Pył drzewny a bezpieczeństwo wybuchowe

Grupa WOLFF SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI
SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt
  Dostawa

  Dostawa
  Montaz

  Montaż
  Uruchomienie

  Uruchomienie
  Serwis

  Serwis
  Pył drzewny – kilka problemów z bezpieczeństwem wybuchowym
  Pył drzewny – kilka problemów z bezpieczeństwem wybuchowym

  Bagatelizowany pył drzewny

  W wielu zakładach stosujących w produkcji materiały drewniane i drewnopochodne wciąż nie docenia się problemu bezpieczeństwa wybuchowego. Mowa tu o dużych stolarniach, producentach brykietu, wytwórniach płyt wiórowych, MDF i HDF, a także zakładach, które do produkcji energii stosują biomasę – miejscach, w których występuje poważne ryzyko pożaru i wybuchu. O ile zjawisko pożaru jest stosunkowo dobrze rozpoznane przez zakładowe służby BHP, o tyle już w przypadku zagrożenia wybuchowego ich świadomość jest stosunkowo niska. Dowiedz się, jakie błędy są najczęściej popełniane w tym obszarze przez wspomniane zakłady.

  Firmy “nie widzą”  zagrożenia związanego z wybuchem pyłu drzewnego

  Podstawowym problemem, który obserwujemy w zakładach wytwarzających i magazynujących pyły drzewne, jest pomijanie kwestii zagrożenia wybuchem lub też traktowanie go jako tematu mało istotnego. Jeśli zakłady te w ogóle podejmują temat bezpieczeństwa wybuchowego, to najczęściej w sposób wyrywkowy i niezgodny z obowiązującymi przepisami i normami. Przykładowo w wielu zakładach tego typu można spotkać niecertyfikowane, samodzielnie wykonane zabezpieczenia przeciwwybuchowe, które nie spełniają podstawowych wymogów. Oznacza to, iż ich użycie jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.

  Pył drzewny jest niebezpieczny nie tylko przy magazynowaniu

  Innym błędem jest skupianie się tylko i wyłącznie na ochronie zbiorników magazynowych, które choć są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa wybuchowego, to stanowią jednak tylko mały wycinek całej instalacji produkcyjnej. Przykładowo poważne zagrożenie wybuchem dotyczy również podnośników kubełkowych oraz instalacji odpylających. Niestety ich zakup najczęściej jest realizowany jedynie w oparciu o parametr najniższej ceny. Oznacza to, iż pozbawione są one jakichkolwiek środków zabezpieczających. Co gorsza, wymuszona niską ceną, bardzo mała odporność tych urządzeń na nadciśnienie uniemożliwia ich późniejsze zabezpieczenia przed skutkami wybuchu. W konsekwencji konieczne jest wprowadzenie kosztownych wzmocnień, a w skrajnych przypadkach zakup nowych urządzeń.

  Osoby zarządzające zakładami zagrożonymi wybuchem pyłu drzewnego powinny również pamiętać, że linia produkcyjna jest złożonym układem połączonych ze sobą urządzeń. Oznacza to, że wybuch na jednym odcinku instalacji może przenieść się na pozostałe jej elementy, doprowadzając do tzw. wtórnych wybuchów.

  Pobierz PDF: Jak przekonać zarząd do poprawy bezpieczeństwa wybuchowego?

  Zdobądź argumenty, poznaj przykłady, wykorzystaj nasze dane do Twojej prezentacji.

  • Poznaj przyczyny i skutki wybuchów w różnych branżach.
  • Dowiedz się, jak do bezpieczeństwa podchodzą inne firmy oraz jak wygląda proces zabezpieczania instalacji krok po kroku.
  • Sprawdź, dlaczego 80% zakładów przemysłowych w Polsce nie spełnia wymagań Dyrektywy ATEX
  • Poznaj, dlaczego najdroższe nie zawsze znaczy najlepsze
  • A na koniec zdobądź argumenty dla wciąż nieprzekonanych, w zależności od stanowiska, jakie zajmują.

   Pobierz darmowy PDF

   Co zyskasz dodatkowo:

   • dostęp do najnowszych odcinków podcastu ATEX
   • merytoryczne studia przypadków wsparte zdjęciami, a także filmami
   • informacje o darmowych szkoleniach online
   • darmową wiedzę, której nie znajdziesz nigdzie indziej

   Jak postępować z pyłem drzewnym względem wymagań Dyrektywy ATEX?

   Pierwszy krok dla istniejących zakładów – audyt ATEX

   Pierwszym najważniejszym krokiem jest wykonywanie audytu ATEX zakładu produkcyjnego. Ekspert ds. bezpieczeństwa wybuchowego oceni zagrożenie, obejrzy instalację, zobaczy jak wygląda w praktyce dotychczasowe podejście firmy do bezpieczeństwa wybuchowego. Raport z takiego audytu zawiera propozycję działań, które firma powinna podjąć w celu zminimalizowania ryzyka wybuchu pyłu drzewnego. Co istotne, działanie te będą zawierać propozycję priorytetów, a także mogą już proponować konkretną koncepcję zabezpieczenia istniejących instalacji.

   Pierwszy krok dla nowo powstających zakładów – ocena ryzyka wybuchu

   W przypadku nowo powstających instalacji ocenę ryzyka wybuchu należy wykonać jeszcze na etapie projektowania. Takie działanie pozwala określić i wyeliminować newralgiczne punkty instalacji jeszcze przed przystąpieniem do zakupu maszyn i urządzeń oraz przed rozpoczęciem budowy. Na tym etapie możliwe jest również wdrożenie nowych rozwiązań. I tak np. jednym z kluczowych rozwiązań zapobiegających powstawaniu stref zagrożonych wybuchem są prawidłowo zaprojektowane, wykonane i zabezpieczone instalacje odpylania oraz centralnego odkurzania. Rozwiązania te nie tylko zwiększają bezpieczeństwo pracy, ale również ograniczają koszty związane z zakupem urządzeń przeznaczonych dla odpowiednich stref zagrożenia wybuchem.

   Drugi krok – od koncepcji po realizację zabezpieczenia instalacji przed wybuchem pyłu drzewnego

   Wspomniana wyżej koncepcja zabezpieczenia instalacji przed wybuchem pyłu drzewnego powinna w kolejnym kroku być doprecyzowana, a następnie zrealizowana. Co oznacza “doprecyzowana”? Otóż najczęściej to stworzenia koncepcji używamy parametrów wybuchowości (w tym przypadku dla pyłu drzewnego) pochodzących z dostępnych baz danych. Natomiast ostateczna koncepcja musi być już oparta o rzeczywiste parametry wybuchowości pyłu drzewnego pochodzącego z ochranianej instalacji. Po uwzględnieniu tych obliczeń można przystąpić do procesu dostawy, montażu i uruchomienia zabezpieczeń przecwwybuchowych.

   Trzeci krok – odsprzęganie wybuchu pyłu drzewnego

   W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że nawet najlepsze systemy przeciwwybuchowe nie spełnią swojego zadania, jeśli nie będą uzupełnione o układy tzw. odsprzęgania/odcinania wybuchu. Rozwiązania te mają za zadanie powstrzymać rozprzestrzenianie się wybuchu na pozostałą część instalacji.

   Ochrona przed wybuchem pyłu drzewnego w praktyce

   W niektórych zakładach borykających się z zagrożeniem wybuchu pyłu drzewnego obserwujemy stopniową zmianę podejścia do problemu bezpieczeństwa. Przykładowo, GRUPA WOLFF zrealizowała zlecenie na rzecz jednego z największych producentów autobusów. W zakresie złożonego zamówienia była wymiana starej instalacji odpylającej na nową, spełniającą rygorystyczne wymagania wewnętrzne inwestora, jak i Dyrektywy ATEX. Warto nadmienić, że dotychczasowo użytkowany filtr zabezpieczony został za pomocą paneli dekompresyjnych, pomimo iż urządzenie było zlokalizowane pośrodku hali produkcyjnej. W przypadku eksplozji dekompresja ciśnienia oraz wyrzut kuli ognia nastąpiłyby do wnętrza hali produkcyjnej. Efekt takiego zdarzenia jest trudny do przewidzenia.

   Proces wymiany przedmiotowej instalacji odpylającej nie należał do łatwych zadań. Wynikało to z faktu, iż prace demontażowe oraz montażowe odbywały się w czasie normalnej pracy zakładu.

   Jednostka filtracyjna o wydajności 18500 m3/h pozwoli obsłużyć kilkanaście stanowisk roboczych przeznaczonych do cięcia i dalszej obróbki elementów drewnianych, jak i pokrytych różnego typu tworzywami. Ze względu na miejsce montażu jednostki odpylającej (środek zakładu), jak i różnorodność pyłów stwarzających zagrożenie wybuchowe, projekt i wykonanie nowej instalacji odpylającej zostały zrealizowane w ramach Dedykowanego Systemu Bezpieczeństwa Wybuchowego – autorskiego programu GRUPY WOLFF, umożliwiającego dostosowanie urządzeń, instalacji oraz zakładów produkcyjnych do wymogów bezpieczeństwa wybuchowego. W celu zapewniania właściwego poziomu bezpieczeństwa w ramach nowej instalacji zastosowano następujące rozwiązania:

   1. Jednostka filtracyjna, jak również instalacja rurowa (do punktu montażu układu odsprzęgającego) zostały dostarczone w wykonaniu odpornym na zredukowane ciśnienie wybuchu.
   2. Instalacja odpylania została wyposażona w system przeciwwybuchowy oparty na następujących rozwiązaniach:

   W trakcie realizacji prac na obiekcie zebraliśmy materiały, na podstawie których zostanie opracowany artykuł prezentujący nowe, kompleksowe podejście do kwestii bezpieczeństwa wybuchowego w przemyśle. Wierzymy, że będzie miał on istotny wpływ na zmianę świadomości użytkowników instalacji procesowych w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego.

   Modelowe podejście do bezpieczeństwa wybuchowego w zakładzie przemysłowym

   Audyt ATEX

   Krok 1
   Audyt ATEX

   Podczas Audytu ATEX zwrócimy uwagę na braki w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i wskażemy zadania, które należy wykonać w pierwszej kolejności, aby najmocniej przełożyły się na poprawę bezpieczeństwa.

   koncepcja-ochrony-instalacji-przed-wybuchem-atex

   Krok 2
   Koncepcja ochrony

   Wynikiem Audytu ATEX jest także wstępna koncepcja ochrony instalacji przed wybuchem. Pozwala ona oszacować koszty zabezpieczeń. Po badaniu parametrów wybuchowości pyłu z instalacji przechodzimy do finalnej koncepcji i projektu.

   Krok 3
   Projekt i dobór zabezpieczeń

   Po akceptacji koncepcji i zbadaniu parametrów wybuchowości pyłu z instalacji przystępujemy do finalnego doboru zabezpieczeń przeciwwybuchowych i stworzenia projektu uwzględniającego wszystkie wymagane zmiany na produkcji.

   Fot. 3. Zabudowany taśmociąg dostarczający miał węglowy z hali węgla do zbiornika miału węglowego, zabezpieczony za pomocą systemu odsprzęgania wybuchu typu HRD na zasypie do zbiornika.

   Krok 4
   Dostawa i montaż “pod klucz”

   Koordynujemy cały proces dostawy i montażu zabezpieczeń. Posiadamy własne zespoły montażowe i serwisowe posiadające doświadczenie w realizowaniu montażu bez konieczności zatrzymania pracy zakładu inwestora.

   Krok 5
   Wykonanie ORW i DZPW

   Przeprowadzamy powykonawczą Ocenę Ryzyka Wybuchu i sporządzamy (lub aktualizujemy) Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem. Zwykle przeprowadzamy również szkolenia dla załogi z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego.

   Zabezpiecz swoją instalację.

   Darmowa konsultacja

   Odpowiem na Twoje pytania odnośnie możliwych form zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz. Obok formularza wypisałem też przykłady pytań, które były już do nas kierowane.

   Grupa WOLFF SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI
   SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI – jestem do Twojej dyspozycji
   Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

   Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

    Projekt

    Projekt
    Dostawa

    Dostawa
    Montaz

    Montaż
    Uruchomienie

    Uruchomienie
    Serwis

    Serwis

    Przykładowe pytania

    Zabezpieczenia przeciwwybuchowe:
    • Czy klapa zwrotna może być stosowana również w systemie odciągów przeznaczonych do pyłów i wiórów drewnianych?
    • Kiedy można stosować panele dekompresyjne w pomieszczeniu?
    • W jaki sposób wyznaczana jest strefa bezpieczeństwa w obrębie chronionego aparatu?
    Prewencja wybuchu:
    • Jakie mogę mieć zagrożenia związane z zapyleniem po czystej stronie jednostki filtracyjnej?
    • Kiedy należy stosować uziemienia elektrostatyczne?
    • Czy prewencyjne niedopuszczanie do wybuchu/pożaru systemem gaszenia iskier może wyeliminować konieczność stosowania butli HRD?

    Darmowa konsultacja