System tłumienia wybuchu HRD

System tłumienia wybuchu HRD zabezpiecza chronione aparaty, urządzenia przed skutkami wybuchu. Zasada działania systemu polega na szybkiej identyfikacji zagrożenia wybuchem, w jego etapie początkowym i natychmiastowej reakcji systemu prowadzącej do stłumienia zarzewia wybuchu. Zapewnia to ochronę instalacji produkcyjnych przed zniszczeniem, a pracujący personel przed obrażeniami.

Podstawowa wersja systemu tłumienia wybuchu składa się z dynamicznego czujnika wzrostu ciśnienia i/lub czujnika w podczerwieni IR, butli HRD z mieszanką gaszącą i elektroniki sterującej układem. Czujnik ciśnienia kontroluje, w sposób ciągły, zmiany ciśnienia wewnątrz aparatu zagrożonego wybuchem. Zadziałanie systemu warunkowane jest szybkością narastania ciśnienia ΔP w czasie Δt w aparacie, zgodnego z charakterystyką “wybuchową” produktu – stałą Kst (wielkość charakterystyczna dla danego palnego i wybuchowego produktu). W przypadku gdy zmierzona wartość ΔP / Δt odpowiada wartości Kst danego produktu to elektronika sterująca odczyta sygnał z czujnika ciśnienia jako wystąpienie „początkowej fazy wybuchu”, co spowoduje natychmiastowe otwarcie butli z proszkiem tłumiącym i jego wtrysk do wnętrza chronionego aparatu. Całkowity czas reakcji, od momentu wykrycia „początkowej fazy wybuchu” aż do momentu jego stłumienia, liczony jest w milisekundach (poniżej 0,1 sekundy).

Butle z czynnikiem gaszącym typ HRD-E

Butle z czynnikiem gaszącym typ HRD-E

Zastosowanie: ochrona przeciwwybuchowa aparatów (silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie, granulatory, itd.) w przypadku występowania substancji łatwopalnych, w stężeniach wybuchowych butle HRD stosowane są do ochrony przed wybuchem aparatów, zbiorników, kanałów i...


Zobacz więcej

Czujnik optyczny w podczerwieni typ IR-13

Czujnik optyczny w podczerwieni typ IR-13

Czujnik optyczny w podczerwieni typ IR-13 to element systemu tłumienia wybuchu montowany na kanałach i rurociągach powiązanych z podajnikami kubełkowymi, filtrami, zbiornikami i innymi aparatami, w celu natychmiastowego wykrycia zarzewia...


Zobacz więcej

Czujnik optyczny w podczerwieni typ DG-IR-3C

Czujnik optyczny w podczerwieni typ DG-IR-3C

Czujnik optyczny w podczerwieni typ DG-IR-3 element systemu tłumienia wybuchu montowany na kanałach i rurociągach powiązanych z podajnikami kubełkowymi, filtrami, zbiornikami i innymi aparatami, w celu natychmiastowego wykrycia zarzewia wybuchu


Zobacz więcej

Butle z czynnikiem gaszącym typ HRD-E

Tłumienie wybuchu

Najbardziej uniwersalny system przeciwwybuchowy. Jako jedyny całkowicie niweluje skutki wybuchu niedopuszczający do pożaru we wnętrzu chronionego aparatu, do którego może dość po wybuchu. Może być stosowany zarówno na zewnątrz jak...


Zobacz więcej