Dostawa ośmiu nietypowych paneli dekompresyjnych do zabezpieczenia kanałów spalinowych kotłów

Grupa WOLFF SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI
SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt
  Dostawa

  Dostawa
  Montaz

  Montaż
  Uruchomienie

  Uruchomienie
  Serwis

  Serwis

  Problem:

  • wysoka temperatura pracy kotła uniemożliwiająca zastosowanie standardowych paneli dekompresyjnych
  • niskie ciśnienie procesowe w kanale wynoszące 10 mbar oraz ciśnienie zdziałania panelu na poziomie 50 mbar wymuszające zastosowanie rozwiązań charakteryzujących się wysoką precyzją zadziałania
  • konieczność ochrony instalacji przed rozerwaniem lub odkształceniem w wyniku niekontrolowanego wzrostu ciśnienia w kanałach spalinowych kotłów

  Rozwiązanie:

  • wykonanie ośmiu niestandardowych paneli dekompresyjnych o wymiarach 1020 x 1020 mm, spełniających wymagania w zakresie wysokiej temperatury pracy kotła oraz wartości ciśnienia procesowego i ciśnienia zadziałania panelu
  • łączna powierzchnia dekompresyjna wynosząca ponad 8 m2 umożliwiająca sprawne wyprowadzenie gazów spalinowych na zewnątrz w przypadku, gdy dojdzie do niekontrolowanego wzrostu ciśnienia oraz zapewniająca zachowanie wytrzymałości konstrukcyjnej Pstat kanałów łączących kotły z pozostałą częścią instalacji
  • zastosowanie czujników wysokotemperaturowych, które po otwarciu paneli przekażą sygnał o zadziałaniu zabezpieczeń do sterowni

  Sprawdź szczegóły nt. wdrożonych urządzeń:

  Producent kotłów fluidalnych zwrócił się do naszych specjalistów z prośbą o dobór odpowiednich zabezpieczeń instalacji pracującej w jednej z zagranicznych elektrowni. W ramach ochrony przed wzrostem ciśnienia gazów spalinowych w kanałach kotłów konieczny był dobór paneli dekompresyjnych, które sprostają trudnym warunkom pracy.

  Charakter pracy wyklucza zastosowanie standardowych rozwiązań

  Standardowe ciśnienie otwarcia paneli dekompresyjnych określa się na 100 mbar przy temperaturze otoczenia, która w zależności od producenta podawana jest na poziomie 20 lub 22oC. Co jednak, gdy rzeczywista temperatura różni się o kilkadziesiąt stopni lub więcej?

  Każdy panel posiada pewną dokładność zadziałania, której wartość zależy od „know how” producenta i jakości wykonania. W przypadku paneli wysokiej jakości wartość ta wynosi +/- 15%. Oznacza to, że panel pracujący w normalnych warunkach otworzy się, gdy nadciśnienie wyniesie od 85 do 115 mbar. Tolerancja zdziałania w przypadku paneli niskiej jakości może jednak wynosić nawet +/-50% – rozwiązania tego typu są bardziej wrażliwe na fluktuacje ciśnienia wynikające z normalnej pracy instalacji. Finalnie prowadzi to do zbyt częstego otwierania się paneli, a w konsekwencji do ponoszenia kosztów związanych z ich nieuzasadnioną wymianą.

  Jak zauważyliśmy powyżej:

  • standardowe ciśnienie otwarcia paneli dekompresyjnych wynosi w uśrednieniu 100 mbar,
  • ciśnienie otwarcia paneli dekompresyjnych jest określane dla konkretnej temperatury (najczęściej 20 lub 22oC).

  Jak w takim razie zabezpieczyć kanał spalin pochodzących z kotła fluidalnego, w którym panuje temperatura 400oC? Dodatkowo ciśnienie procesowe w kanale wynosi 10 mbar, a ciśnienie zdziałania panelu zostało określone na poziomie 50 mbar. Wszystko to oznacza, że potrzebowaliśmy niestandardowych paneli zdolnych do pracy w temperaturze 400oC oraz charakteryzujących się bardzo wysoką precyzją zadziałania.

  Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia w kanałach spalinowych

  W wyniku przeprowadzonych analiz wykonano panele dekompresyjne, które spełniły wszystkie wspomniane wymagania. Dzięki temu zachowana zostanie wytrzymałość konstrukcyjna Pstat (50 mbar) kanałów łączących kotły z pozostałą częścią instalacji.

  Wymiary kołnierzy wewnętrznych dobranych paneli wynoszą 1020 x 1020 mm, co daje łączną powierzchnię dekompresyjną ponad 8 m2. W przypadku, gdy dojdzie do niekontrolowanego wzrostu ciśnienia w kanale i osiągnie ono wartość 50 mbar, panel otworzy się i „wyprowadzi” gazy spalinowe na zewnątrz. Pozwoli to ograniczyć nadmierny przyrost ciśnienia we wnętrzu instalacji, a tym samym ochroni ją przed rozerwaniem lub odkształceniem.

  Oprócz paneli dekompresyjnych dodatkowo zastosowano czujniki wysokotemperaturowe, które po otwarciu paneli przekażą sygnał o zadziałaniu zabezpieczeń do sterowni.

  Panele dekompresyjne jako ochrona przed wybuchem

  W sytuacji, gdy panel dekompresyjny służy stricte do zabezpieczenia instalacji przed wybuchem, gdzie na zewnątrz mogą zostać uwolnione palne pyły lub gazy, należy wyznaczyć strefę co najmniej 2/22 na „zewnątrz”. W takim przypadku, aby czujnik nie stał się przy otwarciu dodatkowym źródłem zapłonu, musi on zostać podpięty / zasilany poprzez baterię iskrobezpieczną (to samo dotyczy instalacji czujników paneli dekompresyjnych na silosach biomasy czy węgla).

  Modelowe podejście do bezpieczeństwa wybuchowego w zakładzie przemysłowym

  Audyt ATEX

  Krok 1
  Audyt ATEX

  Podczas Audytu ATEX zwrócimy uwagę na braki w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i wskażemy zadania, które należy wykonać w pierwszej kolejności, aby najmocniej przełożyły się na poprawę bezpieczeństwa.

  koncepcja-ochrony-instalacji-przed-wybuchem-atex

  Krok 2
  Koncepcja ochrony

  Wynikiem Audytu ATEX jest także wstępna koncepcja ochrony instalacji przed wybuchem. Pozwala ona oszacować koszty zabezpieczeń. Po badaniu parametrów wybuchowości pyłu z instalacji przechodzimy do finalnej koncepcji i projektu.

  Krok 3
  Projekt i dobór zabezpieczeń

  Po akceptacji koncepcji i zbadaniu parametrów wybuchowości pyłu z instalacji przystępujemy do finalnego doboru zabezpieczeń przeciwwybuchowych i stworzenia projektu uwzględniającego wszystkie wymagane zmiany na produkcji.

  Fot. 3. Zabudowany taśmociąg dostarczający miał węglowy z hali węgla do zbiornika miału węglowego, zabezpieczony za pomocą systemu odsprzęgania wybuchu typu HRD na zasypie do zbiornika.

  Krok 4
  Dostawa i montaż “pod klucz”

  Koordynujemy cały proces dostawy i montażu zabezpieczeń. Posiadamy własne zespoły montażowe i serwisowe posiadające doświadczenie w realizowaniu montażu bez konieczności zatrzymania pracy zakładu inwestora.

  Krok 5
  Wykonanie ORW i DZPW

  Przeprowadzamy powykonawczą Ocenę Ryzyka Wybuchu i sporządzamy (lub aktualizujemy) Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem. Zwykle przeprowadzamy również szkolenia dla załogi z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego.

  Zabezpiecz swoją instalację.

  Darmowa konsultacja

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie możliwych form zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz. Obok formularza wypisałem też przykłady pytań, które były już do nas kierowane.

  Grupa WOLFF SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI
  SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI – jestem do Twojej dyspozycji
  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Projekt

   Projekt
   Dostawa

   Dostawa
   Montaz

   Montaż
   Uruchomienie

   Uruchomienie
   Serwis

   Serwis

   Przykładowe pytania

   Zabezpieczenia przeciwwybuchowe:
   • Czy klapa zwrotna może być stosowana również w systemie odciągów przeznaczonych do pyłów i wiórów drewnianych?
   • Kiedy można stosować panele dekompresyjne w pomieszczeniu?
   • W jaki sposób wyznaczana jest strefa bezpieczeństwa w obrębie chronionego aparatu?
   Prewencja wybuchu:
   • Jakie mogę mieć zagrożenia związane z zapyleniem po czystej stronie jednostki filtracyjnej?
   • Kiedy należy stosować uziemienia elektrostatyczne?
   • Czy prewencyjne niedopuszczanie do wybuchu/pożaru systemem gaszenia iskier może wyeliminować konieczność stosowania butli HRD?

   Darmowa konsultacja