System gaszenia iskier dla branży tekstylnej, czyli dlaczego siostra nie zawsze jest dobrym wzorem

Grupa WOLFF BOGDAN NOWAK
BOGDAN NOWAK – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Girl in a jacket

  Projekt
  Girl in a jacket

  Dostawa
  Girl in a jacket

  Montaż
  Girl in a jacket

  Uruchomienie
  Girl in a jacket

  Serwis
  System gaszenia iskier dla branży tekstylnej

  Problem:

  • w kanale pneumatycznego transportu rozdrobnionych tekstyliów pojawiają się iskry oraz gorące cząstki, które po przedostaniu się do tzw. rozwłókniacza mogą spowodować wybuch lub pożar
  • audyt ubezpieczyciela wykazał nieakceptowalny poziom ryzyka pożarowego / wybuchowego
  • inwestor oczekiwał zastosowania analogicznego rozwiązania jak w siostrzanym zakładzie (system gaszenia CO2), które w tym przypadku mogło stanowić zagrożenie dla personelu

  Rozwiązanie:

  • merytoryczna dyskusja oraz przedstawienie inwestorowi argumentów, dlaczego system gaszenia CO2 może stanowić zagrożenie dla życia personelu
  • zastosowanie na kanale dolotowym rozwłókniacza systemu wykrywania i gaszenia iskier wodą

  System zgodny z wytycznymi ubezpieczyciela

  Zaproponowane rozwiązanie nie budziło żadnych wątpliwości zarówno inwestora jak i ubezpieczyciela.

  Merytoryczne doradztwo

  Początkowe wymagania inwestora, po naszym merytorycznym doradztwie, zostały dostosowane do lokalnych warunków produkcji.

  Eliminacja zagrożenia

  Jak pokazuje doświadczenie, w instalacjach tego typu często pojawiają się iskry oraz gorące cząstki, które mogą prowadzić do pożaru lub wybuchu.

  Audyt ubezpieczyciela

  System został zaprojektowany i wdrożony w polskim zakładzie należącym do międzynarodowego koncernu produkującego kołdry i poduszki. Wcześniej zakład ten został poddany audytowi ubezpieczyciela, który wykazał, że linia rozwłókniania tekstyliów nie zapewnia minimalnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego. Istniało ryzyko, że iskry bądź gorące cząstki zostaną zaciągnięte wraz z surowcem poprzez kanał transportu pneumatycznego do komory rozwłókniacza. Taka sytuacja groziła pożarem lub wybuchem.

  Dlaczego nie warto wzorować się na siostrze

  W siostrzanym zakładzie zlokalizowanym w Wielkiej Brytanii do ochrony analogicznego urządzenia zastosowano system gaszenia CO2. Rozwiązanie to w wielu przypadkach jest bardzo skuteczne i często zalecamy je jako optymalną metodę ochrony. W tym jednak przypadku mieliśmy do czynienia z ochroną urządzenia, którego komora robocza nie była w pełni szczelna, a samo urządzenie posadowione było na otwartej przestrzeni w hali produkcyjnej. Oznacza to, że podawany do wnętrza urządzenia gaz będzie emitowany do hali, stanowiąc zagrożenie dla personelu. Dzieje się tak, ponieważ CO2 obniża stężenie tlenu, a po przekroczeniu stężenia 6% staje się toksyczne dla ludzi. Może to prowadzić do zawrotów głowy, omdleń, a w skrajnych przypadkach zatruć. Z tych względów przed rozpoczęciem gaszenia należy ewakuować halę, co znacząco opóźnia aktywację systemu gaszenia oraz wymaga przestoju produkcji.

  LOKALNE WARUNKI ZABEZPIECZEŃ

  Należy również zwrócić uwagę, że gaszenie CO2 czy też innymi gazami obojętnymi jest aktywowane w chwili, gdy wystąpi zarzewie pożaru. Z kolei system wykrywania i gaszenia iskier pozwala zadziałać wcześniej, tj. zanim potencjalne źródło zapłonu przedostanie się do chronionego urządzenia. Ten typ zabezpieczenia najczęściej montuje się na kanałach transportu pneumatycznego lub kanałach grawitacyjnych, które zasilają urządzenia i aparaty – najczęściej są to cyklony, filtry odpylające, a także silosy.

  Gaszenie CO2 a życie ludzkie

  System gaszenia CO2 ma sporo zalet i w wielu przypadkach jest najlepszym dostępnym rozwiązaniem. Należy jednak pamiętać, że w strefie gaszenia nie mogą znajdować się ludzie, gdyż może to grozić ich śmiercią. Wpływ na to mają dwa czynniki:

  • zasada gaszenia gazami obojętnymi polega na obniżeniu stężenia tlenu w powietrzu,
  • podwyższone stężenie CO2 ma działanie toksyczne na organizm ludzki.

  Wpływ obniżenia stężenia tlenu

  Gaszenie gazem obojętnym wymaga obniżenia stężenia tlenu w powietrzu do minimum 15% obj. Takie stężenie powoduje osłabienie funkcji fizjologicznych i umysłowych człowieka. Gdy stężenie spadnie do 12,5% obj. mamy do czynienia z zagrożeniem życia ludzkiego. W przypadku dalszego spadku stężenia tlenu do ok. 10% obj. człowiek niepostrzeżenie tracić przytomność. Dodatkowo jeśli niedobór tlenu powodowany jest przez gazy obojętne (np. azot, argon, hel itp.), osłabienie funkcji nie jest zauważalne dla poszkodowanego.

  W normalnych warunkach stężenie CO2 w powietrzu wynosi między 0,2 a 0,5%. Gdy jego stężenie wzrośnie do 6% odczuwamy lekką duszność, znużenie oraz obniżenie spostrzegawczości. Przy stężeniu ok. 10% duszność jest znaczna. Pojawiają się omamy i rośnie otępienie, a po kilku minutach następuje zamroczenie. Stężenie CO2 między 10 a 20% powoduje dodatkowo zaburzenia rytmu oddechowego, drgawki, a ostatecznie zgon w wyniku porażenia układu oddechowego. Z kolei nagły wzrost stężenia powyżej 30% wywołuje śmierć na skutek porażenia naczyń krwionośnych mózgu i jego obrzęk.

  Do skutecznego gaszenia pożaru konieczne jest stężenie CO2 znacznie przekraczające 30%, poziom ten powinien być osiągnięty w zaledwie kilkudziesięciu sekund.

  Wybór optymalnego rozwiązania

  Po konsultacjach technicznych ustaliliśmy z przedstawicielem inwestora, że w tym konkretnym przypadku optymalnym rozwiązaniem będzie zastosowanie systemu wykrywania i gaszenia iskier wodą. Po akceptacji rozwiązania przez ubezpieczyciela, zostało ono z powodzeniem wdrożone.

  Tego typu realizacja może być

  dofinansowana z ZUS na BHP 2021

  Dofinansowanie ZUS jest dostępne dla każdej wielkości firm. Różnice są w możliwych maksymalnych kwotach dofinansowania i maksymalnym udziale procentowym środków pozyskanych z ZUS.

  Mikro firma

  zwrot 90% kosztów inwestycji
  do
  0
  PLN

  1 – 9 pracowników

  Mała firma

  zwrot 80% kosztów inwestycji
  do
  0
  PLN

  10 – 49 pracowników

  Średnia firma

  zwrot 60% kosztów inwestycji
  do
  0
  PLN

  50 – 249 pracowników

  Duża firma

  zwrot 20% kosztów inwestycji
  do
  0
  PLN

  Powyżej 250 pracowników

  SPRAWDŹ OFERTĘ

  System wykrywania i gaszenia iskier

  Projektujemy oraz wdrażamy systemy wykrywania iskier oraz integrujemy je z istniejącymi systemami bezpieczeństwa, w tym w szczególności z systemem ppoż. oraz instalacją przeciwwybuchową. Kliknij poniżej i sprawdź naszą ofertę w tym zakresie.

  WYŚLIJ ZAPYTANIE

  Grupa WOLFF
  BOGDAN NOWAK- jestem do Twojej dyspozycji

  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
  Nie odbieram? Kliknij!
  Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
  lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

    Temat wiadomości

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Nazwa firmy (wymagane)

    E-mail firmowy (wymagane)

    Telefon firmowy (wymagane)

    Treść wiadomości