Systemy przeciwwybuchowe dla czterech podnośników kubełkowych u producenta słodu

Grupa WOLFF SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI
SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt
  Dostawa

  Dostawa
  Montaz

  Montaż
  Uruchomienie

  Uruchomienie
  Serwis

  Serwis

  W lutym 2016 roku GRUPA WOLFF podpisała umowę z jednym z największych światowych producentów słodu na wykonanie projektu, dostawę, montaż i uruchomienie systemów przeciwwybuchowych dla czterech podnośników kubełkowych.

  Jest to już druga realizacja w tym zakładzie. W pierwszym etapie GRUPA WOLFF dokonała modernizacji czterech układów odpylania, dostosowując je do wymagań dyrektywy ATEX. 

  Obecny projekt zakłada połączenie ze sobą systemów tłumienia i odsprzęgania wybuchu typu HRD, układów odpowietrzania wybuchu typu VL oraz bezpłomieniowego odpowietrzania wybuchu typu VQ. Ze względu na bardzo ciasną zabudowę instalacji stopy podnośników kubełkowych zabezpieczone zostaną systemem tłumienia wybuchu typu HRD. Również odsprzęganie (izolacja) wybuchu pomiędzy stopą a głowicą podnośnika kubełkowego oraz wysypem wykonane zostanie przy zastosowaniu butli HRD. 

  Ponieważ dwie głowice podnośników wyprowadzone są na dach budynku, zdecydowano się na zabudowę układu odpowietrzania wybuchu typu VL. Podyktowane było to kwestią ekonomiczną oraz tym, że skutki wybuchu można bezpiecznie wyprowadzić do atmosfery. Dwie pozostałe głowice podnośników zabezpieczone zostaną poprzez bezpłomieniowe odpowietrzanie wybuchu typu VQ. Głowice te znajdują się w budynku, ale ich lokalizacja pozwala na bezpiecznie zastosowanie tego rozwiązania.

  Prace montażowe, ze względu na to, że nie można wyłączyć z ruchu wszystkich podnośników, będą prowadzone przy pracującej instalacji. Na czas montażu będą wyłączane pojedyncze podnośniki kubełkowe. Wymaga to, aby ekipa montażowa posiadała wieloletnią praktykę przy montażu systemów przeciwwybuchowych oraz wysokie doświadczenie przy pracach w strefach zagrożonych wybuchem. 

  Umowa zakłada wykonanie prac w formule “pod klucz”, tak jak większość zleceń realizowanych przez GRUPĘ WOLFF.

  Modelowe podejście do bezpieczeństwa wybuchowego w zakładzie przemysłowym

  Audyt ATEX

  Krok 1
  Audyt ATEX

  Podczas Audytu ATEX zwrócimy uwagę na braki w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i wskażemy zadania, które należy wykonać w pierwszej kolejności, aby najmocniej przełożyły się na poprawę bezpieczeństwa.

  koncepcja-ochrony-instalacji-przed-wybuchem-atex

  Krok 2
  Koncepcja ochrony

  Wynikiem Audytu ATEX jest także wstępna koncepcja ochrony instalacji przed wybuchem. Pozwala ona oszacować koszty zabezpieczeń. Po badaniu parametrów wybuchowości pyłu z instalacji przechodzimy do finalnej koncepcji i projektu.

  Krok 3
  Projekt i dobór zabezpieczeń

  Po akceptacji koncepcji i zbadaniu parametrów wybuchowości pyłu z instalacji przystępujemy do finalnego doboru zabezpieczeń przeciwwybuchowych i stworzenia projektu uwzględniającego wszystkie wymagane zmiany na produkcji.

  Fot. 3. Zabudowany taśmociąg dostarczający miał węglowy z hali węgla do zbiornika miału węglowego, zabezpieczony za pomocą systemu odsprzęgania wybuchu typu HRD na zasypie do zbiornika.

  Krok 4
  Dostawa i montaż “pod klucz”

  Koordynujemy cały proces dostawy i montażu zabezpieczeń. Posiadamy własne zespoły montażowe i serwisowe posiadające doświadczenie w realizowaniu montażu bez konieczności zatrzymania pracy zakładu inwestora.

  Krok 5
  Wykonanie ORW i DZPW

  Przeprowadzamy powykonawczą Ocenę Ryzyka Wybuchu i sporządzamy (lub aktualizujemy) Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem. Zwykle przeprowadzamy również szkolenia dla załogi z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego.

  Zabezpiecz swoją instalację.

  Darmowa konsultacja

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie możliwych form zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz. Obok formularza wypisałem też przykłady pytań, które były już do nas kierowane.

  Grupa WOLFF SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI
  SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI – jestem do Twojej dyspozycji
  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Projekt

   Projekt
   Dostawa

   Dostawa
   Montaz

   Montaż
   Uruchomienie

   Uruchomienie
   Serwis

   Serwis

   Przykładowe pytania

   Zabezpieczenia przeciwwybuchowe:
   • Czy klapa zwrotna może być stosowana również w systemie odciągów przeznaczonych do pyłów i wiórów drewnianych?
   • Kiedy można stosować panele dekompresyjne w pomieszczeniu?
   • W jaki sposób wyznaczana jest strefa bezpieczeństwa w obrębie chronionego aparatu?
   Prewencja wybuchu:
   • Jakie mogę mieć zagrożenia związane z zapyleniem po czystej stronie jednostki filtracyjnej?
   • Kiedy należy stosować uziemienia elektrostatyczne?
   • Czy prewencyjne niedopuszczanie do wybuchu/pożaru systemem gaszenia iskier może wyeliminować konieczność stosowania butli HRD?

   Darmowa konsultacja