Zastosowanie

  • zabezpieczenie zbiorników i silosów przed zniszczeniem w wyniku wybuchu poprzez kontrolowane odciążenie wybuchu do atmosfery,
  • system zapewnia samoczynne zamknięcie klapy po odciążeniu wybuchu (odcięcie dopływu powietrza).

Specyfikacja

  • w momencie wybuchu następuje uwolnienie klapy z zatrzasków i otwarcie pokrywy klapy przeciwwybuchowej,
  • powstające siły odrzutu klapy są w 80% absorbowane przez powstającą poduszkę powietrzną pomiędzy klapą i stalowymi płytami odbijającymi,
  • resztkowe siły odrzutu klapy zapewniają jej odbicie przez płyty odbijające co zapewnia jej ponowne automatyczne zamknięcie po odciążeniu wybuchu i tym samym odcięcie dopływu powietrza,
  • klapa zapewnia eliminację obciążeń przenoszonych na konstrukcję silosu,
  • zatrzask sprężynowy pozwala ustawić początkowe ciśnienie otwarcia klapy (standardowo 0,1 bar g),
  • każde otwarcie klapy może być sygnalizowane poprzez zainstalowany czujnik krańcowy,
  • powstające po wybuchu w silosie podciśnienie (szybkie ochłodzenie gazu po eksplozji), które może spowodować zagrożenie zagniecenia zbiornika na skutek implozji jest eliminowane,
  • klapa TT-Uni-K może zostać wyposażona w system podgrzewania elektrycznego.