Pyły palne i wybuchowe – statystyki

Grupa WOLFF SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI
SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt
  Dostawa

  Dostawa
  Montaz

  Montaż
  Uruchomienie

  Uruchomienie
  Serwis

  Serwis

  Poniżej prezentujemy statystyki dotyczące wypadków z udziałem pyłów palnych (wybuchowych). Dane, które zostały opublikowane w raporcie pt. „2017 Combustible Dust Incident Report – Version #1” odnoszą się do zdarzeń z 2017 roku. Wynika z nich, że największe ryzyko wypadku z udziałem palnych pyłów wiąże się z przetwarzaniem lub magazynowaniem pyłów pochodzenia drzewnego oraz spożywczego (z uwzględnieniem pasz oraz innych pokarmów zwierzęcych). Czynnikiem zwiększającym ryzyko takiego wypadku są urządzenia i aparaty do odpylania, magazynowania oraz transportu bliskiego (podajniki i przenośniki).

  Zdarzenia z udziałem palnych pyłów

  Wśród wszystkich odnotowanych wypadków największy udział mają pyły pochodzenia drzewnego oraz pyły produktów stosowanych w branży spożywczej (sumarycznie 62% wszystkich zdarzeń). W tej grupie należy wymienić pył drzewny, pył drzewny zanieczyszczony substancjami chemicznymi (przemysł płyt OSB, MDF itp.), pył cukru, pyły produktów zbożowych oraz kakao.

  Liczba zdarzeń wg branż

  Uwzględniając powyższe statystyki, nie może zaskakiwać fakt, że do zdarzeń z udziałem palnych pyłów najczęściej dochodzi w branżach związanych z obróbką drewna oraz z szeroko rozumianą branżą spożywczą. Należy zauważyć, że na ilustrującym to wykresie nie ma branż, w których ryzyko wypadku z udziałem palnych pyłów jest mniejsze, ale potencjalne skutki zdarzenia mogą być katastrofalne. Przykładem takiej branży z pewnością jest przemysł energetyczny – elektrownie i elektrociepłownie.

  Liczba zdarzeń wg urządzeń

  Patrząc przez pryzmat urządzeń, do największej liczby zdarzeń z udziałem palnych pyłów dochodzi w instalacjach odpylających (filtry odpylające i cyklony) oraz w silosach magazynowych (sumarycznie 30% wszystkich zdarzeń). Uwzględniając tu inne formy magazynowania, okaże się, że do 38% wszystkich zdarzeń dochodzi podczas magazynowania lub odpylania. Kolejną istotną grupą urządzeń są rożnego typu podnośniki oraz przenośniki (10% wszystkich zdarzeń). W tej grupie szczególną uwagę należy poświęcić podnośnikom kubełkowym oraz przenośnikom taśmowym.

  Komentarz eksperta

  Wyniki raportu pokrywają się z naszym wieloletnim doświadczeniem. Do wypadków z palnymi, a tym samym wybuchowymi pyłami najczęściej dochodzi w przemyśle drzewnym oraz spożywczym – włączając w to produkcję pasz i karm dla zwierząt (łącznie 62% wypadków). W tym miejscu należy podkreślić, iż zaprezentowane powyżej wyniki mają charakter ilościowy, nie uwzględniają tym samym skali zdarzeń. Oznacza to, że w raporcie nie bierze się pod uwagę branż, w których do zapłonu palnych pyłów dochodzi stosunkowo rzadko, jednak ich skutki mogą być katastrofalne. Przykładem takiej branży jest energetyka (wybuch w Elektrowni Turów oraz Dolna Odra). Z tego względu dane tego typu należy analizować z pewną dozą ostrożności, która ochroni nas przed wyciąganiem pochopnych wniosków – mówi Bartosz Wolff, prezes zarządu GRUPY WOLFF.

  Źródło: Cloney, Chris (2018) “2017 Combustible Dust Incident Report – Version #1” | www.myDustExplosionResearch.com/2017-Report

  Modelowe podejście do bezpieczeństwa wybuchowego w zakładzie przemysłowym

  Audyt ATEX

  Krok 1
  Audyt ATEX

  Podczas Audytu ATEX zwrócimy uwagę na braki w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i wskażemy zadania, które należy wykonać w pierwszej kolejności, aby najmocniej przełożyły się na poprawę bezpieczeństwa.

  koncepcja-ochrony-instalacji-przed-wybuchem-atex

  Krok 2
  Koncepcja ochrony

  Wynikiem Audytu ATEX jest także wstępna koncepcja ochrony instalacji przed wybuchem. Pozwala ona oszacować koszty zabezpieczeń. Po badaniu parametrów wybuchowości pyłu z instalacji przechodzimy do finalnej koncepcji i projektu.

  Krok 3
  Projekt i dobór zabezpieczeń

  Po akceptacji koncepcji i zbadaniu parametrów wybuchowości pyłu z instalacji przystępujemy do finalnego doboru zabezpieczeń przeciwwybuchowych i stworzenia projektu uwzględniającego wszystkie wymagane zmiany na produkcji.

  Fot. 3. Zabudowany taśmociąg dostarczający miał węglowy z hali węgla do zbiornika miału węglowego, zabezpieczony za pomocą systemu odsprzęgania wybuchu typu HRD na zasypie do zbiornika.

  Krok 4
  Dostawa i montaż “pod klucz”

  Koordynujemy cały proces dostawy i montażu zabezpieczeń. Posiadamy własne zespoły montażowe i serwisowe posiadające doświadczenie w realizowaniu montażu bez konieczności zatrzymania pracy zakładu inwestora.

  Krok 5
  Wykonanie ORW i DZPW

  Przeprowadzamy powykonawczą Ocenę Ryzyka Wybuchu i sporządzamy (lub aktualizujemy) Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem. Zwykle przeprowadzamy również szkolenia dla załogi z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego.

  Zabezpiecz swoją instalację.

  Darmowa konsultacja

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie możliwych form zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz. Obok formularza wypisałem też przykłady pytań, które były już do nas kierowane.

  Grupa WOLFF SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI
  SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI – jestem do Twojej dyspozycji
  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Projekt

   Projekt
   Dostawa

   Dostawa
   Montaz

   Montaż
   Uruchomienie

   Uruchomienie
   Serwis

   Serwis

   Przykładowe pytania

   Zabezpieczenia przeciwwybuchowe:
   • Czy klapa zwrotna może być stosowana również w systemie odciągów przeznaczonych do pyłów i wiórów drewnianych?
   • Kiedy można stosować panele dekompresyjne w pomieszczeniu?
   • W jaki sposób wyznaczana jest strefa bezpieczeństwa w obrębie chronionego aparatu?
   Prewencja wybuchu:
   • Jakie mogę mieć zagrożenia związane z zapyleniem po czystej stronie jednostki filtracyjnej?
   • Kiedy należy stosować uziemienia elektrostatyczne?
   • Czy prewencyjne niedopuszczanie do wybuchu/pożaru systemem gaszenia iskier może wyeliminować konieczność stosowania butli HRD?

   Darmowa konsultacja