Bezpłomieniowe odciążanie wybuchu

Urządzenie do bezpłomieniowego odciążania wybuchu składa się z panela dekompresyjnego oraz specjalnej perforowanej komory ze stali. Zabezpieczenie montuje się na ściance chronionego aparatu. W chwili, gdy w jego wnętrzu dojedzie do wybuchu panel dekompresyjny ulega kontrolowanemu “otwarciu”, hamując wzrost ciśnienia. Dzięki zastosowaniu wspomnianej komory, ciśnienie zostaje upuszczone do otoczenia w bezpieczny sposób. Co ważne nie towarzyszy procesowi nie towarzyszy wyrzut, charakterystycznej dla klasycznych paneli dekompresyjnych, kuli ognia. Wszystko to sprawia, że ten forma zabezpieczenia gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa, chroniąc zarówno urządzenie, jak również personel oraz urządzenia, które mogą się znajdować w jego otoczeniu. W przeciwieństwie do paneli bezpłomieniowe odciążanie wybuchu może być stosowane w przestrzeniach zamkniętych jak hale, czy budynki.

Panele dekompresyjne

Zakres wykonywanych prac

  • Opracowanie koncepcji i projektu systemu przeciwwybuchowego,
  • Dostawa i montaż (mechaniczny i elektryczny),
  • Przeglądy i serwis.