Chcielibyśmy zaprezentować stosunkowo rzadko stosowane, ale bardzo korzystne rozwiązanie, które znajduje się w portfolio GRUPY WOLFF. Jest nim ciśnieniowa śluza komorowa, która pełni także funkcję odsprzęgania wybuchu. Rozwiązanie tego typu dostarczymy dla jednego z producentów ceramiki łazienkowej jako alternatywę dla pracującego do tej pory dozownika celkowego, który szybko ulega uszkodzeniu w wyniku erozji.

Ciśnieniowe śluzy komorowe w pewnych sytuacjach stanowią bardzo dobrą alternatywę dla zaworów celkowych. Oba rozwiązania pełnią tę samą funkcję, tj. pozwalają opróżniać różnego typu urządzenia i aparaty procesowe z materiałów sypkich  jednocześnie ograniczając przepływ powietrza. Oba urządzenia mogą również pracować jako tzw. odsprzęganie wybuchu, czyli systemy, które powstrzymują rozprzestrzenianie się wybuchu wewnątrz instalacji procesowych.

Chcąc zabezpieczyć instalację procesową przed skutkami wybuchu nie możemy skupiać się jedynie na poszczególnych aparatach. Instalacja procesowa to układ naczyń połączonych. Wybuch w jednym z aparatów, nawet jeśli został on zabezpieczony poprzez tłumienie lub odciążanie wybuchu, może rozprzestrzenić się na pozostałą część instalacji. Do tego typu propagacji dochodzi w wyniku przebicia się resztkowego płomienia i ciśnienia poprzez kanały, rurociągi i przesypy do sąsiednich aparatów. Z tego względu konieczne jest stosowanie układów odsprzęgających nazywanych również systemami izolującymi. Jednym z takich systemów jest właśnie śluza komorowa.

Wbrew powszechnej opinii zawory celkowe nie zapewniają pełnej szczelności układu. Wynika to bezpośrednio z ich konstrukcji – pomiędzy rotorem a korpusem zaworu zawsze występuje prześwit, który jest niezbędny do prawidłowej pracy urządzenia. Z tego względu w instalacjach, w których występuje różnica ciśnień (instalacje odpylania, centralnego odkurzania, transportu pneumatycznego itp.) powietrze wraz z drobinkami pyłu przepływa przez wspomniane prześwity powodując erozję korpusu, rotora oraz wałka rotora. Postęp tego procesu w dużym stopniu zależy od różnicy ciśnienia pomiędzy wlotem a wylotem zaworu celkowego, abrazyjności pyłu oraz materiałów z jakich został wykonany zawór celkowy. Na bazie doświadczenia można przyjąć, że w przypadku gdy różnica ciśnień przekracza 1,5 bara należy poważnie rozważyć zasadność stosowania zaworów celkowych. Oczywiście w takich sytuacjach można stosować materiały odporne na wycieranie jednak powoduje to znaczny wzrost ceny urządzenia.

Alternatywą pozbawioną powyższych ograniczeń jest ciśnieniowa śluza komorowa, która zapewnia pełną szczelność układu nawet w przypadku różnicy ciśnienia na poziomie 16 bar. Urządzenie to składa się z dwóch przepustnic motylkowych zamontowanych na obu końcach pionowej rury (komory). W celu zapewnienia izolacji ciśnienia i skutków wybuchu, w danej chwili otwarta może być tylko jedna przepustnica motylkowa.

Zasada działania:

W momencie nasypywania materiału do wnętrza komory otwarciu ulega górny zawór motylkowy (dolny zawór jest wtedy zamknięty). Następnie górny zawór całkowicie się zamyka i dochodzi do otwarcia dolnego zaworu, po czym następuje wysyp materiału z komory do układu pod śluzą. Dolny zawór zamyka się i cały cykl powtarza się w zadanych odstępach czasowych. Wspólny sterownik obu zaworów gwarantuje, że w jednym momencie może być otwarta tylko jedna przepustnica motylkowa.

Zalety systemu:

  • 100% szczelność systemu przy zamkniętych zaworach,
  • niskie zużycie poprzez wycieranie,
  • niski koszt części zużywających się.