GRUPA WOLFF zaprojektuje i dostarczy system przeciwwybuchowy dla dwóch linii kruszarek nowo budowanego bloku energetycznego w Tychach. Jest to kolejny projekt, po dostawie instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania, realizowany w ramach tej samej inwestycji.

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe kruszarkowni zostaną zrealizowane w oparciu o tzw. system tłumienia i odprzęgania wybuchu typu HRD (ang. High Rate Discharge). Co ważne, komponenty systemu będą certyfikowane zgodnie z ATEX (urządzenia mogą być stosowane w strefach zagrożenia wybuchem, a także jako systemy zabezpieczające) oraz SIL (poświadczenie o niezawodności urządzeń) co gwarantuje ich skuteczność.