Dostawa i montaż czterech układów bezpłomieniowego odciążania wybuchu VQ na silosie paliw biomasy w jednej z polskich elektrociepłowni

Grupa WOLFF SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI
SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt
  Dostawa

  Dostawa
  Montaz

  Montaż
  Uruchomienie

  Uruchomienie
  Serwis

  Serwis

  Dla jednej z kluczowych elektrociepłowni w Polsce GRUPA WOLFF wykonała modernizację układu zabezpieczającego silos biomasy przed skutkami niekontrolowanego wybuchu pyłu.

  Do chwili modernizacji silos zabezpieczały panele odciążające wybuch. W ostatnim czasie w bezpośrednim sąsiedztwie silosu zabudowano nowe urządzenie. W przypadku wybuchu w silosie fala ciśnienia oraz kula ognia zostałyby skierowane właśnie w jego stronę, co z punktu widzenia dyrektywy ATEX, jest sytuacją niedopuszczalną. Konieczne było zatem zastosowanie innego układu przeciwwybuchowego, który z jednej strony będzie niwelował skutki wybuchu do wnętrza chronionego silosu (brak propagacji ciśnienia i kuli ognia do otoczenia), a z drugiej wykorzysta istniejące w silosie otwory. 

  W ramach zlecenia wykonano demontaż dwóch istniejących paneli dekompresyjnych o wymiarach 1000 x 1000 mm. W ich miejsce zamontowano adaptery, które umożliwiły zabudowę czterech układów do bezpłomieniowego odpowietrzania wybuchu o wymiarach 586 x 920 mm każdy. Rozwiązanie to pozwoliło zabezpieczyć nie tylko przedmiotowy silos, ale także konstrukcję nowego urządzenia.

  W tym miejscu należy zwrócić uwagę, iż był to największy typoszereg urządzeń do bezpłomieniowego odpowietrzania wybuchu. Waga kompletnego adaptera wraz z dwoma VQ wynosiła około 400 kg.

  Montaż realizowany był na wysokości 35 metrów. Prace wymagały specjalistycznego sprzętu oraz dostępu linowego. Gabaryty nowych elementów były dobrane precyzyjnie, na przysłowie “milimetry”. Dobre przygotowanie do realizacji, jak również poprawnie wykonany projekt pomogły zakończyć prace montażowe w ciągu jednego dnia.

  Modelowe podejście do bezpieczeństwa wybuchowego w zakładzie przemysłowym

  Audyt ATEX

  Krok 1
  Audyt ATEX

  Podczas Audytu ATEX zwrócimy uwagę na braki w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i wskażemy zadania, które należy wykonać w pierwszej kolejności, aby najmocniej przełożyły się na poprawę bezpieczeństwa.

  koncepcja-ochrony-instalacji-przed-wybuchem-atex

  Krok 2
  Koncepcja ochrony

  Wynikiem Audytu ATEX jest także wstępna koncepcja ochrony instalacji przed wybuchem. Pozwala ona oszacować koszty zabezpieczeń. Po badaniu parametrów wybuchowości pyłu z instalacji przechodzimy do finalnej koncepcji i projektu.

  Krok 3
  Projekt i dobór zabezpieczeń

  Po akceptacji koncepcji i zbadaniu parametrów wybuchowości pyłu z instalacji przystępujemy do finalnego doboru zabezpieczeń przeciwwybuchowych i stworzenia projektu uwzględniającego wszystkie wymagane zmiany na produkcji.

  Fot. 3. Zabudowany taśmociąg dostarczający miał węglowy z hali węgla do zbiornika miału węglowego, zabezpieczony za pomocą systemu odsprzęgania wybuchu typu HRD na zasypie do zbiornika.

  Krok 4
  Dostawa i montaż “pod klucz”

  Koordynujemy cały proces dostawy i montażu zabezpieczeń. Posiadamy własne zespoły montażowe i serwisowe posiadające doświadczenie w realizowaniu montażu bez konieczności zatrzymania pracy zakładu inwestora.

  Krok 5
  Wykonanie ORW i DZPW

  Przeprowadzamy powykonawczą Ocenę Ryzyka Wybuchu i sporządzamy (lub aktualizujemy) Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem. Zwykle przeprowadzamy również szkolenia dla załogi z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego.

  Zabezpiecz swoją instalację.

  Darmowa konsultacja

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie możliwych form zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz. Obok formularza wypisałem też przykłady pytań, które były już do nas kierowane.

  Grupa WOLFF SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI
  SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI – jestem do Twojej dyspozycji
  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Projekt

   Projekt
   Dostawa

   Dostawa
   Montaz

   Montaż
   Uruchomienie

   Uruchomienie
   Serwis

   Serwis

   Przykładowe pytania

   Zabezpieczenia przeciwwybuchowe:
   • Czy klapa zwrotna może być stosowana również w systemie odciągów przeznaczonych do pyłów i wiórów drewnianych?
   • Kiedy można stosować panele dekompresyjne w pomieszczeniu?
   • W jaki sposób wyznaczana jest strefa bezpieczeństwa w obrębie chronionego aparatu?
   Prewencja wybuchu:
   • Jakie mogę mieć zagrożenia związane z zapyleniem po czystej stronie jednostki filtracyjnej?
   • Kiedy należy stosować uziemienia elektrostatyczne?
   • Czy prewencyjne niedopuszczanie do wybuchu/pożaru systemem gaszenia iskier może wyeliminować konieczność stosowania butli HRD?

   Darmowa konsultacja