System tłumienia wybuchu HRD

System tłumienia wybuchu HRD zabezpiecza chronione aparaty, urządzenia przed skutkami wybuchu. Zasada działania systemu polega na szybkiej identyfikacji zagrożenia wybuchem, w jego etapie początkowym i natychmiastowej reakcji systemu prowadzącej do stłumienia zarzewia wybuchu. Zapewnia to ochronę instalacji produkcyjnych przed zniszczeniem, a pracujący personel przed obrażeniami.

Podstawowa wersja systemu tłumienia wybuchu składa się z dynamicznego czujnika wzrostu ciśnienia i/lub czujnika w podczerwieni IR, butli HRD z mieszanką gaszącą i elektroniki sterującej układem. Czujnik ciśnienia kontroluje, w sposób ciągły, zmiany ciśnienia wewnątrz aparatu zagrożonego wybuchem. Zadziałanie systemu warunkowane jest szybkością narastania ciśnienia ΔP w czasie Δt w aparacie, zgodnego z charakterystyką “wybuchową” produktu – stałą Kst (wielkość charakterystyczna dla danego palnego i wybuchowego produktu). W przypadku gdy zmierzona wartość ΔP / Δt odpowiada wartości Kst danego produktu to elektronika sterująca odczyta sygnał z czujnika ciśnienia jako wystąpienie „początkowej fazy wybuchu”, co spowoduje natychmiastowe otwarcie butli z proszkiem tłumiącym i jego wtrysk do wnętrza chronionego aparatu. Całkowity czas reakcji, od momentu wykrycia „początkowej fazy wybuchu” aż do momentu jego stłumienia, liczony jest w milisekundach (poniżej 0,1 sekundy).


Więcej informacji:


 

Butle z czynnikiem gaszącym typ HRD-E

Zastosowanie: ochrona przeciwwybuchowa aparatów (silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie, granulatory, itd.) w przypadku występowania substancji łatwopalnych, w stężeniach wybuchowych butle HRD stosowane są do ochrony przed wybuchem aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów rurowych, w których występują pyły klasy ST1-ST3 oraz gazy i mieszaniny hybrydowe, w każdej gałęzi przemysłu

Zobacz więcej

Czujnik optyczny w podczerwieni typ IR-13

Czujnik optyczny w podczerwieni typ IR-13 to element systemu tłumienia wybuchu montowany na kanałach i rurociągach powiązanych z podajnikami kubełkowymi, filtrami, zbiornikami i innymi aparatami, w celu natychmiastowego wykrycia zarzewia wybuchu.

Zobacz więcej

Czujnik optyczny w podczerwieni typ DG-IR-3C

Czujnik optyczny w podczerwieni typ DG-IR-3 element systemu tłumienia wybuchu montowany na kanałach i rurociągach powiązanych z podajnikami kubełkowymi, filtrami, zbiornikami i innymi aparatami, w celu natychmiastowego wykrycia zarzewia wybuchu

Zobacz więcej

Czujnik zapylenia

Czujnik zapylenia - czujnik uszkodzenia wkładów filtra - pyłomierz PCME wykorzystuje elektrodynamiczną technologię TriboACE.

Zobacz więcej

Tłumienie wybuchu

Tłumienie wybuchu polega na identyfikacji początkowej fazy wybuchu oraz wtrysku środka tłumiącego do wnętrza chronionego urządzenia. W ten sposób wybuch zostaje stłumiony natychmiast po zapłonie atmosfery wybuchowej, co zapobiega powstawaniu w aparacie nadmiernego ciśnienia oraz pożaru. Czas liczony od wykrycia wybuchu do jego stłumienia liczony jest w tysięcznych częściach sekundy (od 0,0075 do 0,0300 s).

Zobacz więcej


 
 

Wyślij do nas zapytanie ofertowe

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik