Projekt modernizacji elewatora kubełkowego i zbiorników zrębek

Grupa WOLFF SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI
SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt
  Dostawa

  Dostawa
  Montaz

  Montaż
  Uruchomienie

  Uruchomienie
  Serwis

  Serwis

  W ramach kolejnego zlecenia, dla światowego dostawcy usług w obszarze zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej oraz odpadowej, GRUPA WOLFF wykona modernizację podnośnika kubełkowego oraz dwóch silosów biomasy.

  Podnośnik kubełkowy zostanie wyposażony w układy odsprzęgania, tłumienia oraz odciążania wybuchu. Z kolei silosy będą doszczelnione i zabezpieczone poprzez układ kilkudziesięciu paneli odciążających wybuch.

  W tym przypadku podnośnik kubełkowy jest ciasno zabudowany między dwoma silosami. Dodatkowo oplata go metalowa klatka schodowa. Oba te czynniki są kluczowe dla właściwego doboru i konfiguracji zabezpieczeń przeciwwybuchowych.

  Przykładowo zastosowane w projekcie panele dekompresyjne to ekonomiczny, a zarazem skuteczny układ przeciwwybuchowy. Należy jednak pamiętać, że ich działanie polega na uwolnieniu fali ognia i ciśnienia z chronionego aparatu do otoczenia (gdzie fala ognia może sięgać nawet kilkudziesięciu metrów). Z tego względu panele nie mogą być kierowane w stronę ciągów pieszych (klatka schodowa), czy też innych elementów instalacji (silosy biomasy). Mając to na uwadze, GRUPA WOLFF skonfigurowała system przeciwwybuchowy w taki sposób, aby z jednej strony zapewniał on najwyższy poziom bezpieczeństwa, a z drugiej był optymalny pod kątem ekonomicznym.

  Prace, które zostaną wykonane w systemie “pod klucz”, będą obejmowały także aktualizację Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW).

  Zakres zlecenia obejmował będzie:

  • projekt modernizacji podnośnika kubełkowego oraz silosów,
  • dostawę zabezpieczeń przeciwwybuchowych tj. systemu HRD oraz paneli dekompresyjnych,
  • montaż na obiekcie,
  • przekazanie do eksploatacji,
  • aktualizację Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW).

  Modelowe podejście do bezpieczeństwa wybuchowego w zakładzie przemysłowym

  Audyt ATEX

  Krok 1
  Audyt ATEX

  Podczas Audytu ATEX zwrócimy uwagę na braki w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i wskażemy zadania, które należy wykonać w pierwszej kolejności, aby najmocniej przełożyły się na poprawę bezpieczeństwa.

  koncepcja-ochrony-instalacji-przed-wybuchem-atex

  Krok 2
  Koncepcja ochrony

  Wynikiem Audytu ATEX jest także wstępna koncepcja ochrony instalacji przed wybuchem. Pozwala ona oszacować koszty zabezpieczeń. Po badaniu parametrów wybuchowości pyłu z instalacji przechodzimy do finalnej koncepcji i projektu.

  Krok 3
  Projekt i dobór zabezpieczeń

  Po akceptacji koncepcji i zbadaniu parametrów wybuchowości pyłu z instalacji przystępujemy do finalnego doboru zabezpieczeń przeciwwybuchowych i stworzenia projektu uwzględniającego wszystkie wymagane zmiany na produkcji.

  Fot. 3. Zabudowany taśmociąg dostarczający miał węglowy z hali węgla do zbiornika miału węglowego, zabezpieczony za pomocą systemu odsprzęgania wybuchu typu HRD na zasypie do zbiornika.

  Krok 4
  Dostawa i montaż “pod klucz”

  Koordynujemy cały proces dostawy i montażu zabezpieczeń. Posiadamy własne zespoły montażowe i serwisowe posiadające doświadczenie w realizowaniu montażu bez konieczności zatrzymania pracy zakładu inwestora.

  Krok 5
  Wykonanie ORW i DZPW

  Przeprowadzamy powykonawczą Ocenę Ryzyka Wybuchu i sporządzamy (lub aktualizujemy) Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem. Zwykle przeprowadzamy również szkolenia dla załogi z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego.

  Zabezpiecz swoją instalację.

  Darmowa konsultacja

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie możliwych form zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz. Obok formularza wypisałem też przykłady pytań, które były już do nas kierowane.

  Grupa WOLFF SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI
  SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI – jestem do Twojej dyspozycji
  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Projekt

   Projekt
   Dostawa

   Dostawa
   Montaz

   Montaż
   Uruchomienie

   Uruchomienie
   Serwis

   Serwis

   Przykładowe pytania

   Zabezpieczenia przeciwwybuchowe:
   • Czy klapa zwrotna może być stosowana również w systemie odciągów przeznaczonych do pyłów i wiórów drewnianych?
   • Kiedy można stosować panele dekompresyjne w pomieszczeniu?
   • W jaki sposób wyznaczana jest strefa bezpieczeństwa w obrębie chronionego aparatu?
   Prewencja wybuchu:
   • Jakie mogę mieć zagrożenia związane z zapyleniem po czystej stronie jednostki filtracyjnej?
   • Kiedy należy stosować uziemienia elektrostatyczne?
   • Czy prewencyjne niedopuszczanie do wybuchu/pożaru systemem gaszenia iskier może wyeliminować konieczność stosowania butli HRD?

   Darmowa konsultacja