Pył drzewny – kilka problemów z bezpieczeństwem wybuchowym

Grupa WOLFF
SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI - jestem do Twojej dyspozycji
+48 79* *** ***   - pokaż numer
 s.sla***@***  - pokaż email

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij!
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mogła oddzwonić

Pył drzewny – kilka problemów z bezpieczeństwem wybuchowym

Bartosz Wolff | GRUPA WOLFF

W wielu zakładach stosujących w produkcji materiały drewniane i drewnopochodne wciąż nie docenia się problemu bezpieczeństwa wybuchowego. Dowiedz się, jakie błędy są tam najczęściej popełniane.

W zakładach, gdzie w dużych ilościach wykorzystywane są produkty pochodzenia drzewnego – mowa tu o dużych stolarniach, producentach brykietu, wytwórniach płyt wiórowych, MDF i HDF, a także zakładach, które do produkcji energii stosują biomasę – występuje poważne ryzyko pożaru i wybuchu. O ile zjawisko pożaru jest stosunkowo dobrze rozpoznane przez zakładowe służby BHP, o tyle już w przypadku zagrożenia wybuchowego ich świadomość jest stosunkowo niska. Dowiedz się, jakie błędy są najczęściej popełniane w tym obszarze przez wspomniane zakłady.

Bartosz Wolff

Podstawowym problemem, który obserwujemy w zakładach wytwarzających i magazynujących pyły drzewne, jest pomijanie kwestii zagrożenia wybuchem lub też traktowanie go jako tematu mało istotnego. Jeśli zakłady te w ogóle podejmują temat bezpieczeństwa wybuchowego, to najczęściej w sposób wyrywkowy i niezgodny z obowiązującymi przepisami i normami. Przykładowo w wielu zakładach tego typu można spotkać niecertyfikowane, samodzielnie wykonane zabezpieczenia przeciwwybuchowe, które nie spełniają podstawowych wymogów. Oznacza to, iż ich użycie jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Nie tylko zbiorniki

Innym błędem jest skupianie się tylko i wyłącznie na ochronie zbiorników magazynowych, które choć są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa wybuchowego, to stanowią jednak tylko mały wycinek całej instalacji produkcyjnej. Przykładowo poważne zagrożenie wybuchem dotyczy również podnośników kubełkowych oraz instalacji odpylających. Niestety ich zakup najczęściej jest realizowany jedynie w oparciu o parametr najniższej ceny. Oznacza to, iż pozbawione są one jakichkolwiek środków zabezpieczających. Co gorsza, wymuszona niską ceną, bardzo mała odporność tych urządzeń na nadciśnienie uniemożliwia ich późniejsze zabezpieczenia przed skutkami wybuchu. W konsekwencji konieczne jest wprowadzenie kosztownych wzmocnień, a w skrajnych przypadkach zakup nowych urządzeń.

Osoby zarządzające zakładami zagrożonymi wybuchem pyłu drzewnego powinny również pamiętać, że linia produkcyjna jest złożonym układem połączonych ze sobą urządzeń. Oznacza to, że wybuch na jednym odcinku instalacji może przenieść się na pozostałe jej elementy, doprowadzając do tzw. wtórnych wybuchów.

Pierwszy krok – ocena ryzyka wybuchu

Jak można temu stanowi rzeczy przeciwdziałać? Pierwszym najważniejszym krokiem jest wykonywanie oceny ryzyka wybuchu. W przypadku nowo powstających instalacji ocenę należy wykonać jeszcze na etapie projektowania instalacji. Takie działanie pozwala określić i wyeliminować newralgiczne punkty instalacji jeszcze przed przystąpieniem do zakupu maszyn i urządzeń oraz przed rozpoczęciem budowy. Na tym etapie możliwe jest również wdrożenie nowych rozwiązań. I tak np. jednym z kluczowych rozwiązań zapobiegających powstawaniu stref zagrożonych wybuchem są prawidłowo zaprojektowane, wykonane i zabezpieczone instalacje odpylania oraz centralnego odkurzania. Rozwiązania te nie tylko zwiększają bezpieczeństwo pracy, ale również ograniczają koszty związane z zakupem urządzeń przeznaczonych dla odpowiednich stref zagrożenia wybuchem.

Odsprzęganie wybuchu

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że nawet najlepsze systemy przeciwwybuchowe nie spełnią swojego zadania, jeśli nie będą uzupełnione o układy tzw. odsprzęgania/odcinania wybuchu. Jak wspomniano wcześniej, rozwiązania te mają za zadanie powstrzymać rozprzestrzenianie się wybuchu na pozostałą część instalacji.

Jak to robią inni

W niektórych zakładach borykających się z zagrożeniem wybuchu pyłu drzewnego obserwujemy stopniową zmianę podejścia do problemu bezpieczeństwa. Przykładowo, obecnie GRUPA WOLFF realizuje zlecenie na rzecz jednego z największych producentów autobusów. W zakresie złożonego zamówienia jest wymiana starej instalacji odpylającej na nową, spełniającą rygorystyczne wymagania wewnętrzne inwestora, jak i Dyrektywy ATEX. Warto nadmienić, że dotychczasowo użytkowany filtr zabezpieczony został za pomocą paneli dekompresyjnych, pomimo iż urządzenie było zlokalizowane pośrodku hali produkcyjnej. W przypadku eksplozji dekompresja ciśnienia oraz wyrzut kuli ognia nastąpiłyby do wnętrza hali produkcyjnej. Efekt takiego zdarzenia jest trudny do przewidzenia.

Proces wymiany przedmiotowej instalacji odpylającej nie będzie zadaniem łatwym. Wynika to z faktu, iż prace demontażowe oraz montażowe odbywać się będą w czasie normalnej pracy zakładu.

Jednostka filtracyjna będzie posiadać wydajność 18500 m3/h, co pozwoli obsłużyć kilkanaście stanowisk roboczych przeznaczonych do cięcia i dalszej obróbki elementów drewnianych, jak i pokrytych różnego typu tworzywami. Ze względu na miejsce montażu jednostki odpylającej (środek zakładu), jak i różnorodność pyłów stwarzających zagrożenie wybuchowe, projekt i wykonanie nowej instalacji odpylającej zostały zrealizowane w ramach Dedykowanego Systemu Bezpieczeństwa Wybuchowego – autorskiego programu GRUPY WOLFF, umożliwiającego dostosowanie urządzeń, instalacji oraz zakładów produkcyjnych do wymogów bezpieczeństwa wybuchowego. W celu zapewniania właściwego poziomu bezpieczeństwa w ramach nowej instalacji zastosowano następujące rozwiązania:

  1. Jednostka filtracyjna, jak również instalacja rurowa (do punktu montażu układu odsprzęgającego) zostały dostarczone w wykonaniu odpornym na zredukowane ciśnienie wybuchu.
  2. Instalacja odpylania została wyposażona w system przeciwwybuchowy oparty na następujących rozwiązaniach:
  • system detekcji i gaszenia iskier,
  • suchy pion,
  • system tłumienia wybuchu,
  • układy odsprzęgania wybuchu w postaci dozownika celkowego w wykonaniu odpornym na zredukowane ciśnienie wybuchu (wylot z filtra) oraz butli HRD (kanał brudnego powietrza).

W trakcie realizacji prac na obiekcie zebraliśmy materiały, na podstawie których zostanie opracowany artykuł prezentujący nowe, kompleksowe podejście do kwestii bezpieczeństwa wybuchowego w przemyśle. Wierzymy, że będzie miał on istotny wpływ na zmianę świadomości użytkowników instalacji procesowych w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego.

SPRAWDŹ OFERTĘ

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

W zakresie zabezpieczeń przeciwwybuchowych nasze działania obejmują audyt instalacji zagrożonych wybuchem pod kątem spełnienia wymogów dyrektywy ATEX, obliczenia odporności konstrukcyjnej urządzeń i aparatów zagrożonych wybuchem, zabezpieczenie instalacji przed skutkami wybuchu, opracowanie powykonawczej oceny ryzyka wybuchu oraz przeprowadzenie szkolenia zarówno z obsługi wdrożonych systemów, jak również pracy w strefach zagrożonych wybuchem.
Kliknij poniżej i sprawdź naszą ofertę w tym zakresie.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Grupa WOLFF
SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI - jestem do Twojej dyspozycji
+48 79* *** ***   - pokaż numer
 s.sla***@***  - pokaż email

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij!
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik