Stanowiska rozładunku autocystern, do których dostarczane są palne i wybuchowe substancje, wyposaża się w tzw. systemy kontroli uziemienia. Ich zadaniem jest odprowadzenie z pojazdu nagromadzonych ładunków elektrostatycznych. Ogranicza to ryzyko przeskoku iskry elektrostatycznej, która mogłaby doprowadzić do zapłonu atmosfery wybuchowej. Zadanie to bezpośrednio realizuje zalecenie Dyrektywy ATEX dotyczące konieczności eliminowania potencjalnych źródeł zapłonu.

W ostatnim czasie inżynierowie GRUPY WOLFF wykonali dwie nietypowe realizacje z zakresu uziemień elektrostatycznych. Warto podkreślić, że nasze zadanie nie ograniczało się jedynie do dostawy gotowych rozwiązań wprost od producenta. W przypadku obydwu realizacji modyfikowaliśmy systemy kontroli uziemienia, dokładając do nich dodatkowe układy automatyki. Pozwoliło to w pełni pokryć zapotrzebowanie klientów względem oczekiwanych elementów i funkcji dostarczanych instalacji uziemiających dostosowanych do pracy w strefach Ex.

System kontroli uziemiania cystern z blokadą rozładunku dla ściśle określonego produktu

Pierwsze zlecenie dotyczyło dostawy i montażu dwóch systemów kontroli uziemienia cystern z uwzględnieniem blokady zaworu, która będzie możliwa tylko i wyłącznie przy konkretnym rozładunku materiału.

Główną zaletą tego urządzenia zapewniającego bezpieczeństwo ATEX (Ex) jest wyposażenie w styki bezpotencjałowe. To za ich pomocą można sterować zaworem umożliwiającym rozładunek produktów z cysterny do instalacji stacjonarnej, w zależności od zdiagnozowanego stanu uziemienia. Urządzenie nie zezwala na otwarcie zaworu, dopóki nie wykryje, że cysterna jest uziemiona w sposób prawidłowy. System informuje także operatora o stanie uziemienia cystern samochodowych w sposób wizualny, za pomocą wbudowanych diod LED.

Jak zaprojektowaliśmy blokadę dla ściśle określonego produktu?

W zakładzie, dla którego zrealizowano dostawę urządzeń do uziemienia, znajdują się dwa niezależne układy rozładunkowe cystern samochodowych. Rozładunki te prowadzone są za pomocą układów przygotowania powietrza.

Na każdym ze stanowisk rozładowywane będą zarówno produkty palne, jak i takie, które nie stwarzają zagrożenia wybuchu. Tylko dla tych pierwszych względy bezpieczeństwa wymagają kontroli ciągłości uziemienia. Klient poszukiwał więc urządzenia, które w przypadku rozładunku cysterny z produktem niewybuchowym umożliwi otwarcie blokowanego zaworu z pominięciem procedur bezpieczeństwa dla substancji zagrażających wybuchem.

Inżynierowie GRUPY WOLFF wykonali więc dodatkowy układ automatyki. Jego elementy pozwalały na wyłączenie blokady poprzez specjalną stacyjkę zabezpieczoną kluczykiem. W ten sposób zminimalizowane zostało ryzyko wyłączenia blokady przez osoby nieupoważnione.

Systemów kontroli uziemienia cystern o dodatkowe układy automatyki

System kontroli uziemiania cystern z sygnalizacją świetlną i dźwiękową

Drugie zlecenie dotyczyło dostawy i montażu systemu do odprowadzania ładunków elektrostatycznych w wykonaniu Ex (ATEX) z pojazdów wyładowujących pył drzewny.

Poza standardowymi elementami systemu uziemienia Earth Rite Plus, Klient wymagał, by był on wyposażony w sygnalizację dźwiękową. Miała ona w sposób wyraźny (tj. nie tylko za pośrednictwem diody LED) wskazywać zerwanie uziemienia.

Dodatkowe układy automatyki sygnalizujące stan uziemienia

W tym przypadku również zdecydowaliśmy o zastosowaniu dodatkowego układu automatyki. Zlecenie wymagało indywidualnego projektu elementów sterowania układem, które zostały zespolone z systemem kontroli uziemienia.

W efekcie wykonanych prac system uziemienia został skalibrowany z dołożonymi elementami sygnalizacji dźwiękowej. Gdyby doszło do zerwania połączenia np. poprzez odłączenie uziemienia na instalacji rozładunkowej, natychmiast zostanie wyzwolony ciągły sygnał dźwiękowy.

Dzięki temu rozwiązaniu obsługa zyskała zwiększoną kontrolę nad stanem uziemienia cystern przy rozładunkach.