Prestiżowy Kontrakt - Dolna Odra - Grupa Wolff dla PGE

GRUPA WOLFF realizuje kolejny prestiżowy kontrakt w przemyśle energetycznym.

O inwestycji

W ramach kontraktu realizowanego na rzecz PGE Dolna Odra wykonamy w systemie „pod klucz” zabudowę instalacji odsprzęgania wybuchu dla 34 układów młynowych w Elektrowni Dolna Odra. Prace w tym zakresie realizowane będą od stycznia do grudnia 2013 r.

Cel inwestycji

Celem inwestycji jest zabezpieczenie instalacji podawania paliwa do młynów węglowych przed cofnięciem się wybuchu z młynów do zasobników szczelinowych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zainstalowanie, na kanałach zasypowych młynów, zabezpieczeń przeciwwybuchowych w postaci zasuw szybkiego zadziałania wraz z komponentami peryferyjnymi. Rozwiązanie to posiada, niezbędny w takich przypadkach, certyfikat ATEX dopuszczający je do pracy jako system odsprzęgania wybuchu.

Koncepcja zgodna z wytycznymi PIP

Koncepcja wdrażana przez przedsiębiorstwo TESSA jest zgodna z wytycznymi Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie poprawy bezpieczeństwa wybuchowego w polskich elektrowniach i elektrociepłowniach, jak również z obowiązującą w tym zakresie dyrektywą ATEX.

Szczegółowy zakres prac obejmuje:

  • wykonanie kompletnego projektu we wszystkich branżach,
  • dostawę komponentów odsprzęgania wybuchu wraz ze wszystkimi niezbędnymi materiałami,
  • wykonanie prac montażowych we wszystkich branżach wraz z wizualizacją systemu na nastawni blokowej,
  • nadzór nad wykonywaniami pracami,
  • przeprowadzenie odbiorów i rozruchów,
  • przeprowadzenie szkolenia załogi,
  • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wdrożonych rozwiązań.