System kontroli uziemienia instalacji procesowych

Newson Gale Earth-Rite MULTIPOINT

System MULTIPOINT jest urządzeniem zaprojektowanym tak, aby móc kontrolować stan uziemienia jednocześnie nawet do 8 elementów instalacji. Wedle wytycznych międzynarodowych standardów kontroli niepożądanych wyładowań statycznych poprawność uziemienia będzie potwierdzona przez system wyłącznie wtedy, gdy rezystancja węzła uziemiającego na każdym kanale będzie mniejsza niż 10 Ω.

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


ŁUKASZ GODAWA

Zasada działania

Poprawność uziemienia sprawdza jednostka monitorująca, w którą jest wyposażony każdy z elementów podłączonych do systemu. Sygnalizacja świetlna (zielone lub czerwone diody LED) komunikuje o prawidłowości uziemienia. Jeżeli jest ono niepoprawne, system blokuje proces technologiczny.

Do zatrzymania prowadzonego procesu bądź wyłączenia sygnalizacji dźwiękowej (w przypadku utraty uziemienia któregoś z elementów) można zastosować przełącznik bezstykowy, w który jest wyposażony system.

Monitoring uziemienia poszczególnych części instalacji jest wspólny, ponieważ połączone elementy instalacji technologicznej muszą mieć jednakowy potencjał elektryczny i być połączone z wyznaczonym złączem uziemienia. Nieuziemione rurociągi transportowe i kanały podatne są na gromadzenie ładunków elektrostatycznych, a ich uziemienie jest często monitorowane, zwłaszcza gdy jest okresowo rozłączane dla celów bieżącej konserwacji.

Bardzo ważne jest, aby dobrane urządzenia monitorujące nie pozwoliły, żeby suma prądów z różnych kanałów przekroczyła wartość dopuszczalną dla bezpieczeństwa samoistnego.

Wideo prezentacja

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


ŁUKASZ GODAWA

lub wyślij do nas zapytanie

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik