Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

index-bezpieczenstwo-wybuchowe-grupa-wolff

Bezpieczeństwo wybuchowe stanowi jeden z najważniejszych obszarów działalności GRUPY WOLFF. Doświadczenie zdobyte na przestrzeni ostatnich 20 lat pozwala nam realizować najbardziej złożone projekty, wymagające specjalistycznej wiedzy.

W ofercie GRUPY WOLFF znajdują się  nowoczesne systemy zabezpieczeń zakładów przemysłowych przed eksplozją. Prezentowane rozwiązania znajdują zastosowanie przede wszystkim w strefach zagrożonych wybuchem oraz wszędzie tam gdzie występują wybuchowe pyły w przemyśle.

Wszystkie prezentowanie poniżej rozwiązania posiadają stosowne certyfikaty zgodności z obowiązującymi dyrektywami ATEX oraz odpowiednie oznakowanie.

1. TŁUMIENIE WYBUCHU

OPIS

Tłumienie wybuchu polega na identyfikacji początkowej fazy wybuchu oraz wtrysku środka tłumiącego do wnętrza chronionego urządzenia. W ten sposób wybuch zostaje stłumiony natychmiast po zapłonie atmosfery wybuchowej, co zapobiega powstawaniu w aparacie nadmiernego ciśnienia oraz pożaru. Czas liczony od wykrycia wybuchu do jego stłumienia liczony jest w tysięcznych częściach sekundy (od 0,0075 do 0,0300 s).

System tłumienia wybuchu stanowi najbardziej uniwersalną metodę ochrony urządzeń i instalacji przed skutkami wybuchu. Jako jedyny całkowicie niweluje skutki wybuchu oraz nie dopuszcza do powstania pożaru.

ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU TŁUMIENIA WYBUCHU

 • Butle z czynnikiem gaszącym typ HRD-E,
 • Wielofunkcyjny dynamiczny czujnik ciśnienia typ MEX-3.2,
 • Czujnik optyczny w podczerwieni typ DG-IR-3C,
 • Czujnik optyczny w podczerwieni typ IR-13,
 • Czujnik zapylenia – kontrola uszkodzenia wkładów filtra,
 • Jednostrefowa centrala sterująca EX 100.1,
 • Wielostrefowa centrala sterująca EX 8000 / EX 5000.

ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC

 • Opracowanie koncepcji i projektu systemu przeciwwybuchowego,
 • Dostawa i montaż (mechaniczny i elektryczny),
 • Przeglądy i serwis.

2. ODCIĄŻANIE (ODPOWIETRZANIE) WYBUCHU

OPIS

Odciążanie wybuchu polega na wyprowadzeniu skutków wybuchu (głównie ciśnienia) poprzez układ odpowietrzający, poza chronione urządzenie. W rezultacie, ciśnienie wewnątrz urządzenia zostaje zredukowane do bezpiecznego poziomu.

Na rynku dostępne są trzy podstawowe typu układów odciążających, tj. panele dekompresyjne, klapy z mechanizmem samozamykającym oraz tzw. bezpłomieniowe układy odciążające. Te ostatnie – dzięki specjalnej konstrukcji – mogą być stoswane w pomieszczeniach zamkniętych. Pozostałe, ze względu na bezpośredni wyrzut fali wybuchu do atmosfery, należy stosować na otwartej przestrzeni.

PANELE DEKOMPRESYJNE

Panele dekompresyjne – prosta i skuteczna forma ochrony przeznaczona głównie do stosowania na otwartej przestrzeni. Stosując panele należy pamiętać o wyznaczeniu w ich obrębie strefy niebezpiecznej, która w pewnych przypadkach może sięgać kilkudziesięciu metrów.

Poznaj ofertę ekonomicznych paneli dekompresyjnych VIGILEX
 • Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa BT-ODV (U) , BT, BT-VSI
 • Jednowarstwowy panel odciążający EDP
 • Jednowarstwowy panel odciążający EX-GO-VENT (EGV)
 • Jednowarstwowy panel odciążający ERO
 • Sygnalizacja rozerwania płytki typ SK, BIRD

Panele dekompresyjne stanowią prosty, a zarazem niezawodny system chroniący przed skutkami wybuchu. Jednak ze względu na szereg ograniczeń, ich zastosowanie często jest ograniczone lub niemożliwe. Dlatego też przy doborze tego rozwiązanie należy zachować szczególną ostrożność.

UKŁAD BEZPŁOMIENIOWEGO ODCIĄŻANIA WYBUCHU

Układ bezpłomieniowego odciążania wybuchu – unikalna konstrukcja umożliwia stosowanie tego rozwiązanie także w pomieszczeniach zamkniętych oraz na gęsto zabudowanych instalacjach. Układ minimalizuje również ryzyko pożaru po wybuchu.

KLAPY ODCIĄŻAJĄCE WYBUCH

Klapy odciążające wybuch – system po wybuchu ulega automatycznemu zamknięciu – brak dopływu powietrza chroni urządzenie przed pożarem. Rozwiązanie to najczęściej stosowane dla pyłów węgla.

 • Okrągłe klapy przeciwwybuchowe typu TT-Uni-K
 • Prostokątne klapy przeciwwybuchowe typu RLE-S

ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC

 • Obliczenia minimalnej powierzchni dekompresyjnej,
 • Dostawa i montaż,
 • Przeglądy i serwis.

Film ukazujący zasadę działania systemu odciążania oraz tłumienia wybuchu.

3. ODSPRZĘGANIE (ODCINANIE) WYBUCHU

OPIS

Opisane wyżej systemy (tłumienie oraz odciążanie) niwelują skutki wybuchu do bezpiecznego poziomu, chroniąc instalację przed zniszczeniem. Mimo to szczątkowe skutki wybuchu w postaci fali ognia i ciśnienia mogą rozprzestrzeniać się poprzez układ rur, kanałów i przesypów na sąsiednie urządzenia.

Zjawisko to prowadzi do powstania – dużo groźniejszych w skutkach – wybuchów wtórnych. W skrajnych przypadkach może to prowadzić do całkowitego zniszczenia instalacji procesowych. Aby przeciwdziałać temu zjawisku – zgodnie z polskim i europejskim prawem – należy stosować systemy odsprzgające (odcinające) wybuch. Ich zadanie polega na natychmiastowym zamknięciu rurociągów, kanałów i przesypów łączących aparat, w którym doszło do wybuchu z pozostałą częścią instalacji.

ZAKRES DOSTAW

 • Butle z czynnikiem gaszącym typ HRD-E, HRD Piston Fire, HRD Firewolf (uniwersalna i niezawodna metoda odsprzęgania),
 • Zawory odcinające VENTEX ESI (pasywny system ochronny jedno- lub dwukierunkowego działania),
 • Zasuwy odcinające typ Speed WEY HSI (odsprzęganie),
 • System odcięcia wybuchu ExKop,
 • Klapa zwrotna (odsprzęganie fali ciśnienia wybuchu – prosta i skuteczna forma ochrony),
 • Diverter typ STT (odsprzęganie wybuchu),
 • Zawory dozujące (celkowe) jako odsprzęganie wybuchu,
 • Ciśnieniowa śluza komorowa z certyfikatem Atex (dozowanie).

ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC

 • Dobór optymalnego systemu odsprzęgania,
 • Dostawa i montaż,
 • Przeglądy i serwis.

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

lub wyślij do nas zapytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Firma (wymagane)

E-mail (wymagane)

Telefon (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Załącz plik

 
Zgłoś swój udział w najbliższej konferencji INDEX nt. bezpieczeństwa procesowego i wybuchowego w przemyśle chemicznym a otrzymasz rabat w wysokości 380 zł oraz prezent o wartości 100 zł
 
Zgłoś swój udział w najbliższej konferencji INDEX nt. bezpieczeństwa procesowego i wybuchowego w przemyśle chemicznym a otrzymasz rabat w wysokości 380 zł oraz prezent o wartości 100 zł