elektrotechnicznych w wykonaniu przeciwwybuchowym (w tym m.in. opraw oświetleniowych, rozdzielnic, kaset i paneli sterujących, osprzętu łączeniowego, wyłączników bezpieczeństwa).
  • Ograniczenie atmosfer wybuchowych poprzez wdrożenie instalacji odpylania, centralnego odkurzania oraz wentylacji.
  c1-ochrona

  Ograniczenie skutków wybuchu do bezpiecznego poziomu

  W jakim zakresie powinienem wdrożyć system DSBW?

  Zakres wdrożenia Dedykowanego Systemu Bezpieczeństwa Wybuchowego uwarunkowany jest rzeczywistymi potrzebami zakładu przemysłowego. W celu ich określenia, ekspert GRUPY WOLFF przeprowadza Audyt Bezpieczeństwa Wybuchowego instalacji procesowych, budynków oraz hal podlegających dyrektywie ATEX. W efekcie sporządzony zostaje raport, który w sposób jednoznaczny wskazuje krytyczne punkty badanych obiektów. Raport ten jest podstawą do określenia zakresu DSBW w jakim zostanie on wdrożony w konkretnym zakładzie przemysłowym.

  DSBW 6 - działań

  DSBW obejmuje 6 podstawowych działań:

  01-hexa

  Wykonanie audytu (istniejące instalacje) lub wstępnej Oceny Ryzyka Wybuchu projektu (instalacje w fazie projektowej).

  02-hexa

  Identyfikacja aparatów/węzłów procesowych, dla których należy podjąć działania w pierwszej kolejności.

  03-hexa

  Opracowanie koncepcji dostosowania zakładu przemysłowego / instalacji / urządzenia do obowiązujących przepisów.

  04-hexa

  Wdrożenie – w systemie „pod klucz” – zaakceptowanej koncepcji dostosowania zakładu / instalacji / urzadzenia do obowiązujących przepisów.

  05-hexa

  Wykonanie powykonawczej Oceny Ryzyka Wybuchu instalacji lub aktualizacja istniejącego Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem.

  06-hexa

  Szkolenie dedykowane z zakresu bezpieczeństwa procesowego dostosowane do specyfiki działalności danego zakładu lub instytucji.

  Relacja z wdrożenia systemu DSBW na przykładzie rekonstrukcji instalacji odpylania

  W razie pytań skontaktuj się ze mną

  Grupa WOLFF
  SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI- jestem do Twojej dyspozycji

  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
  Nie odbieram? Kliknij!
  Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
  lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić