Zabezpieczenie przed wybuchem suszarni rozpyłowej

Grupa WOLFF SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI
SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt
  Dostawa

  Dostawa
  Montaz

  Montaż
  Uruchomienie

  Uruchomienie
  Serwis

  Serwis

  GRUPA WOLFF na zlecenie IEP Technologies GmbH wykonała montaż i uruchomienie systemu przeciwwybuchowego dla instalacji produkcji mleka w proszku. Klientem końcowym była międzynarodowa grupa oraz jeden z największych producentów i dystrybutorów serów na świecie.

  System przeciwwybuchowy został oparty o tłumienie wybuchu, panele odciążające oraz układy odsprzęgające. Takie połączenie pozwoliło zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów.

  System przeciwwybuchowy swoim zakresem obejmował następujące aparaty linii technologicznej:

  • suszarnię rozpyłową (zabezpieczoną poprzez panel odciążający wraz z kanałem wyprowadzającym skutki wybuchu poza halę),
  • złoże fluidalne (zabezpieczone poprzez system tłumienia wybuchu),
  • dwa cyklony (zabezpieczone poprzez system tłumienia wybuchu),
  • filtr powietrza (zabezpieczony poprzez panel odciążający wraz z kanałem wyprowadzającym skutki wybuchu poza halę).

  Co ważne, na kanałach łączących poszczególne aparaty zastosowano układy odsprzęgania wybuchu oparte na butlach HRD.

  W ramach zlecenia GRUPA WOLFF wykonała:

    • montaż mechaniczny i elektryczny komponentów systemu,
    • uruchomienie systemu odsprzęgania i tłumienia wybuchu opartego o butle HRD,
    • zaprogramowanie czterech przetworników sygnału FAB,
    • testy centrali sterującej systemem przeciwwybuchowym oraz testy przekazywania komunikatów alarmowych i usterek,
    • szkolenie personelu w zakresie zasad działania systemu ochrony przed skutkami wybuchu oraz zasad bezpieczeństwa w odniesieniu do zainstalowanych elementów systemu, jak również w zakresie obsługi/przeglądów systemu ochrony i sposobów postępowania w przypadku wystąpienia usterek czy awarii systemu.

  Ochrona przeciwwybuchowa dla suszarni rozpyłowych

  Serce instalacji do produkcji mleka w proszku stanowi suszarnia rozpyłowa. Jej zadanie polega na odwadnianiu produktów w stanie ciekłym do postaci proszku. Proces ten realizowany jest poprzez rozpylenie cieczy w komorze suszarni, przy jednoczesnym nadmuchu gorącego czynnika suszącego (powietrza lub gazu obojętnego o temperaturze 130÷250°C, zależnie od rodzaju produktu). Ciecz rozpylana jest w górnej części suszarni, z kolei gorące powietrze (lub inny gaz) podawane jest od dołu. W procesie przeciwprądowego suszenia dochodzi do szybkiego odparowania wilgoci w wyniku czego powstaje granulat. Proszek pod wpływem grawitacji opada na dno suszarni, skąd jest odbierany i transportowany do dalszych etapów procesu. Suszarnie rozpyłowe są powszechnie wykorzystywane w przemyśle spożywczym, w tym m.in. w zakładach produkujących mleko w proszku.

  W przedmiotowej instalacji powietrze po procesie suszenia trafia do dwóch cyklonów a następnie filtra gdzie jest oczyszczane z drobin produktu. Z kolei produkt, który zbiera się w dolnej części suszarni rozpyłowej trafia na złoże fluidalne gdzie jest chłodzony.

  Ze względu na charakter pracy całej instalacji (stała obecność pyłowej atmosfery wybuchowej, podwyższona temperatura w suszarni) występuje tu poważne zagrożenie wybuchem. Zgodnie z polskim i europejskim prawem, w tego typu przypadkach konieczne jest stosowanie zabezpieczeń prewencyjnych (ograniczających ryzyko wybuchu) oraz zabezpieczeń przeciwwybuchowych, które niwelują skutki zdarzenia do bezpiecznego poziomu. W przypadku tych ostatnich (będących przedmiotem zrealizowanego przez GRUPĘ WOLFF zadania) dostępne są trzy podstawowe techniki ochrony:

   1. odciążanie wybuchu, które w chwili wybuchu pozwala upuścić do otoczenia nadmierne ciśnienie, które mogłoby doprowadzić do rozerwania aparatu,
   2. tłumienie wybuchu, które poprzez wtrysk do aparatu specjalnego proszku, gasi wybuch w jego bardzo wczesnej fazie, nie dopuszczając tym samym do jego eskalacji,
   3. odsprzęganie wybuchu, które zapobiega rozprzestrzenieniu się skutków wybuchu (ciśnienia oraz płomienia) na sąsiednie aparaty.

  Modelowe podejście do bezpieczeństwa wybuchowego w zakładzie przemysłowym

  Audyt ATEX

  Krok 1
  Audyt ATEX

  Podczas Audytu ATEX zwrócimy uwagę na braki w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i wskażemy zadania, które należy wykonać w pierwszej kolejności, aby najmocniej przełożyły się na poprawę bezpieczeństwa.

  koncepcja-ochrony-instalacji-przed-wybuchem-atex

  Krok 2
  Koncepcja ochrony

  Wynikiem Audytu ATEX jest także wstępna koncepcja ochrony instalacji przed wybuchem. Pozwala ona oszacować koszty zabezpieczeń. Po badaniu parametrów wybuchowości pyłu z instalacji przechodzimy do finalnej koncepcji i projektu.

  Krok 3
  Projekt i dobór zabezpieczeń

  Po akceptacji koncepcji i zbadaniu parametrów wybuchowości pyłu z instalacji przystępujemy do finalnego doboru zabezpieczeń przeciwwybuchowych i stworzenia projektu uwzględniającego wszystkie wymagane zmiany na produkcji.

  Fot. 3. Zabudowany taśmociąg dostarczający miał węglowy z hali węgla do zbiornika miału węglowego, zabezpieczony za pomocą systemu odsprzęgania wybuchu typu HRD na zasypie do zbiornika.

  Krok 4
  Dostawa i montaż “pod klucz”

  Koordynujemy cały proces dostawy i montażu zabezpieczeń. Posiadamy własne zespoły montażowe i serwisowe posiadające doświadczenie w realizowaniu montażu bez konieczności zatrzymania pracy zakładu inwestora.

  Krok 5
  Wykonanie ORW i DZPW

  Przeprowadzamy powykonawczą Ocenę Ryzyka Wybuchu i sporządzamy (lub aktualizujemy) Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem. Zwykle przeprowadzamy również szkolenia dla załogi z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego.

  Zabezpiecz swoją instalację.

  Darmowa konsultacja

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie możliwych form zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz. Obok formularza wypisałem też przykłady pytań, które były już do nas kierowane.

  Grupa WOLFF SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI
  SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI – jestem do Twojej dyspozycji
  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Projekt

   Projekt
   Dostawa

   Dostawa
   Montaz

   Montaż
   Uruchomienie

   Uruchomienie
   Serwis

   Serwis

   Przykładowe pytania

   Zabezpieczenia przeciwwybuchowe:
   • Czy klapa zwrotna może być stosowana również w systemie odciągów przeznaczonych do pyłów i wiórów drewnianych?
   • Kiedy można stosować panele dekompresyjne w pomieszczeniu?
   • W jaki sposób wyznaczana jest strefa bezpieczeństwa w obrębie chronionego aparatu?
   Prewencja wybuchu:
   • Jakie mogę mieć zagrożenia związane z zapyleniem po czystej stronie jednostki filtracyjnej?
   • Kiedy należy stosować uziemienia elektrostatyczne?
   • Czy prewencyjne niedopuszczanie do wybuchu/pożaru systemem gaszenia iskier może wyeliminować konieczność stosowania butli HRD?

   Darmowa konsultacja