VigilEx VQ zapewnia ochronę urządzeń i maszyn w budynkach za pomocą odciążania bezpłomieniowego i zabezpieczenia przeciwpyłowego. Brak przenikania pyłu czystego lub spalonego. Redukcja wysokiej temperatury do minimum. Podczas standardowego odciążania eksplozja jest odpowietrzana w sposób nieograniczony, umożliwiając ujście płomieni i pyłów z urządzenia. W przypadku zastosowania do urządzeń znajdujących się wewnątrz pomieszczeń, do wyprowadzania eksplozji na zewnątrz używa się specjalnych kanałów. Jednakże, możliwości zastosowania odpowietrzników i kanałów są ograniczane przez wysoki koszt i znacznie obniżoną skuteczność.

VigilEx VQ to bezpłomieniowe urządzenie odciążające posiadające certyfikat ATEX (Nr Certyfikatu WE: INERIS 14ATEX0049X ). Można je stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Jest to najlepsze i najprostsze rozwiązanie zamiast drogich i skomplikowanych instalacji rurowych odpowietrzających eksplozję na zewnątrz. VigilEx VQ stawia niski opór ciśnieniu wybuchu, skutecznie eliminując występowanie płomieni i wysokiej temperatury oraz ułatwiając montaż i rozmieszczenie urządzeń.

Urządzenie VigilEx VQ ma kształt prostokąta i połączone jest ze standardowym, prostokątnym panelem odciążającym. Urządzenie VigilEx VQ jest dostępne w różnych rozmiarach i wyposażone w czujnik rozerwania. Urządzenie VigilEx VQ posiada certyfikację francuskiej jednostki notyfikowanej INERIS i jest zgodne z obecnymi normami dla urządzeń bezpłomieniowego odciążania wybuchu: EN 16009:2011. STIF, francuski producent VigilEx VQ posiada certyfikację ISO9001.

Zastosowanie

Wszelkiego typu urządzenia i aparaty, w których występują palne pyły spełniające poniższe parametry. Zabezpieczenie tego typu w szczególności stosuje się dla filtrów powietrza, cyklonów, silosów itp.

  • Kst max 350
  • Pred ≤ 2 bar
  • Pmax ≤ 10 bar
  • Pstat = 0,1

VIGILEX VQ – Bezpłomieniowe Odciążanie Wybuchu

ModelWymiary nominalne [mm]Powierzchnia nominalna [m2]Waga [kg]Ilość śrubDługość śrubRozmiar śrub
VIGILEX VQ 170 x 470170 x 4700,0785501640 mm - 1”5/8M10
VIGILEX VQ 270 x 458270 x 4580,1220701840 mm - 1”5/8M10
VIGILEX VQ 300 x 500300 x 5000,1480902040 mm - 1”5/8M10
VIGILEX VQ 305 x 610305 x 6100,18401052240 mm - 1”5/8M10
VIGILEX VQ 350 x 650350 x 6500,22501122240 mm - 1”5/8M10
VIGILEX VQ 490 x 590490 x 5900,28701351840 mm - 1”5/8M10
VIGILEX VQ 586 x 920586 x 9200,53601703440 mm - 1”5/8M10