Największy kontrakt w Europie - GRUPA WOLFF dla EDF

 

GRUPA WOLFF zwiększy bezpieczeństwo elektrowni należących do EDF Polska 

EDF Polska rozstrzygnął największy kontrakt w Europie

EDF Polska rozstrzygnął, największy w Europie, przetarg z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego. W ramach kontraktu, spółka Tessa należąca do GRUPY WOLFF™, wykona w systemie „pod klucz” zabudowę instalacji przeciwwybuchowych dla 96 młynów kulowo-misowych węgla i mieszaniny węgla z biomasą, pracujących w elektrowniach i elektrociepłowniach Grupy EDF. Zabezpieczenia zostaną wykonane w oparciu o system tłumienia i odsprzęgania wybuchu – jedno z najbardziej zaawansowanych rozwiązań technicznych tego typu dostępnych na rynku.

Cel inwestycji

Inwestycja ma na celu dostosowanie instalacji przemiału węgla i mieszaniny węgla z biomasą do wymogów dyrektywy ATEX. Przyjęte rozwiązania zapewnią wysoki poziom ochrony pracowników, jak i samych instalacji, przed skutkami niekontrolowanego wybuchu.

Zakres prac

Szczegółowy zakres prac obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej, przygotowanie instalacji młynowych pod montaż instalacji przeciwwybuchowych, dostawę oraz montaż elementów instalacji przeciwwybuchowych, wdrożenie instalacji przeciwwybuchowych w system DCS elektrowni i elektrociepłowni, przeprowadzenie szkolenia obsługi eksploatacyjnej i remontowej oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.