W ramach kolejnego zlecenia, dla światowego dostawcy usług w obszarze zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej oraz odpadowej, GRUPA WOLFF wykona modernizację podnośnika kubełkowego oraz dwóch silosów biomasy.

Podnośnik kubełkowy zostanie wyposażony w układy odsprzęgania, tłumienia oraz odciążania wybuchu. Z kolei silosy będą doszczelnione i zabezpieczone poprzez układ kilkudziesięciu paneli odciążających wybuch.

W tym przypadku podnośnik kubełkowy jest ciasno zabudowany między dwoma silosami. Dodatkowo oplata go metalowa klatka schodowa. Oba te czynniki są kluczowe dla właściwego doboru i konfiguracji zabezpieczeń przeciwwybuchowych.

Przykładowo zastosowane w projekcie panele dekompresyjne to ekonomiczny, a zarazem skuteczny układ przeciwwybuchowy. Należy jednak pamiętać, że ich działanie polega na uwolnieniu fali ognia i ciśnienia z chronionego aparatu do otoczenia (gdzie fala ognia może sięgać nawet kilkudziesięciu metrów). Z tego względu panele nie mogą być kierowane w stronę ciągów pieszych (klatka schodowa), czy też innych elementów instalacji (silosy biomasy). Mając to na uwadze, GRUPA WOLFF skonfigurowała system przeciwwybuchowy w taki sposób, aby z jednej strony zapewniał on najwyższy poziom bezpieczeństwa, a z drugiej był optymalny pod kątem ekonomicznym.

Prace, które zostaną wykonane w systemie “pod klucz”, będą obejmowały także aktualizację Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW).

Zakres zlecenia obejmował będzie:

  • projekt modernizacji podnośnika kubełkowego oraz silosów,
  • dostawę zabezpieczeń przeciwwybuchowych tj. systemu HRD oraz paneli dekompresyjnych,
  • montaż na obiekcie,
  • przekazanie do eksploatacji,
  • aktualizację Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW).