W połowie września br. jeden z największych koncernów spożywczych zgłosił się do GRUPY WOLFF z prośbą o kompleksowe zabezpieczenie przeciwwybuchowe nowo dostarczonej linii przyjęcia i magazynowania sypkich produktów spożywczych. GRUPA WOLFF zabezpieczała w tym zakładzie już dwadzieścia instalacji i w tym konkretnym zapytaniu nie byłoby nic niezwykłego, gdyby nie czas jaki otrzymaliśmy na realizację zadania, tj. 3 tygodnie.

Ze względu na zakontraktowane przez klienta terminy dostawy surowców na początek października, dzień przekazania instalacji do eksploatacji nie mógł ulec zmianie. W ekstremalnie krótkim terminie wymagane było skoordynowanie ze sobą kilku działów – handlowego, projektowego oraz montażowego. Dodatkowym utrudnieniem było to, że system nie mógł zostać dostarczony w wersji standardowej, a w wersji higienicznej. W sprawnym działaniu, koordynacji oraz kontroli informacji jak i zasobów pomógł nam będący na ukończeniu wdrożenia System ISO 9001:2015 oraz ponad 20-letnie doświadczenie naszego zespołu.

Standardowo prace rozpoczęliśmy od projektu. Klient, ze względu na lokalizację i typ instalacji, zdecydował się na system tłumienia i odsprzęgania wybuchu typu HRD w wersji higienicznej. Obliczenia, dobór stosownych komponentów, wykonanie projektu jak i uzyskanie niezbędnych akceptacji i podpisów zajęło GRUPIE WOLFF niecałe 3 dni robocze. Oczywiście wszystko odbywało się zgodnie wymogami Dyrektywy ATEX oraz ISO 9001.

Już podczas trwania prac projektowych przystąpiono do kompletacji komponentów systemu HRD. Dostawy ze względów logistycznych podzielone zostały na dwa etapy. Następnego dnia po akceptacji dokumentacji systemu przeciwwybuchowego HRD, czyli w ciągu 4 dni od zamówienia, na obiekt zostały wysłane komponenty niezbędne do wykonania pre-instalacji systemu. Kolejna, główna dostawa komponentów systemu odbyła się tydzień później.

Na 5 dni przed terminem oddania instalacji do użytkowania zakończyły się prace pre-instalacyjne mechaniczne, elektryczne i AKPiA. Brygada działu serwisu i montaży przystąpiła do zabudowy oraz podłączenia komponentów systemu tłumienia i odsprzęgania wybuchu typu HRD, w którego skład wchodzą dynamiczne czujniki ciśnienia MEX / FAB, czujniki płomieni IR-11, butle z czynnikiem gaszącym typu E-HRD, a także centrala sterująca EX100.1, która podczas kolejnej rozbudowy instalacji, planowanej na rok 2017, zostanie zamieniona na wielostrefową centralę EX-8000.

Po przeprowadzeniu szkolenia dla nowych pracowników klienta oraz wykonaniu testów systemu, instalacja została przekazana klientowi do ruchu w wymaganym przez kontrakt terminie.