Dla jednej z kluczowych elektrociepłowni w Polsce GRUPA WOLFF wykonała modernizację układu zabezpieczającego silos biomasy przed skutkami niekontrolowanego wybuchu pyłu.

Do chwili modernizacji silos zabezpieczały panele odciążające wybuch. W ostatnim czasie w bezpośrednim sąsiedztwie silosu zabudowano nowe urządzenie. W przypadku wybuchu w silosie fala ciśnienia oraz kula ognia zostałyby skierowane właśnie w jego stronę, co z punktu widzenia dyrektywy ATEX, jest sytuacją niedopuszczalną. Konieczne było zatem zastosowanie innego układu przeciwwybuchowego, który z jednej strony będzie niwelował skutki wybuchu do wnętrza chronionego silosu (brak propagacji ciśnienia i kuli ognia do otoczenia), a z drugiej wykorzysta istniejące w silosie otwory. 

W ramach zlecenia wykonano demontaż dwóch istniejących paneli dekompresyjnych o wymiarach 1000 x 1000 mm. W ich miejsce zamontowano adaptery, które umożliwiły zabudowę czterech układów do bezpłomieniowego odpowietrzania wybuchu o wymiarach 586 x 920 mm każdy. Rozwiązanie to pozwoliło zabezpieczyć nie tylko przedmiotowy silos, ale także konstrukcję nowego urządzenia.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, iż był to największy typoszereg urządzeń do bezpłomieniowego odpowietrzania wybuchu. Waga kompletnego adaptera wraz z dwoma VQ wynosiła około 400 kg.

Montaż realizowany był na wysokości 35 metrów. Prace wymagały specjalistycznego sprzętu oraz dostępu linowego. Gabaryty nowych elementów były dobrane precyzyjnie, na przysłowie “milimetry”. Dobre przygotowanie do realizacji, jak również poprawnie wykonany projekt pomogły zakończyć prace montażowe w ciągu jednego dnia.