System gaszenia iskier dla branży tekstylnej, czyli dlaczego siostra nie zawsze jest dobrym wzorem

Grupa WOLFF BOGDAN NOWAK
BOGDAN NOWAK – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt
  Dostawa

  Dostawa
  Montaz

  Montaż
  Uruchomienie

  Uruchomienie
  Serwis

  Serwis
  System gaszenia iskier dla branży tekstylnej

  Problem:

  • w kanale pneumatycznego transportu rozdrobnionych tekstyliów pojawiają się iskry oraz gorące cząstki, które po przedostaniu się do tzw. rozwłókniacza mogą spowodować wybuch lub pożar
  • audyt ubezpieczyciela wykazał nieakceptowalny poziom ryzyka pożarowego / wybuchowego
  • inwestor oczekiwał zastosowania analogicznego rozwiązania jak w siostrzanym zakładzie (system gaszenia CO2), które w tym przypadku mogło stanowić zagrożenie dla personelu

  Rozwiązanie:

  • merytoryczna dyskusja oraz przedstawienie inwestorowi argumentów, dlaczego system gaszenia CO2 może stanowić zagrożenie dla życia personelu
  • zastosowanie na kanale dolotowym rozwłókniacza systemu wykrywania i gaszenia iskier wodą

  System zgodny z wytycznymi ubezpieczyciela

  Zaproponowane rozwiązanie nie budziło żadnych wątpliwości zarówno inwestora jak i ubezpieczyciela.

  Merytoryczne doradztwo

  Początkowe wymagania inwestora, po naszym merytorycznym doradztwie, zostały dostosowane do lokalnych warunków produkcji.

  Eliminacja zagrożenia

  Jak pokazuje doświadczenie, w instalacjach tego typu często pojawiają się iskry oraz gorące cząstki, które mogą prowadzić do pożaru lub wybuchu.

  Audyt ubezpieczyciela

  System został zaprojektowany i wdrożony w polskim zakładzie należącym do międzynarodowego koncernu produkującego kołdry i poduszki. Wcześniej zakład ten został poddany audytowi ubezpieczyciela, który wykazał, że linia rozwłókniania tekstyliów nie zapewnia minimalnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego. Istniało ryzyko, że iskry bądź gorące cząstki zostaną zaciągnięte wraz z surowcem poprzez kanał transportu pneumatycznego do komory rozwłókniacza. Taka sytuacja groziła pożarem lub wybuchem.

  Dlaczego nie warto wzorować się na siostrze

  W siostrzanym zakładzie zlokalizowanym w Wielkiej Brytanii do ochrony analogicznego urządzenia zastosowano system gaszenia CO2. Rozwiązanie to w wielu przypadkach jest bardzo skuteczne i często zalecamy je jako optymalną metodę ochrony. W tym jednak przypadku mieliśmy do czynienia z ochroną urządzenia, którego komora robocza nie była w pełni szczelna, a samo urządzenie posadowione było na otwartej przestrzeni w hali produkcyjnej. Oznacza to, że podawany do wnętrza urządzenia gaz będzie emitowany do hali, stanowiąc zagrożenie dla personelu. Dzieje się tak, ponieważ CO2 obniża stężenie tlenu, a po przekroczeniu stężenia 6% staje się toksyczne dla ludzi. Może to prowadzić do zawrotów głowy, omdleń, a w skrajnych przypadkach zatruć. Z tych względów przed rozpoczęciem gaszenia należy ewakuować halę, co znacząco opóźnia aktywację systemu gaszenia oraz wymaga przestoju produkcji.

  LOKALNE WARUNKI ZABEZPIECZEŃ

  Należy również zwrócić uwagę, że gaszenie CO2 czy też innymi gazami obojętnymi jest aktywowane w chwili, gdy wystąpi zarzewie pożaru. Z kolei system wykrywania i gaszenia iskier pozwala zadziałać wcześniej, tj. zanim potencjalne źródło zapłonu przedostanie się do chronionego urządzenia. Ten typ zabezpieczenia najczęściej montuje się na kanałach transportu pneumatycznego lub kanałach grawitacyjnych, które zasilają urządzenia i aparaty – najczęściej są to cyklony, filtry odpylające, a także silosy.

  Gaszenie CO2 a życie ludzkie

  System gaszenia CO2 ma sporo zalet i w wielu przypadkach jest najlepszym dostępnym rozwiązaniem. Należy jednak pamiętać, że w strefie gaszenia nie mogą znajdować się ludzie, gdyż może to grozić ich śmiercią. Wpływ na to mają dwa czynniki:

  • zasada gaszenia gazami obojętnymi polega na obniżeniu stężenia tlenu w powietrzu,
  • podwyższone stężenie CO2 ma działanie toksyczne na organizm ludzki.

  Wpływ obniżenia stężenia tlenu

  Gaszenie gazem obojętnym wymaga obniżenia stężenia tlenu w powietrzu do minimum 15% obj. Takie stężenie powoduje osłabienie funkcji fizjologicznych i umysłowych człowieka. Gdy stężenie spadnie do 12,5% obj. mamy do czynienia z zagrożeniem życia ludzkiego. W przypadku dalszego spadku stężenia tlenu do ok. 10% obj. człowiek niepostrzeżenie tracić przytomność. Dodatkowo jeśli niedobór tlenu powodowany jest przez gazy obojętne (np. azot, argon, hel itp.), osłabienie funkcji nie jest zauważalne dla poszkodowanego.

  W normalnych warunkach stężenie CO2 w powietrzu wynosi między 0,2 a 0,5%. Gdy jego stężenie wzrośnie do 6% odczuwamy lekką duszność, znużenie oraz obniżenie spostrzegawczości. Przy stężeniu ok. 10% duszność jest znaczna. Pojawiają się omamy i rośnie otępienie, a po kilku minutach następuje zamroczenie. Stężenie CO2 między 10 a 20% powoduje dodatkowo zaburzenia rytmu oddechowego, drgawki, a ostatecznie zgon w wyniku porażenia układu oddechowego. Z kolei nagły wzrost stężenia powyżej 30% wywołuje śmierć na skutek porażenia naczyń krwionośnych mózgu i jego obrzęk.

  Do skutecznego gaszenia pożaru konieczne jest stężenie CO2 znacznie przekraczające 30%, poziom ten powinien być osiągnięty w zaledwie kilkudziesięciu sekund.

  Wybór optymalnego rozwiązania

  Po konsultacjach technicznych ustaliliśmy z przedstawicielem inwestora, że w tym konkretnym przypadku optymalnym rozwiązaniem będzie zastosowanie systemu wykrywania i gaszenia iskier wodą. Po akceptacji rozwiązania przez ubezpieczyciela, zostało ono z powodzeniem wdrożone.

  Dostępne rozwiązania PPOŻ i prewencji wybuchu

  System wykrywania i gaszenia iskier

  Wykrywanie
  i gaszenie iskier

  Systemy te przeznaczone są do zabudowy na kanałach instalacji przemysłowych. Ich zadaniem jest niedopuszczenie, aby potencjalne źródło zapłonu w postaci iskry, niedopałka papierosa, czy rozgrzanej cząstki przedostało się do urządzenia.

  Stałe Urządzenia
  Gaśnicze

  Możemy dostarczyć jedynie stałe urządzenia gaśnicze lub też wykonać dla Ciebie komplet prac związany z doborem systemu dla danego pomieszczenia lub obliczeniami dla wydajności, tak aby zapewnić wymaganą ochronę.

  System detekcji pożarów tlewnych

  Detekcja
  i sygnalizacja pożaru

  Projektujemy i wdrażamy kompletne systemy detekcji i sygnalizacji pożaru. W zależności od potrzeb stosujemy jeden z czterech dostępnych systemów lub hybrydę dwóch lub trzech z nich, optymalizując inwestycję pod kątem technicznym oraz kosztowym.

  Projektowanie instalacji oddymiania i wentylacji

  Oddymianie
  i wentylacja

  Wraz z kompletnym systemem ppoż. dla obiektów przemysłowych (SUG, detekcja i sygnalizacja pożaru) możemy dostarczyć systemy oddymiania i wentylacji opartych o komponenty najważniejszych polskich i światowych producentów.

  pyłomierze-elektryzowanie-indukcyjne-zasada-działania

  Detekcja
  zapylenia

  Oferujemy czujniki zapylenia do montażu w kanałach i rurociągach (np. po czystej stronie filtrów odpylających), a także do montażu w większych przestrzeniach. Są to urządzenia prewencyjne, monitorujące ryzyko pojawienia się atmosfery wybuchowej.

  Zabezpiecz swoją instalację.

  Darmowa konsultacja

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie możliwych form prewencji przeciwwybuchowej i przeciwpożarowej. Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz. Obok formularza wypisałem też przykłady pytań, które były już do nas kierowane.

  Grupa WOLFF BOGDAN NOWAK
  BOGDAN NOWAK – jestem do Twojej dyspozycji
  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Projekt

   Projekt
   Dostawa

   Dostawa
   Montaz

   Montaż
   Uruchomienie

   Uruchomienie
   Serwis

   Serwis

   Przykładowe pytania

   Prewencja wybuchu:
   • Czy prewencyjne niedopuszczanie do wybuchu/pożaru systemem gaszenia iskier może wyeliminować konieczność stosowania butli HRD?
   • Jakie mogę mieć zagrożenia związane z zapyleniem po czystej stronie jednostki filtracyjnej?
   • Jak chronić filtry, kiedy istnieje zagrożenie przedostania się do nich gorących cząstek?
   Zabezpieczenia przeciwwybuchowe:
   • Czy klapa zwrotna może być stosowana również w systemie odciągów przeznaczonych do pyłów i wiórów drewnianych?
   • Kiedy można stosować panele dekompresyjne w pomieszczeniu?
   • W jaki sposób wyznaczana jest strefa bezpieczeństwa w obrębie chronionego aparatu?

   Darmowa konsultacja