Liniowa czujka temperatury | system detekcji pożaru

Grupa WOLFF MATEUSZ ŚWITAŁA
MATEUSZ ŚWITAŁA – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt
  Dostawa

  Dostawa
  Montaz

  Montaż
  Uruchomienie

  Uruchomienie
  Serwis

  Serwis
  Liniowa czujka temperatury | system detekcji pożaru

  Projektujemy i wdrażamy kompletne systemy detekcji i sygnalizacji pożaru oparte o tzw. liniową czujkę temperatury (lub inne detektory dobierane adekwatnie do warunków pracy), czyli specjalny kabel sensoryczny z zatopionymi czujnikami. Rozwiązanie to przeznaczone jest do stosowania w trudno dostępnych przestrzeniach lub gdy wymagany jest pomiar temperatury na długich odcinkach sięgających od kilkudziesięciu do kilkunastu tysięcy metrów.  Do typowych zastosowań liniowych czujek temperatury należy wykrywanie uszkodzeń oraz pożaru przenośników taśmowych, przegrzania tras kablowych, wykrywanie pożarów w komorach transformatorowych, monitoring temperatury zbiorników, cystern i rurociągów.

  Liniowa czujka temperatury precyzyjnie wskazuje źródło ognia lub miejsce przegrzania monitorowanego urządzenia / trasy kablowej. System nie wymaga kalibracji, mimo to pracuje z bardzo wysoką dokładnością (± 0,1oC). Jest to pierwsza w Polsce liniowa czujka ciepła zgodna z normą PN-EN 54-22 (liniowe czujki ciepła jako element systemów sygnalizacji pożarów). Co ważne system może być stosowany w przestrzeniach zagrożenia wybuchem.

  Co dla Ciebie zrobimy

  W zależności od Twoich potrzeb wykonujemy wszystkie lub wybrane z poniższych kroków. W tej chwili przeglądasz stronę poświęconą systemowi detekcji pożaru opartego o tzw. liniowe czujki, czyli kable sensoryczne, które mierzą temperaturę na całej swojej długości. To rozwiązanie idealnie sprawdza się gdy pomiar musi być wykonany w wielu punktach jednocześnie na długości od kilkudziesięciu metrów do nawet kilkunastu kilometrów (przenośniki taśmowe, trasy kablowe, tunele, rurociągi itp.). Nasze systemy detekcji pożaru mogą być jednak oparte także o inne rodzaje czujników, tak aby spełniały specyficznych potrzeb konkretnej instalacji przemysłowej, magazynu, garażu, czy nawet budynku sakralnego.

  OPRACOWANIA PRZECIWPOŻAROWE

  Aktualne przepisy wymagają, aby dla obiektów zagrożonych pożarem opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego oraz scenariusze pożarowe. Są one podstawą do dalszych prac polegających na opracowaniu i wdrożeniu systemu sygnalizacji pożarowej lub kompletnego systemu przeciwpożarowego. Jeśli Twój obiekt nie posiada tych dokumentów nasze działania mogą rozpocząć się od ich opracowania.

  • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego –  dokument ten wymagany jest dla obiektów lub ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, w których występuje strefa zagrożenia wybuchem, lub:
   • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 mm3 (nie dotyczy budynków inwentarskich),
   • kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3,
   • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m2.
  • Scenariusze pożarowe – scenariusz pożarowy to „opis sekwencji możliwych zdarzeń w czasie pożaru, reprezentatywny dla danego miejsca jego wystąpienia lub obszaru oddziaływania, w szczególności dla strefy pożarowej lub strefy dymowej, uwzględniający przede wszystkim sposób funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych, innych technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, urządzeń użytkowych lub technologicznych oraz ich współdziałanie i oddziaływanie na siebie, a także rozwiązania organizacyjne niezbędne do właściwego funkcjonowania projektowanych zabezpieczeń.

  PROJEKT SYSTEMY DETEKCJI POŻARU

  Projektujemy system detekcji pożaru z uwzględnieniem warunków pracy, specyficznych wymogów obiektu oraz zapisów scenariuszy pożarowych. Przykładowo zupełnie inne wymagania musi spełnić system przeznaczony do ochrony przenośników taśmowych w galerii nawęglania, a inne w obiekcie zabytkowym, czy w kościele. W galerii nawęglania mamy do czynienia z wysokim zapyleniem, wilgocią, zmienną temperaturą z kolei w obiekcie sakralnym istotnym zagadnieniem jest możliwość w miarę możliwości bezinwazyjnego montażu. Każdy z tych obiektów charakteryzuje się więc innymi wymaganiami oraz warunkami pracy, które należy przewidzieć już na etapie projektowym.

  Dlatego też prace projektowe poprzedzamy audytem oraz wywiadem, które wskazują istotne problemy oraz założenia dla dalszych prac polegających na wdrożeniu skutecznego systemu detekcji pożaru.

  Wybrane komponenty stosowane w projektowanych systemach detekcji pożaru:

  • centrala sygnalizacji pożaru
  • zasilacze rezerwowe
  • ręczne ostrzegacze pożaru
  • optyczne czujki dymu
  • liniowe czujki ciepła
  • czujniki płomienia IR
  • moduły nadzorujące
  • kontrolery sygnalizatorów
  • wskaźniki zadziałania
  • sygnalizatory optyczno-akustyczne
  • oprogramowanie integrujące i niewizualizujące

  INTEGRACJA SYSTEMU DETEKCJI POŻAROWEJ Z INNYMI SYSTEMAMI

  Wykonując systemy detekcji pożarowej integrujemy ze sobą różne systemy bezpieczeństwa oraz automatyki budynku. Tworzymy przy tym wizualizacje, które osadzamy na planach sytuacyjnych budynku lub instalacji przemysłowej. Umożliwia to realizowanie założonych scenariuszy pożarowych oraz zarządzanie całym systemem bezpieczeństwa w sposób sprawny i intuicyjny.

  Systemy, które integrujemy:

  • systemem zabezpieczeń przeciwwybuchowych (unikalna integracja na rynku)
  • system kontroli dostępu
  • system ostrzegania dźwiękowego
  • system oddymiania
  • system odcięć pożarowych
  • system klap pożarowych
  • system wind
  • system wentylacji

  DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SYSTEMU DETEKCJI POŻARU

  Dzięki własnej grupie montażowej jesteśmy wstanie zrealizować zadanie w sposób kompleksowy – tj. od opracowania scenariuszy pożarowych, przez koncepcję i projekt, po dostawę i montaż komponentów. W ten sposób zyskujesz partnera, który odpowiada za wszystkie etapy realizacji. Takie rozwiązanie potrafi znacząco uprościć proces inwestycyjny, dając Ci pewność, że efekt końcowy spełni nie tylko wymogi prawne, ale także Twoje indywidualne oczekiwania.

  Zastosowanie liniowych czujek temperatury

  Detekcji i sygnalizacji pożaru oraz monitoring temperatury urządzeń przemysłowych.

  Energetyka - detekcja pożaru

  ENERGETYKA

  • wykrywanie przegrzanych rolek/taśm w przenośnikach taśmowych
  • wykrywanie przegrzania w tunelach/korytach kabli przenoszących duże moce
  • wykrywanie pożaru w komorach transformatorowych
  • monitoring kabli w podłogach technicznych rozdzielni elektrycznych
  Chemia - detekcja pożaru

  CHEMIA I PETROCHEMIA

  • wykrywanie pożaru w miejscach niebezpiecznych
  • pomiary temperatury na rurociągach
  • monitoring temperatury na zbiornikach i cysternach
  Magazyny | biurowce | garaże - detekcja pożaru

  BUDYNKI KUBATOROWE

  • wykrywanie pożaru w parkingach podziemnych
  • wykrywanie przegrzania w tunelach/korytach kablowych
  • monitoring kabli w stropach i sufitach podwieszanych
  • monitoring temperatury w miejscach niedostępnych
  Górnictwo - detekcja pożaru

  GÓRNICTWO

  • wykrywanie uszkodzeń przenośników taśmowych
  • wykrywanie przegrzania w maszynach wiercących
  • wykrywanie przegrzanych rolek/taśm w przenośnikach taśmowych

  Koncepcja systemu detekcji i sygnalizacji pożaru w oparciu o liniową czujkę temperatury

  Stosowane w naszych rozwiązaniach liniowe czujki ciepła pozwalają jednoznacznie określić, która strefa, a dokładniej, który odcinek lub nawet punkt w tej strefie został podgrzany. Wyraźnie trzeba tu zaakcentować, że nastawy i czułości wykorzystywane dla czujek liniowych wywodzą się z normy EN 54-5 (klasa A1 czujek punktowych ciepła). Zasada działania czujki, co potwierdzają raporty z badań dla wszystkich liniowych czujek jest prosta i polega na sygnalizacji wystąpienia:

  • wartości nadmiarowej temperatury
  • dyskretnej różniczki temperatur
  • dyskretnej różniczki temperatur odniesionej do profilu temperaturowego systemu lub jej modyfikacji w oparciu o algorytmy producenta
  Projekt systemu detekcji pożaru - liniowa czujka temperatury

  Liniowa czujka temperatury – kabel sensoryczny

  Stosowane kable sensoryczne są odporne na wibracje, wpływ pola elektromagnetycznego, wilgoć oraz inne czynniki środowiskowe. Zatopione w nich czujniki są adresowalne, co pozwala wykrywać pożar/awarię z dokładnością do konkretnego punktu. Powłoka kabla wykonana jest w technologii bezhalogenowej, co gwarantuje bezpieczeństwo i brak emisji szkodliwych halogenków podczas ewakuacji ludzi z zagrożonego obiektu zaś aluminiowy ekran chroni kabel przed zakłóceniami elektromagnetycznymi.

  Kabel sensoryczny nie wymaga prac serwisowych w trakcie eksploatacji. Długość przewodu może wynosić nawet 3200 m. Kabel może być rozgałęziany oraz łączony z czujnikami zewnętrznymi.

  Zalety liniowej czujki temperatury

  DUŻY ZASIĘG – zastosowane rozwiązania technologiczne sprawiają, że pojedynczy kabel sensoryczny może mieć długość sięgającą 3200 metrów.

  DOKŁADNY POMIAR – kabel sensoryczny charakteryzuje się wysoką dokładnością pomiaru (± 0,1oC) na całej długości przewodu.

  WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ – konstrukcja przewodu sprawia iż charakteryzuje się on wysoką elastycznością dzięki czemu  łatwo go dostosować do wymaganego kształtu

  MOŻLIWOŚĆ ROZGAŁĘZIANIA – kabel sensoryczny pozwala tworzyć rozgałęzienia oraz dodawać zewnętrzne czujniki temperatury

  BRAK KALIBRACJI – system nie wymaga żadnej formy kalibracji przed oraz w czasie jego pracy

  PRECYZYJNA LOKALIZACJA POŻARU / AWARII – System precyzyjnie wskazuje źródło ognia (np. rozmieszczenie czujników w kablu co jeden metr pozwala wykryć pożar z dokładnością jednego metra)

  ZGODNOŚĆ Z NORMĄ PN-EN 54-22 – pierwsza w Polsce liniowa czujka temperatury zgodna z normą PN-EN 54-22 (czujki liniowe jako element systemu sygnalizacji pożaru)

  Kontroler liniowej czujki temperatury – detekcja pożaru

  Kontroler liniowej czujki temperatury | detekcja pożaru

  W naszych systemach stosujemy najnowocześniejszy na rynku kontroler do zarządzania liniowymi czujkami ciepła. Posiada on wbudowane interfejsy Ethernet, RS485 oraz szereg protokołów komunikacyjnych np. MODBUS.

  Kontroler może wykorzystywać nawet 254 przekaźniki alarmowe. Posiada przy tym wydajny procesor ARM9 oraz wyświetlacz LCD z podświetleniem zmieniającym kolor w zależności od stanu systemu – to proste rozwiązanie w zrozumiały sposób sygnalizuje normalną pracę układu, alarm, usterkę czy pracę w redundantną (RDT). Dzięki wygodnemu interfejsowi www w języku polskim programowanie i wykonywanie czynności serwisowych jest niezwykle łatwe i intuicyjne. Kontroler jest wstanie monitorować przewód sensoryczny o długości do 3200 m i/lub 350 czujników.

  Kontroler systemu detekcji pożaru

  Zaawansowany kontroler liniowej czujki temperatury

  W tej sekcji przedstawiamy najnowocześniejsze urządzenie, które występuje w na rynku liniowych czujek ciepła. Jego podstawowe parametry to:

  • rozdzielczość i dokładność pomiary na poziomie ± 0.1°C na całej długości kabla sensorycznego
  • cykl pomiarowy co 10 sekund
  • 254 programowalnych, indywidualnych stref
  • dwa wejścia dla kabli sensorycznych
  • stopień ochrony IP65
  • zgodność z normą PN-EN 54-24 (liniowe czujki jako element systemy sygnalizacji pożarowej)
  • możliwość współpracy z kablem sensorycznym, zewnętrznymi czujnikami temperatury oraz zdalnym wyświetlaczem RDU 316 (patrz poniżej)możliwość zapewnienia redundantnego trybu pracy
  • nie generuje fałszywych alarmów wywołanych fluktuacjami temperatury zewnętrznej
  • oparty o wydajny procesor ARM9
  • możliwość zastosowania różnych haseł dostępu z różnymi poziomami dostępu
  • konfiguracja w języku polskim
  Kontroler liniowej czujki temperatury systemu detekcji pożaru - SCU800

  Prosty kontroler liniowej czujki temperatury

  Ten kontroler to optymalne rozwiązanie pod kątem technicznym i cenowym dla większości zadań. Jego podstawowe parametry to:

  • rozdzielczość i dokładność pomiary na poziomie ± 0.1°C na całej długości kabla sensorycznego
  • cykl pomiarowy co 10 sekund
  • 16 programowalnych, indywidualnych stref
  • dwa wejścia dla kabli sensorycznych
  • stopień ochrony IP65
  • zgodność z normą PN-EN 54-24 (liniowe czujki jako element systemy sygnalizacji pożarowej)
  • możliwość współpracy z kablem sensorycznym, zewnętrznymi czujnikami temperatury oraz zdalnym wyświetlaczem RDU 316 (patrz poniżej)
  Wyświetlacz zdalny do kontrolera liniowej czujki temperatury

  Zdalny wyświetlacz do współpracy z kontrolerami

  Wyświetlacz pozwala odbiera najważniejsze informacje o stanie systemu z odległości nawet 1000 metrów. Urządzenie czerpie dane z kontrolera czujki temperatury. Jego podstawowe parametry znajdują się poniżej:

  • możliwość odczytu wiadomości z kontrolera liniowej czujki temperatury poprzez złacze RS485 z odległości do 1000m
  • informacja o alarmie lub błędzie
  • złącze USB do aktualizacji oprogramowania
  • klawiatura membranowa z pięcioma przyciskami do sterowania menu
  • wyświetlacz LCD podświetlany różnymi kolorami w zależności od stanu sytemu

   Instalacje przeciwpożarowe – oferta

  Instalacje
  Tryskaczowe

  Są one samoczynnym systemem gaśniczym, który wykrywa moment powstania pożaru, przesyła informację do systemu sterowania i automatycznie rozpoczyna proces selektywnego gaszenia wodą – tylko tam, gdzie jest pożar.

  Instalacje
  Zraszaczowe

  Wyposażone są w otwarte dysze gaśnicze i mogą być podzielone na kilka stref gaszenia. W momencie wykrycia pożaru otwierane są właściwe dla danego obszaru zawory zraszaczy. Woda jest uwalniana w całym obszarze objętym ochroną.

  Instalacja gaszenia sortowni odpadów

  Instalacje
  Pianowe

  Stosujemy je w szczególności dla obiektów wysokiego ryzyka pożarowego, takich jak: zbiorniki paliw, rozpuszczalników oraz innych cieczy łatwopalnych; magazyny tworzyw sztucznych; produktów łatwopalnych i/lub tworzących atmosfery wybuchowe.

  System sygnalizacji pożaru SSP

  Detekcja
  i Sygnalizacja Pożaru

  Projektujemy i wdrażamy kompletne systemy detekcji i sygnalizacji pożaru. W zależności od potrzeb stosujemy jeden z czterech dostępnych systemów lub hybrydę dwóch lub trzech z nich, optymalizując inwestycję pod kątem technicznym oraz kosztowym.

  System wykrywania i gaszenia iskier

  Wykrywanie
  i Gaszenie Iskier

  Systemy te przeznaczone są do zabudowy na kanałach instalacji przemysłowych. Ich zadaniem jest niedopuszczenie, aby potencjalne źródło zapłonu w postaci iskry, niedopałka papierosa, czy rozgrzanej cząstki przedostało się do urządzenia.

  Zabezpiecz swoją instalację.

  Wykonujemy także:

  INSTALACJE HYDRANTOWE

  ZBIORNIKI WODY PPOŻ.

  POMPOWNIE WODY PPOŻ.

  Darmowa konsultacja

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie kompleksowych projektów bezpieczeństwa pożarowego w przemyśle. Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz.

  Grupa WOLFF MATEUSZ ŚWITAŁA
  MATEUSZ ŚWITAŁA – jestem do Twojej dyspozycji
  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Projekt

   Projekt
   Dostawa

   Dostawa
   Montaz

   Montaż
   Uruchomienie

   Uruchomienie
   Serwis

   Serwis

   Przykładowe pytania

   Bezpieczeństwo pożarowe:
   • Jak chronić transformatory?
   • Co zrobić, gdy ciężar instalacji wodnej może przekraczać wytrzymałość konstrukcyjną dachu?
   • Czy w moim przypadku można zoptymalizować wymagane miejsce, a tym samym koszty dla pompowni i zbiornika na wodę?
   Branże, dla których najczęściej pracujemy:
   • Spożywcza
   • Energetyczna
   • Przetwarzanie odpadów

   Darmowa konsultacja