Poziomy SIL funkcji bezpieczeństwa – ich znaczenie w warstwowej koncepcji redukcji ryzyka procesowego

Przeprowadzanie analiz bezpieczeństwa staje się standardem w zakładach przemysłowych, szczególnie tam, gdzie występują duże zagrożenia związane z przetwarzanymi czy magazynowanymi substancjami. Postęp technologiczny i zdobyte doświadczenia powodują, że mamy do dyspozycji coraz lepsze zabezpieczenia techniczne i organizacyjne mające uchronić nas przed zagrożeniami związanymi z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii czy katastrofy.

Zobacz więcej

Zmierzyć fabrykę – inwentaryzacja instalacji procesowych

Inwentaryzacja instalacji procesowych może być lekiem na wiele bolączek związanych z brakiem lub niekompletnością dokumentacji technicznej. Dlaczego warto być na bieżąco i czego może nam zaoszczędzić uaktualniona wiedza? Zapraszam do zapoznania się z artykułem, który znakomicie obrazuje jak istotnym elementem jest aktualna wiedza o stanie instalacji procesowej.

Zobacz więcej