System kontroli uziemienia instalacji procesowych

Newson Gale Earth-Rite MULTIPOINT II

dotacja zus na bhp 2021

System MULTIPOINT II jest urządzeniem przeznaczonym do kontrolowania stanu uziemienia jednocześnie nawet do 8 samodzielnie działających lub połączonych ze sobą elementów instalacji. Wedle wytycznych międzynarodowych standardów kontroli niepożądanych wyładowań statycznych poprawność uziemienia będzie potwierdzona przez system wyłącznie wtedy, gdy rezystancja węzła uziemiającego na każdym kanale będzie mniejsza niż 10 Ω. Jeśli warunek ten nie zostanie spełniony, system zablokuje proces technologiczny.

Grupa WOLFF
ŁUKASZ GODAWA- jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij!
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  System kontroli uziemienia instalacji procesowych

  Zasada działania systemu

  Poprawność uziemienia sprawdza jednostka monitorująca, w którą jest wyposażony każdy z elementów podłączonych do systemu. Sygnalizacja świetlna (zielone lub czerwone diody LED) komunikuje o prawidłowości uziemienia. Jeżeli jest ono niepoprawne, system blokuje proces technologiczny.

  Do zatrzymania prowadzonego procesu bądź wyłączenia sygnalizacji dźwiękowej (w przypadku utraty uziemienia któregoś z elementów) można zastosować przełącznik bezstykowy, w który jest wyposażony system.

  Studium przypadku – skuteczna ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi na przykładzie producenta żywic alkidowych

  W zakładzie produkcji żywic alkidowych, w którym wyznaczone są strefy zagrożenia wybuchem, prowadzone procesy technologiczne są obarczone ryzykiem wyładowań elektrostatycznych. Te z kolei stanowią potencjalne źródło zapłonu, w efekcie czego mogłoby dojść do poważnego w konsekwencjach wybuchu lub pożaru. Z tego powodu producent, chcąc zwiększyć poziom bezpieczeństwa w swoim zakładzie i jednocześnie spełnić wymagania ubezpieczyciela w zakresie skutecznego uziemienia instalacji i aparatów procesowych, zwrócił się do nas z prośbą o dobór właściwych rozwiązań technicznych. Zadanie objęło dobór i dostawę kilku rodzajów systemów uziemienia o różnym przeznaczeniu (m.in. systemu MULTIPOINT II) dla łącznie 22 stanowisk.

  Dostawa systemów kontroli uziemienia instalacji procesowej, autocystern oraz beczek i zbiorników

  Ważne

  Monitoring uziemienia poszczególnych części instalacji jest wspólny, ponieważ połączone elementy instalacji technologicznej muszą mieć jednakowy potencjał elektryczny i być połączone z wyznaczonym złączem uziemienia. Nieuziemione rurociągi transportowe i kanały podatne są na gromadzenie ładunków elektrostatycznych, a ich uziemienie jest często monitorowane, zwłaszcza gdy jest okresowo rozłączane dla celów bieżącej konserwacji. Bardzo ważne jest, aby dobrane urządzenia monitorujące nie pozwoliły, żeby suma prądów z różnych kanałów przekroczyła wartość dopuszczalną dla bezpieczeństwa samoistnego.

  Wideo prezentacja systemu

  Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

  Grupa WOLFF
  ŁUKASZ GODAWA- jestem do Twojej dyspozycji

  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
  Nie odbieram? Kliknij!
  Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
  lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   lub wyślij do nas zapytanie

    Temat wiadomości

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Nazwa firmy (wymagane)

    E-mail firmowy (wymagane)

    Telefon firmowy (wymagane)

    Treść wiadomości

    Załącz plik