Testy systemów odpowietrzania wybuchu

Jest to kolejny film ukazujący zasadę działania zabezpieczeń przeciwwybuchowych, stosowanych w przemyśle. Tym razem prezentujemy układy odciążania (odpowietrzania) wybuchu w postaci paneli dekompresyjnych oraz systemu bezpłomieniowego odciążania wybuchu – porównanie obu rozwiązań.

Podobnie jak w poprzednim przypadku, gdzie prezentowaliśmy system tłumienia wybuchu, film powstał podczas konferencji INDEX (do której należy GRUPA WOLFF), w Dortmundzie.