Kontekst:

  • Inwestycja związana z budową nowego bloku energetycznego wiąże się z szerokim spektrum prac. Wszystkie elementy składowe tak dużej inwestycji muszą na koniec projektu zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa podczas późniejszej pracy bloku. Wiele rozwiązań technicznych musi być również zgodnych z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Problem:

  • Istnieje wysokie ryzyko zapłonu w wyniku wyładowania elektrostatycznego podczas rozładunku cystern samochodowych i kolejowych na stanowiskach rozładowczych na terenie bloku energetycznego.

Rozwiązanie:

  • Dostawa urządzeń do uziemienia 9 stacji rozładunku cystern samochodowych i kolejowych.
  • Urządzenia pozwalające na zablokowanie procesu rozładunku w przypadku braku poprawnego uziemienia oraz informujące operatora o jego stanie poprzez sygnalizację świetlną
  • W konsekwencji skuteczne i pewne uziemienie cysterny i ochrona przed wybuchem na terenie stacji rozładunku paliw

Nowa inwestycja z koniecznością uziemienia cystern samochodowych i kolejowych

Nowo budowany blok energetyczny wyposażyliśmy w uziemienia stacji rozładunku cystern samochodowych i uziemienia rozładunku cystern kolejowych. Dostarczone urządzenia zapewniły pełną kontrolę stanu uziemienia. Było to podyktowane ryzykiem wyładowań elektrostatycznych podczas procesów rozładunku paliw na terenie elektrowni. Instalacje i procesy rozładunku paliw stanowią istotny element ryzyka w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego. Wyładowanie elektrostatyczne może stanowić źródło zapłonu atmosfery wybuchowej.

Urządzenia zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony przed wybuchem

W doborze urządzeń istotna była funkcja kontroli bezpieczeństwa, która w przypadku nieprawidłowego uziemienia nie pozwoli na rozpoczęcie procesu rozładunku paliw lub go zablokuje. Proste zaciski uziemiające, czy inne nieskomplikowane elementy instalacji uziemiających nie posiadają funkcji kontroli procesu. Są więc w takich sytuacjach niewystarczające. Zaoferowane urządzenia spełniają wynikające z projektu zalecenia ochrony przed wybuchem. Oprócz certyfikatów Ex spełniają także warunki SIL2 (poziom nienaruszalności bezpieczeństwa). Oznacza to, że ryzyko ich awarii jest od 1000 do 10000 razy mniejsze w stosunku do standardowego wykonania podobnych urządzeń funkcjonujących na rynku.

uziemienie stacji rozładunku cystern samochodowych

Uziemienie stacji rozładunku cystern samochodowych

W przypadku niniejszej inwestycji cysterny drogowe oraz kolejowe były rozładowywane na różnych stanowiskach. Z tego względu nie było konieczności stosowania urządzeń, które byłyby w stanie obsłużyć oba typy pojazdów. W zamian zastosowano urządzenia do kontroli uziemienia w dwóch różnych wariantach.

Systemy uziemienia stacji rozładunku cystern samochodowych są wyposażone w funkcję, dzięki której w pierwszej kolejności rozpoznają cysternę drogową. Podpięcie klamry uziemiającej do innego przedmiotu zakończy się fiaskiem. System wykryje to jako próbę oszukania systemu i nie zezwoli na rozpoczęcie rozładunku paliw. W przypadku rozpoznania cysterny, system sprawdzi, czy uziom, do którego urządzenie uziemiające zostało podłączone (najczęściej jest to bednarka), zapewnia szybkie i bezpieczne odprowadzenie ładunków elektrycznych do ziemi.

Po spełnieniu obu warunków następuje rozpoczęcie procesu rozładunku paliw. W przypadku zastosowanych urządzeń kontroli uziemienia, system bez przerwy monitoruje stan bezpieczeństwa elektrostatycznego. Gdy połączenie między cysterną a ziemią zostanie przerwane, proces zostanie zablokowany. Może to się zdarzyć np. w wyniku poluzowania się klamry lub uszkodzenia przewodów. Dioda LED na urządzeniu zaświeci się na czerwono. W zależności od potrzeb możliwe jest również zastosowanie dodatkowej sygnalizacji dźwiękowej.

uziemienie rozładunku cystern kolejowych

Uziemienia rozładunku cystern kolejowych

W przypadku uziemienia rozładunku cystern kolejowych przewidziano zastosowanie urządzeń kontroli uziemienia, które po podłączeniu klamry do ich konstrukcji mierzą rezystancję połączenia uziemiającego. Jeśli jest ona niższa niż 10 omów, system uruchamia urządzenia (np. pompy, zawory itp.), które są odpowiedzialne za transfer produktów do zbiorników. W przypadku, gdy oporność przekroczy wartość graniczną, system zatrzyma proces i poinformuje użytkownika o tym fakcie poprzez sygnalizację świetlną.

W przypadku jednego ze stanowisk uziemienia rozładunku cysterny kolejowej montaż urządzenia monitorującego nie był możliwy w bezpośrednim sąsiedztwie cysterny. Z tego względu system został wyposażony w szpulę z samozwijalnym przewodem prostym o długości 15 m.

Systemy uziemiające w wykonaniu Ex

Systemy i urządzenia uziemiające często są montowane w miejscach, gdzie narażone są na działanie czynników zewnętrznych oraz środowiska korozyjnego. Praca tych urządzeń ma istotny wpływ na poziom bezpieczeństwa i nie może być niczym zachwiana. W związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę na sposób wykonania poszczególnych elementów systemu.

Standardowy system kontroli uziemienia składa się z jednostki monitorującej, zacisku wraz z bolcem do jego odwieszania oraz z przewodu uziemiającego. Urządzenia, które dostarczyliśmy, posiadają dodatkowo obudowę ognioszczelną Ex d dla jednostki monitorującej. Dzięki temu systemy te mogą być stosowane w strefach zagrożenia wybuchem. Dodatkowo wyposażone są one w diody LED, których zadaniem jest informowanie użytkownika o stanie uziemienia.

Zaciski uziemiające w dostarczonym systemie wykonane są ze stali nierdzewnej. Co więcej, mają ostre zęby z węglika wolframu, dzięki którym klamra może przebić się przez warstwy rdzy, lakieru lub innych zanieczyszczeń, które mogą znajdować się na elementach cystern, do których je podpinamy. W przypadku przewodów uziemiających dodatkową ich zaletą jest osłonka hytrelowa. Gwarantuje ona wysoką odporność na warunki chemiczne lub mechaniczne. Odpowiednio wykonane systemy gwarantują niezawodną pracę w najtrudniejszych warunkach.

Świadomość zagrożenia podczas rozładunku i transportu produktu do zbiorników

Świadomość potrzeby zastosowania odpowiednich systemów uziemiających oraz monitorujących stan uziemienia w znaczący sposób przyczyniła się do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na terenie zakładu. Dzięki dedykowanym rozwiązaniom nasz Klient ograniczył ryzyko zapłonu na skutek wyładowań elektrostatycznych. Mogły one wystąpić podczas prowadzonych na terenie bloku procesów rozładunku paliw z cystern. Choć na pozór może się to wydawać błahą czynnością niewymagającą dodatkowych zabezpieczeń, w przypadku rozładunku produktów, które mogą tworzyć atmosfery wybuchowe, może zagrażać bezpieczeństwu całego zakładu przemysłowego.