Dostawa systemów kontroli uziemienia cystern zmodyfikowanych o dodatkowe układy automatyki

Grupa WOLFF Krzysztof Szopa
Krzysztof Szopa – jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt

  Dostawa

  Dostawa

  Montaż

  Montaż

  Uruchomienie

  Uruchomienie

  Serwis

  Serwis
  Systemów kontroli uziemienia cystern o dodatkowe układy automatyki
  Systemów kontroli uziemienia cystern o dodatkowe układy automatyki

  W ostatnim czasie inżynierowie GRUPY WOLFF wykonali dwie nietypowe realizacje z zakresu uziemień elektrostatycznych.

  Pierwsze zlecenie dotyczyło dostawy i montażu dwóch systemów kontroli uziemienia cystern z uwzględnieniem blokady zaworu, która będzie możliwa tylko i wyłącznie przy konkretnym rozładunku materiału.

  Stanowiska rozładunku autocystern, do których dostarczane są palne i wybuchowe substancje, wyposaża się w tzw. systemy kontroli uziemienia. Ich zadanie polega na odprowadzeniu z pojazdu nagromadzonych ładunków elektrostatycznych, co ogranicza ryzyko przeskoku iskry elektrostatycznej, która mogłaby doprowadzić do zapłonu atmosfery wybuchowej.

  Dostarczony przez GRUPĘ WOLFF system nie tylko informuje operatora o stanie uziemienia w sposób wizualny, ale także posiada styki bezpotencjałowe, które służą do sterowania zaworem umożliwiającym rozładunek – system nie zezwala na otwarcie zaworu, dopóki nie wykryje, że cysterna jest uziemiona w sposób prawidłowy.

  W zakładzie, dla którego zrealizowano dostawę, znajdują się dwa niezależne układy rozładunkowe cystern samochodowych. Rozładunki te prowadzone są za pomocą układów przygotowania powietrza.

  Na każdym z projektowanych stanowisk rozładowywane będą zarówno substancje palne, dla których jest wymagana kontrola ciągłości uziemienia, jak również takie, które nie stwarzają zagrożenia wybuchowego. Klient poszukiwał rozwiązania, które w przypadku rozładunku cysterny z medium niewybuchowym umożliwi otwarcie blokowanego zaworu z pominięciem badania pojemności elektrycznej cysterny.

  Inżynierowie GRUPY WOLFF wykonali więc dodatkowy układ automatyki, który pozwalał będzie na wyłączenie blokady poprzez specjalną stacyjkę zabezpieczoną kluczykiem. W ten sposób zminimalizowane zostało ryzyko wyłączenia blokady przez osoby nieupoważnione.

  Drugie zlecenie dotyczyło dostawy i montażu systemu do odprowadzania ładunków elektrostatycznych z pojazdów wyładowujących pył drzewny.

  Poza standardowymi funkcjami systemu uziemienia Earth Rite Plus, Klient wymagał, by był on wyposażony w sygnalizację dźwiękową, która w sposób wyraźny (tj. nie tylko za pośrednictwem diody LED) będzie wskazywała zerwanie uziemienia. W tym przypadku zdecydowano o zastosowaniu dodatkowego układu automatyki. Zlecenie wymagało indywidualnego projektu sterowania układem, który został zespolony z systemem kontroli uziemienia.

  W efekcie wykonanych prac system uziemienia został skalibrowany z sygnalizacją dźwiękową, która w przypadku zerwania połączenia, np. odłączenia uziemienia, będzie wyzwalała ciągły sygnał dźwiękowy.

  Dzięki temu rozwiązaniu obsługa będzie miała zwiększoną kontrolę nad stanem uziemienia cystern przy rozładunkach.

  Sprawdź dostępne rozwiązania

  Klamra uziemiająca z przewodem spiralnym

  Zacisk uziemiający z przewodem spiralnym

  Najprostsze rozwiązanie, które można podpiąć bezpośrednio do bednarki lub do systemu monitorującego stan uziemienia (zalecane).

  Przenośny zestaw z klamrą samotestującą

  Przenośny zestaw z klamrą testującą stan uziemienia

  Zestaw dzięki zabudowanemu na jednej z klamr kontrolerowi z diodą informuje operatora w sposób ciągły czy uziemienie jest skuteczne.

  Zacisk uziemiający z przewodem zwijanym na szpuli

  Zacisk uziemiający ze szpulą zwijającą

  Szpula zwijająca przewód uziemiający stanowi idealną alternatywę dla naszych standardowych przewodów spiralnych.

  System kontroli uziemienia cystern z zaciskiem uziemiającym

  System kontroli uziemienia dla cystern

  System kontroli stanu uziemienia cystern drogowych i kolejowych z opatentowanym trójstopniowym testem. Możliwość spięcia np. z pompą lub zaworem.

  System kontroli uziemienia z zaciskiem uziemiającym

  System kontroli uziemienia z zasilaniem bateryjnym

  System kontroli uziemienia beczek, zbiorników IBC i innych zbiorników oraz instalacji procesowych sygnalizujący stan uziemienia poprzez diodę LED.

  Skonfiguruj własne rozwiązanie.

  Darmowa konsultacja

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie elektryczności statycznej oraz uziemień i systemów kontroli. Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz.

  Grupa WOLFF Krzysztof Szopa
  Krzysztof Szopa – jestem do Twojej dyspozycji

  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Projekt

   Projekt

   Dostawa

   Dostawa

   Montaż

   Montaż

   Uruchomienie

   Uruchomienie

   Serwis

   Serwis

   Przykładowe pytania

   Uziemienia jako zabezpieczenie przed wybuchem:
   • Jak zabezpieczyć operacje technologiczne jak np. załadunek i rozładunek produktów z cystern kolejowych i samochodowych?
   • Jakie są sposoby na odprowadzenie ładunków z beczek, zbiorników, big-bagów, elementów instalacji procesowych itp.
   • Jak zabezpieczyć konstrukcje urządzeń i instalacji?
   Elektryczność statyczna:
   • Jakie mogę mieć zagrożenia związane z elektrycznością statyczną na terenie mojego zakładu produkcyjnego?
   • Jakie mam możliwości związane z zapobieganiem wybuchom na skutek wyładowania elektrostatycznego?
   • Jak realizować ochronę antyelektrostatyczną pracowników?

   Darmowa konsultacja