Przykład działania systemu HRD

Podczas konferencji INDEX (organizowanej przez Międzykontynentalne Stowarzyszenie Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Wybuchowego, do którego należy GRUPA WOLFF), odbył się pokaz zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Konferencja, której tematykę stanowiło bezpieczeństwo wybuchowe i pożarowe w przemyśle, miała miejsce w Dortmundzie podczas targów SCHÜTTGUT. Poniżej prezentujemy krótki film przedstawiające zasadę działania systemu tłumienia wybuchu. W teście zastosowano najmniejszą, pięciolitrową butlę ze środkiem tłumiącym.