Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla producenta farb proszkowych

Grupa WOLFF MATEUSZ ŚWITAŁA
MATEUSZ ŚWITAŁA – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt
  Dostawa

  Dostawa
  Montaz

  Montaż
  Uruchomienie

  Uruchomienie
  Serwis

  Serwis
  Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla producenta farb proszkowych
  Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla producenta farb proszkowych

  W ostatnim czasie nasi specjaliści ATEX we współpracy z podwykonawcą opracowali Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla producenta farb proszkowych. 

  Zgodnie z §6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2000 nr 109 poz. 719), dla obiektów przeznaczonych do wykonywania funkcji m. in. użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych, powinna być opracowana Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego.

  Dokument ten wymagany jest dla wspomnianych obiektów w przypadkach, gdy występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, bądź gdy kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m3.

  Na terenie zakładu przebiega cały proces produkcji farb proszkowych – od przyjęcia surowców do ekspedycji gotowego towaru do klienta. Ustalono, że na hali produkcyjno-magazynowej znajdują się materiały palne takie jak substraty do produkcji, gotowe produkty (farby proszkowe), a także aceton i nadtlenek benzoilu (przechowywany w kontenerze magazynowym na zewnątrz obiektu).

  Producenci, którzy stosują surowce jak i produkty zdolne do wytworzenia atmosfery wybuchowej powinni być świadomi potencjalnego niebezpieczeństwa. Dla wspomnianego zakładu opracowano również Ocenę Ryzyka Wybuchu wraz z Dokumentem Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW) i Oceną Zagrożenia Wybuchem, w których opisano szczegółowo zasięg stref zagrożenia wybuchem oraz zastosowane zabezpieczenia. Należy pamiętać, że w przypadku atmosfer wybuchowych inicjatorem może być nawet niewielki impuls w postaci iskry powstałej podczas użytkowania włącznika elektrycznego czy też wyładowanie elektrostatyczne. Dlatego też niezwykle ważne jest przestrzeganie wszelkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa w strefach zagrożenia wybuchem.

  Podstawowymi celami sporządzenia instrukcji było określenie i omówienie:

  • warunków ochrony przeciwpożarowej, wynikających z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania i jego warunków technicznych,
  • potencjalnych źródeł powstania pożaru w obiekcie,
  • sposobów postępowania na wypadek pożaru,
  • zasad prowadzenia ewakuacji w przypadku powstania pożaru oraz sposobu praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi,
  • obowiązków osób kierujących i pracujących w obiekcie, co do ochrony przeciwpożarowej,
  • procedur ewakuacji osób z obiektu, poprzez uszczegółowienie obowiązków poszczególnych osób funkcyjnych i pracowników ochrony,
  • sposobu poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
  • sposobów wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,
  • sposobu zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.

  Należy pamiętać, że mimo iż IBP określa warunki ochrony przeciwpożarowej, to nie stanowi ona oceny stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów.

   Instalacje przeciwpożarowe – oferta

  Instalacje
  Tryskaczowe

  Są one samoczynnym systemem gaśniczym, który wykrywa moment powstania pożaru, przesyła informację do systemu sterowania i automatycznie rozpoczyna proces selektywnego gaszenia wodą – tylko tam, gdzie jest pożar.

  Instalacje
  Zraszaczowe

  Wyposażone są w otwarte dysze gaśnicze i mogą być podzielone na kilka stref gaszenia. W momencie wykrycia pożaru otwierane są właściwe dla danego obszaru zawory zraszaczy. Woda jest uwalniana w całym obszarze objętym ochroną.

  Instalacja gaszenia sortowni odpadów

  Instalacje
  Pianowe

  Stosujemy je w szczególności dla obiektów wysokiego ryzyka pożarowego, takich jak: zbiorniki paliw, rozpuszczalników oraz innych cieczy łatwopalnych; magazyny tworzyw sztucznych; produktów łatwopalnych i/lub tworzących atmosfery wybuchowe.

  System sygnalizacji pożaru SSP

  Detekcja
  i Sygnalizacja Pożaru

  Projektujemy i wdrażamy kompletne systemy detekcji i sygnalizacji pożaru. W zależności od potrzeb stosujemy jeden z czterech dostępnych systemów lub hybrydę dwóch lub trzech z nich, optymalizując inwestycję pod kątem technicznym oraz kosztowym.

  System wykrywania i gaszenia iskier

  Wykrywanie
  i Gaszenie Iskier

  Systemy te przeznaczone są do zabudowy na kanałach instalacji przemysłowych. Ich zadaniem jest niedopuszczenie, aby potencjalne źródło zapłonu w postaci iskry, niedopałka papierosa, czy rozgrzanej cząstki przedostało się do urządzenia.

  Zabezpiecz swoją instalację.

  Wykonujemy także:

  INSTALACJE HYDRANTOWE

  ZBIORNIKI WODY PPOŻ.

  POMPOWNIE WODY PPOŻ.

  Darmowa konsultacja

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie kompleksowych projektów bezpieczeństwa pożarowego w przemyśle. Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz.

  Grupa WOLFF MATEUSZ ŚWITAŁA
  MATEUSZ ŚWITAŁA – jestem do Twojej dyspozycji
  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Projekt

   Projekt
   Dostawa

   Dostawa
   Montaz

   Montaż
   Uruchomienie

   Uruchomienie
   Serwis

   Serwis

   Przykładowe pytania

   Bezpieczeństwo pożarowe:
   • Jak chronić transformatory?
   • Co zrobić, gdy ciężar instalacji wodnej może przekraczać wytrzymałość konstrukcyjną dachu?
   • Czy w moim przypadku można zoptymalizować wymagane miejsce, a tym samym koszty dla pompowni i zbiornika na wodę?
   Branże, dla których najczęściej pracujemy:
   • Spożywcza
   • Energetyczna
   • Przetwarzanie odpadów

   Darmowa konsultacja