W lutym 2016 roku GRUPA WOLFF podpisała umowę z jednym z największych światowych producentów słodu na wykonanie projektu, dostawę, montaż i uruchomienie systemów przeciwwybuchowych dla czterech podnośników kubełkowych.

Jest to już druga realizacja w tym zakładzie. W pierwszym etapie GRUPA WOLFF dokonała modernizacji czterech układów odpylania, dostosowując je do wymagań dyrektywy ATEX. 

Obecny projekt zakłada połączenie ze sobą systemów tłumienia i odsprzęgania wybuchu typu HRD, układów odpowietrzania wybuchu typu VL oraz bezpłomieniowego odpowietrzania wybuchu typu VQ. Ze względu na bardzo ciasną zabudowę instalacji stopy podnośników kubełkowych zabezpieczone zostaną systemem tłumienia wybuchu typu HRD. Również odsprzęganie (izolacja) wybuchu pomiędzy stopą a głowicą podnośnika kubełkowego oraz wysypem wykonane zostanie przy zastosowaniu butli HRD. 

Ponieważ dwie głowice podnośników wyprowadzone są na dach budynku, zdecydowano się na zabudowę układu odpowietrzania wybuchu typu VL. Podyktowane było to kwestią ekonomiczną oraz tym, że skutki wybuchu można bezpiecznie wyprowadzić do atmosfery. Dwie pozostałe głowice podnośników zabezpieczone zostaną poprzez bezpłomieniowe odpowietrzanie wybuchu typu VQ. Głowice te znajdują się w budynku, ale ich lokalizacja pozwala na bezpiecznie zastosowanie tego rozwiązania.

Prace montażowe, ze względu na to, że nie można wyłączyć z ruchu wszystkich podnośników, będą prowadzone przy pracującej instalacji. Na czas montażu będą wyłączane pojedyncze podnośniki kubełkowe. Wymaga to, aby ekipa montażowa posiadała wieloletnią praktykę przy montażu systemów przeciwwybuchowych oraz wysokie doświadczenie przy pracach w strefach zagrożonych wybuchem. 

Umowa zakłada wykonanie prac w formule “pod klucz”, tak jak większość zleceń realizowanych przez GRUPĘ WOLFF.