DSBW – Dedykowany System Bezpieczeństwa Wybuchowego

DSBW obejmuje 6 podstawowych działań. Ponieważ jednak każdy przypadek traktujemy indywidualnie, ostateczny zakres niezbędnych działań określamy na podstawie audytu bezpieczeństwa wybuchowego. Co ważne DSWB może być stosowane dla pojedynczych urządzeń, fragmentów instalacji, jak również całych zakładów przemysłowych. DSBW to kompleksowy system przeciwwybuchowy.

Skontaktuj się z naszym inżynierem
Dedykowany System Bezpieczeństwa Wybuchowego

Dedykowany System Bezpieczeństwa Wybuchowego to ochrona poprzez:

a1-ochrona

Identyfikację i ocenę zagrożeń

  • Opracowanie Oceny Ryzyka Wybuchu (w przypadku nowych inwestycji, także na etapie projektowym).
  • Wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem (w przypadku nowych inwestycji, także na etapie projektowym).
  • Opracowanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem.
b1-ochrona

Prewencję – ograniczenie ryzyka wybuchu

  • Weryfikację istniejących oraz dobór nowych urządzeń procesowych i napędów pod kątem pracy w wyznaczonych strefach zagrożenia wybuchem.
  • Ograniczenie źródeł zapłonu atmosfer wybuchowych przez zastosowanie rozwiązań elektrotechnicznych w wykonaniu przeciwwybuchowym (w tym m.in. opraw oświetleniowych, rozdzielnic, kaset i paneli sterujących, osprzętu łączeniowego, wyłączników bezpieczeństwa).
  • Ograniczenie atmosfer wybuchowych poprzez wdrożenie instalacji odpylania, centralnego odkurzania oraz wentylacji.
c1-ochrona

Ograniczenie skutków wybuchu do bezpiecznego poziomu

  • Wdrożenie systemu tłumienia wybuchu
  • Wdrożenie systemu odciążania wybuchu
  • Wdrożenie systemu odsprzęgania wybuchu

W jakim zakresie powinienem być wdrożony system DSBW?

Zakres wdrożenia Dedykowanego Systemu Bezpieczeństwa Wybuchowego uwarunkowany jest rzeczywistymi potrzebami zakładu przemysłowego. W celu ich określenia, ekspert GRUPY WOLFF™ przeprowadza Audyt Bezpieczeństwa Wybuchowego instalacji procesowych, budynków oraz hal podlegających dyrektywie ATEX. W efekcie sporządzony zostaje raport, który w sposób jednoznaczny wskazuje krytyczne punkty badanych obiektów. Raport ten jest podstawą do określenia zakresu DSBW w jakim zostanie on wdrożony w konkretnym zakładzie przemysłowym.

DSBW 6 - działań

DSBW obejmuje 6 podstawowych działań:

01-hexa

Wykonanie audytu (istniejące instalacje) lub wstępnej Oceny Ryzyka Wybuchu projektu (instalacje w fazie projektowej).

02-hexa

Identyfikacja aparatów/węzłów procesowych, dla których należy podjąć działania w pierwszej kolejności.

03-hexa

Opracowanie Koncepcji Zabezpieczenia Przed Skutkami Wybuchu dla danego zakładu przemysłowego / instalacji / urządzenia.

04-hexa

Wdrożenie – w systemie „pod klucz” – zaakceptowanej Koncepcji Zabezpieczenia Przed Skutkami Wybuchu.

05-hexa

Wykonanie powykonawczej Oceny Ryzyka Wybuchu instalacji lub aktualizacja istniejącego Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem.

06-hexa

Szkolenie dedykowane z zakresu bezpieczeństwa procesowego dostosowane do specyfiki działalności danego zakładu lub instytucji.

Relacja z wdrożenia systemu DSBW na przykładzie rekonstrukcji instalacji odpylania

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Skontaktuj się z naszym inżynierem

lub wyślij do nas zapytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Firma (wymagane)

E-mail (wymagane)

Telefon (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Załącz plik