Jak zlikwidować lub ograniczyć emisję zanieczyszczeń pyłowo-gazowych oraz odorów do powietrza atmosferycznego

Jednym z zasadniczych celów realizacji inwestycji w każdej dziedzinie przemysłu i nie tylko jest zaprojektowanie instalacji w taki sposób, by nie stwarzała ona zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz nie zagrażała środowisku naturalnemu. W celu neutralizacji potencjalnie szkodliwego wpływu funkcjonowania instalacji na powietrze atmosferyczne projektuje się instalacje wyposażone w specjalną aparaturę, wykorzystujące jednostkowe procesy chemiczne, a w szczególności procesy sorpcji, czyli absorpcję i adsorpcję.

Zobacz więcej

Inwestycja w instalacje odpylania – jak się do tego zabrać?

Każda inwestycja wymaga komunikacji między inwestorem a wykonawcą. Nie inaczej jest w przypadku projektowania i budowy instalacji przemysłowych. Weźmy za przykład instalacje odpylające – ustalenie założeń, celów oraz priorytetów we wstępnej fazie projektu umożliwia późniejszą realizację zadania zgodnie z oczekiwaniami klienta, ale również z obowiązującymi przepisami. Zdarza się bowiem, że inwestor nie jest świadomy obowiązujących w danym obszarze norm, ograniczeń i przepisów. To jednak nic niezwykłego, bo przecież to wykonawca, w tym swoistym tandemie, jest ekspertem. To właśnie on powinien prowadzić inwestora do celu optymalną ścieżką – zarówno pod kątem technicznym, jak i ekonomicznym.

Zobacz więcej

Dobór zabezpieczeń przeciwwybuchowych – instalacje odpylające oraz centralnego odkurzania

Instalacje odpylające, centralnego odkurzania, jak i aspiracyjne występują praktycznie w każdym zakładzie przemysłowym. W wielu przypadkach zasysane do instalacji pyły mają charakter wybuchowy, a w pewnych gałęziach przemysłu wraz z pyłami do instalacji trafiają wybuchowe gazy lub pary. Jak w takich przypadkach poradzić sobie z gąszczem zapisów normatywnych obowiązujących w obszarze bezpieczeństwa wybuchowego?

Zobacz więcej

Poważna awaria przemysłowa – rekonstrukcja zniszczonej instalacji odpylania

24 lipca 2012 r. w Elektrowni Turów doszło do poważnej awarii przemysłowej. W efekcie zniszczeniu uległy instalacje zlokalizowane w obrębie dwóch bloków energetycznych. Władze jednej z największych polskich elektrowni podjęły natychmiastową decyzję o odtworzeniu zniszczonych instalacji. Jak okazało się później odbudowę instalacji odpylania powierzono GRUPIE WOLFF.

Zobacz więcej